Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Tomáš Süss

Tomáš Süss

O prorockém daru

Napsal(a) neděle, 24. leden 2021 22.49

Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. Vždyť kdo ve vytržení mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu, a nikdo mu nerozumí. Je puzen Duchem, ale to, co říká, zůstává tajemstvím. Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení. (1K 14,1 - 3)

Sloupy zdravé rodiny

Napsal(a) neděle, 24. leden 2021 22.49

Od počátku jsou manželství a rodina součástí Božího stvořitelského plánu. Je Božím úmyslem, aby lidé žili ve vztahu k němu, ale taky ve vztazích k sobě navzájem.

Modli se a pracuj 1

Napsal(a) neděle, 24. leden 2021 22.49

aneb služba (diakonia) a její místo v církvi - 1. díl

Církev má vydávat světu svědectví o Boží lásce, a to třemi způsoby: svědectvím slovem (martyria), modlitbou a svatým životem (leitourgia) a projevováním Boží lásky službou (diakonia). Všechny tři způsoby mají při rozšiřování Božího království význam a všechny tři používal Pán Ježíš, když chodil po zemi. Troufám si říct, že právě ve vyváženosti užívání těchto tří forem svědectví světu spočíval úspěch Ježíšovy služby.

Modli se a pracuj 2

Napsal(a) neděle, 24. leden 2021 22.49

aneb služba (diakonia) a její místo v církvi - 2. díl

V minulém díle jsme se zabývali tím, co diakonia je, jaké je její místo v životě církve a ve službě světu. Také jsme sledovali, jakým způsobem sloužil Pán Ježíš a co o službě druhým lidem učil. Článek jsme uzavřeli konstatováním, že církev je pověřena plností služby, což znamená: svědčit (martyria), oslavovat (leitourgia) a uskutečňovat lásku v životě lidí praktickou službou (diakonia).

Modli se a pracuj 3

Napsal(a) neděle, 24. leden 2021 22.49

aneb služba (diakonia) a její místo v církvi - 3. díl

V předchozích dvou dílech tohoto miniseriálu článků o diakonii jsme se zabývali praktickou službou Pána Ježíše a prvotní církve světu, jak o tom můžeme číst v Písmu. Viděli jsme, že služba byla životním posláním Ježíšovým a také jeho následovníků. Také jsme si mohli uvědomit, že služba, kterou lidem poskytoval Pán Ježíš a jeho učedníci, se kvalitativně lišila od „pouhé" sociální práce, a to především tím, že pomoc lidem byla poskytována v moci Ducha svatého. I v tomto by měla církev následovat Pána Ježíše.

Modli se a pracuj 4

Napsal(a) neděle, 24. leden 2021 22.49

aneb služba (diakonia) a její místo v církvi - 4. díl

V předcházejících dílech jsme prošli biblická místa vztahující se k diakonii (praktické službě církve světu) a také jsme nahlédli do činnosti diakonických organizací působících v rámci evangelikálních církví v České republice. V tomto díle se společně podíváme na Diakonii Apoštolské církve.

Zamyšlení nad dáváním

Napsal(a) neděle, 24. leden 2021 22.49

Achab byl bezbožným králem v Izraeli. 1. Královská 16,30 o něm říká: „Dopouštěl se toho, co bylo zlé v Hospodinových očích." Jednoho dne Bůh za králem Achabem poslal Eliáše, aby mu oznámil trest za hříšné jednání. Eliáš to neměl vůbec jednoduché, šlo mu o život, ale znal svůj úkol a své povolání. Sloužil Hospodinu.

Křesťan a peníze IX.

Napsal(a) neděle, 24. leden 2021 22.49

Milí sourozenci, naše série týkající se peněz v našich životech je u konce. Na závěr mého sdílení bych chtěl ještě napsat několik řádků k vašemu povzbuzení či správné motivaci.

Křesťan a peníze VIII.

Napsal(a) neděle, 24. leden 2021 22.49

Milí sourozenci, je to již naše osmé společné zamyšlení nad oblastí peněz v životě křesťana. Tentokrát se dostáváme k poslednímu typu dávání, který se v církvi jeví jako nejméně známý a praktikovaný. Je jím prvotina.

Křesťan a peníze, díl VII.

Napsal(a) neděle, 24. leden 2021 22.49

V tomto čísle se již dostáváme v naší sérii k zamyšlení nad almužnami. Slovo almužna, v řeckém originále eleémosyné, znamená smilování či soucit. Jedním ze základních míst v Písmu, které se vztahují k almužnám, je toto:

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.