Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Tomáš Süss

Tomáš Süss

Křesťan a peníze, díl VI.

Napsal(a) neděle, 24. leden 2021 21.59

V minulém čísle časopisu jsem psal o spojitosti duchovního stavu a dávání desátků. Tentokrát bych se chtěl s vámi sdílet na téma sbírky, o jejím místě v našich životech a o základních principech. V Novém zákoně se pro pojem sbírky používají různé řecké výrazy - charis (milost), diakonia (služba), eulogia (požehnaný čin), koinónia (pospolitost, jež se sdílí s druhými o všechno). Z uvedených výrazů je patrné, že zde nejde jen o peněžní záležitosti, ale především výraz nejhlubšího duchovního obecenství, jež vzniká v Kristu. Nejde zde tedy jen o výši darů, ale o vyjádření vzájemné sounáležitosti křesťanů, vzájemné pomoci a jednoty. Pro přiblížení daného tématu uvedu některá místa z Bible, která si můžete podrobněji přečíst:

Křesťan a peníze, díl V.

Napsal(a) neděle, 24. leden 2021 21.59

V závěru našeho 4. dílu jsem uvedl, že se podíváme na spojitost dávání desátků a duchovního stavu Izraele. Věřím, že to může být určitým vodítkem, nemyslím přímo úměrným, ale přece jen vypovídajícím o našem duchovním stavu. Myslím tím o duchovním stavu sboru, ale i duchovním stavu nás osobně. Uvedu dva příklady z Božího slova.

Křesťan a peníze, díl IV.

Napsal(a) neděle, 24. leden 2021 21.59

Milí sourozenci, dávání desátků je pro někoho naprostou samozřejmostí, ale pro druhé je sporným místem, se kterým bojují, či ho jednoduše nepřijímají nebo ignorují. V naší církvi a také v našem sboru považujeme desátky za nezbytnou součást života křesťana.

Křesťan a peníze, díl III.

Napsal(a) neděle, 24. leden 2021 21.59

Milí sourozenci, další článek o penězích začnu tím, čím jsem minule skončil. Věřím, že nás Boží slovo učí, abychom jako křesťané dávali desátky, oběti (sbírky, dary, prvotiny) a almužny. Jsem vděčný, že mohu patřit do církve, která se nebojí tyto věci vyučovat.

Křesťan a peníze, díl II.

Napsal(a) neděle, 24. leden 2021 21.59

Milí sourozenci, v minulém čísle našeho časopisu jsem se zmiňoval o tom, že bychom měli sloužit pouze jednomu Pánu - Hospodinu a nikoliv mamonu. K tomu, abychom mohli správně zkoumat své srdce a svoje postoje, by nám mohly pomoct nalézt odpověď následující otázky:

Křesťan a peníze, díl I.

Napsal(a) neděle, 24. leden 2021 21.59

Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Nebo zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati, aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne. Nemůžete Bohu sloužiti i mamoně. (Matouš 6,24, Bible Kralická)

Světová finanční krize

Napsal(a) neděle, 24. leden 2021 21.59

- nebo krize našeho chování a jednání?

Demokracie do církve?

Napsal(a) neděle, 24. leden 2021 21.59

Při četbě tohoto nadpisu jistě mnozí čtenáři nadskočí a uchopí časopis zvyklým chvatem, aby jej mohli kdykoliv začít trhat na tenké proužky a tyto posléze porcovat na drobné čtverečky... :-)

Věnujme čas svým dětem

Napsal(a) neděle, 24. leden 2021 21.59

Když se tak dívám po našich sborech, vidím, že se pastoři snaží, aby děti byly s rodiči na sborovém shromáždění co nejdéle, tj. alespoň na chvály a pak následně na nedělní škole. Z výrazu a projevu většiny těchto dětí je však zřejmé, že je chvály a to, co se děje následně ve shromáždění, nezajímá a pouze čekají, aby mohly ze shromáždění odejít na besídku.

Sportovci a křesťané

Napsal(a) neděle, 24. leden 2021 21.59

„Ne silou, ani mocí, ale mým Duchem, praví Hospodin zástupů." Zacharjáš 4,6

Milí sourozenci v Kristu, chtěl bych otevřít téma aktuálně sportovní - totiž vztah sportovce a jeho trenéra. A to přesto, že jde olympiáda mimo mě, protože nám doma v televizi nehraje ani ČT2 ani ČT4. :-)

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.