Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Víra „Otce vlasti“ – duchovní život Karla IV.

Napsal(a)  pondělí, 29. srpen 2016 10.51

Letošní 700. výročí od narození Karla IV. přímo vybízí k zamyšlení se nad jednotlivými aspekty života této výrazné osobnosti našich i evropských dějin. Stranou přitom nesmí zůstat ani duchovní stránka života Karla IV., která byla pevnou součástí jeho bytí. Hned v úvodu je ale třeba připomenout, že Karlovy možnosti křesťanského poznání a růstu byly v některých oblastech podstatně menší než ty, jež máme my, kteří těžíme ze staletých zisků (a ztrát) našich předchůdců ve víře.

Karel IV. se narodil do poslední generace před první reformační vlnou, která silně zasáhla i společenské špičky české společnosti, tedy husitstvím. I proto byl pevně ukotven v teologickém a myšlenkovém světě středověké římskokatolické církve. A ze stejného důvodu lze při zpětném pohledu nalézt jak četná pozitiva v jeho konání, tak i řadu problematických či přímo negativních činů. Odstup několika staletí rovněž znamená nutnou ztrátu části informací o Karlově životě. V dnešní době víme o Karlovi IV. především to, co on sám chtěl, aby o něm bylo známo.

Příliš neobyčejná

Napsal(a)  středa, 24. srpen 2016 12.55

„Je vážně velkej frajer, fakt je moc hezkej, ještě jsem nepotkala kluka, který by se na mě uměl usmívat tak, jako se na mě usmívá on! Dobře, uznávám, když s ním mluvím, tak si moc nemáme co říct a někdy mi dokonce připadá, že mluví docela dost mimo mísu, ale vidělas ho? Víš, jsem už dlouho sama a nebaví mě to. Všichni kolem mě mají vztah a já bych taky ráda měla někoho, kdo mě obejme. Někoho, kdo mi dá bundu, když mi je venku zima. Někoho, kdo se na mě bude hezky dívat. Někoho, kdo mě pohladí a bude to myslet krásně a upřímně. Chtěla bych vedle sebe někoho, kdo mě bude milovat. Dřív jsem měla docela dost vysoké standardy, ale já si myslím, že takový kluk už nikdy nepřijde. Víš, teď o mě má zájem jeden kluk. Je jinej, než jsem si vždycky představovala, ale má mě rád a je to na něm vidět, třeba to půjde, třeba bude stačit, když jen snížím laťku…“

Buď hoříš pro Pána, nebo…

Napsal(a)  středa, 17. srpen 2016 10.16

Rozhovor s Uwem Maurischatem, řečníkem pastorálky

Co znamená hořet pro Ježíše?

Ježíš řekl, že přišel přinést na zemi oheň. Jak je to možné? Když byl tady Ježíš mezi námi, ukázal Boží lásku, nesl naše bolesti na svém těle. Ale oheň na učedníky měl přijít po jeho odchodu. On byl zapálený, musel jít na kříž, aby přinesl lidem život. Jeho smrt dala život. Vše, co měl, mohl dát svým učedníkům. Před tím je poslal, aby uzdravovali lidi, nesli evangelium. Dýchl na ně, aby přijali Ducha svatého a byli schopni činit zázraky. To bylo ale jen na chvíli, po jeho nanebevzetí mohl přijít oheň na všechen jeho lid. Pro křesťana je normální být zapálený.

22. až 25. září 2016 bude ve skautské základně Domašov probíhat pobyt pro nezadané. Více informací v sekci Události / Připravujeme.

Jak hořet a nevyhořet

Napsal(a)  středa, 10. srpen 2016 15.57

Jedno české přísloví říká „přílišná horlivost škodí“. Proti tomu se říká „všeho s mírou“. Zdá se, že ve světě víry ale platí opačná pravidla: „Horlivě usiluj, aby ses před Boha postavil jako člověk osvědčený“ – píše Pavel Timoteovi. Pravda je, že i nevěřící lidé dokáží být horliví, pokud jde o jejich zájmy. A další pravdou je, že mnozí křesťané se raději drží pravidla „všeho s mírou.“ Jak je to tedy s horlivostí? Podíváme se na ní z několika stran: Zamyslíme se nad vzory horlivosti, prozkoumáme, co o horlivosti učí Bible, a uvidíme, že horlivost s sebou nese i určitá rizika.

