Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Martin Moldan

Martin Moldan

ženatý (šťastně), manželka Olga, tři děti. Podstatnou část života prožil ve Varnsdorfu, kde působil 15 let jako pastor sboru Apoštolské církve. V současnosti je v úřadu biskupa AC. Jeho silným přesvědčením je, že nejlepší evangelizační metodou 21. století je znovuzrozený a duchovně obnovený člověk. Mezi jeho záliby patří četba, příroda, fotografování, horské kolo.

Život v éře Ducha

Napsal(a) pondělí, 27. červen 2022 05.19

Drazí bratři a sestry,
jednou z mých úloh jako biskupa církve, je ustavičně připomínat „kdo jsme, co chceme a kam jdeme." Dnes bych se v této souvislosti chtěl zamyslet nad odkazem Letnic – této veliké události v dějinách, která úzce souvisí se vznikem církve a od níž odvozuje svůj název nejrychleji rostoucí křesťanské hnutí současnosti.

Na prahu nového roku

Napsal(a) pondělí, 27. červen 2022 05.19

Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Filipským 3,12

Drazí bratři a sestry,
hned v úvodu tohoto zamyšlení Vám chci popřát Boží požehnání do nového roku. Modlím se, aby Vás Hospodin ochraňoval, vodil po svých cestách a požehnal vším dobrým, čeho je v životě třeba.

Strana 12 z 12
Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.