Do sekce Události / Připravujeme jsme přidali informace o misijní konferenci Za horizonty 2016 s názvem "Invaze? Uprchlíci? Poutníci?", která se uskuteční 28.-30.9. v hotelu Astra, Srby 184, 273 02 Tuchlovice (nedaleko Kladna).

„Šimon Petr, otrok a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dostali stejně vzácnou víru jako my spravedlností našeho Boha a Zachránce Ježíše Krista. Milost a pokoj kéž se vám rozhojní v poznání Boha a Ježíše Krista, našeho Pána.“ (2Pt 1,1–2)

Drazí čtenáři,

předmětem mého zamyšlení je víra. Vírou jsem se rovněž zabýval v lednovém čísle, neboť verš o víře („Vím, komu jsem uvěřil.“ 2Tm 1,12) je slovem pro církev na tento rok. Otázkami víry se zabývá i program letošního Duchovního soustředění, jedné z nejvýznamnějších pravidelných akcí církve. Víra je rovněž důležitým tématem pro život, je jakousi bránou ke všem ostatním ctnostem křesťanova života. Skutečně platí, že „bez víry není možné se líbit Bohu.“ (Žd 11,6)

Jedna z otázek, kterou si můžeme v souvislosti s vírou položit, zní: „Jak můžeme víru získat?“ Je možno ji zjednodušit tak, že poskytneme dvě možné odpovědi: Víra je výsledkem usilovného hledání, tedy naší práce, anebo je darem, Boží milostí z nebes. Je-li darem, proč ji nemají všichni? Je-li výsledkem lidské činnosti, jak je možné ji získat a prohlubovat?

Již na počátku chci předeslat, že při hledání podstaty víry se nevyhneme určité dvojakosti. Když jsem byl dospívajícím mladíkem, nic mi nebylo tak vzdálené, jako víra. Byl jsem ochoten diskutovat o Bibli, filozofovat o Bohu, ale osobní víra? Ne, při pomyšlení na to, že bych se měl modlit k nějaké bytosti kdesi nahoře, se ve mně všechno obracelo. Přesto se stal zázrak, a já jsem uvěřil. Nemohu říci, že to přišlo bez mého přičinění, neboť jsem velmi toužil poznat pravdu a mnoho jsem četl a přemýšlel, ale současně vím, že víra rozhodně nebyla výplodem mého úsilí. Přišla tak nějak sama.

Obsah ŽvK červenec / srpen 2016

Napsal(a)  čtvrtek, 07. červenec 2016 09.58

 

Číslo: 7-8/2016

Hořet, ale nevyhořet

V novém čísle najdete

 • Slovo biskupa
  • Několik myšlenek o víře
 • Hořet, ale nevyhořet
  • Jak hořet, ale nevyhořet
  • Syndróm vyhorenia
  • Buď hoříš pro Pána, nebo...
  • Už nemohu dál
  • Jupí, deset dní dovolené!
  • Můžu prostě Bohu jen tak důvěřovat
 • Mesiáš podle Matouše
  • Absolutní dokonalost – absolutní milost
 • Holky sobě
  • Tři oříšky pro křesťanku
  • Příliš neobyčejná
 • Aktuálně
  • Víra „Otce vlasti“ – duchovní život Karla IV.
 • Prázdninové čtení
  • Manželství v příslovích
 • Povídka
  • Život
 • Svědectví
  • Na táboře...
  • Jsem vděčný
 • Dětem
  • Narozeninová oslava
 • Zápisník
  • Zambie 2015 aneb Hrdinové z Česka

Do sekce Události / Připravujeme jsme přidali informace o konferenci pro ženy s názvem "Talitha kum", která se uskuteční 21.-22.10. 2016 v Konferenčním centru Immanuel.

Muž – kněz rodiny

Napsal(a)  čtvrtek, 30. červen 2016 13.09

Když se dnes řekne slovo kněz, většina lidí si představí katolického duchovního v černé klerice a kolárku. Těm více zběhlým v židovské historii vyvstane v mysli obrázek kněze v Božím chrámu nebo Stánku setkávání. A tím naše představivost většinou končí.

Potom ale vyvstává otázka, co si máme představit pod často opakovaným prohlášením, že křesťanský muž je knězem rodiny? Znamená to snad, že má doma postavit oltář, pořídit si speciální roucho a provádět domácí liturgie? Nebo každé ráno projít dům či byt se zapálenou kadidelnicí a provonět jej?

Nechci se věnovat biblické studii, která by dopodrobna vysvětlovala toto téma, ale spíše bych rád s vámi sdílel svou víru a praxi – jinak řečeno, jak to dělám. :-)