Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Tomáš Süss

Tomáš Süss

KidsQuest Drug Free

Napsal(a) čtvrtek, 26. listopad 2020 11.23

Prostor pro práci církve ve školách.

Rozhovor s Marií Bubikovou

Napsal(a) čtvrtek, 26. listopad 2020 11.23

Nedávno Ti vyšla kniha. Jak ses do ní pustila?

Kdysi v Kolíně bylo v rámci Aglow setkání sester, kde mě požádali, abych sloužila. Seděli jsme s organizátorkou, snad z Anglie, a překladatelkou Jarkou Ponerovou, když tu sestra říká: „Myslím, že je škoda, že nemáte v Čechách žádnou knížku pro české ženy. Je tolik knížek, svědectví z různých zemí, ale z Čech není nic. Ty bys ji měla napsat." A já na to: „Kdepak já, kdepak..." Ale Jarka se toho nepustila. Kdykoli se mnou byla, vždycky mi to připomínala a přesvědčovala mě, že mi pomůže, abych to třeba namluvila na magnetofon nebo napsala ručně, že by byla ochotna upravit to do knižní podoby.

Rozhovor s Jorgem Garcíou, spolupastorem Guillerma Preina

Napsal(a) čtvrtek, 26. listopad 2020 11.23

(Jorge García je jedním z pastorů sboru Nueva Vida v Buenos Aires. V tomto sboru byly nedávno i sestry z naší církve, jak si můžete přečíst v minulém článku. Krátce po příletu našich sester zpět domů přicestoval na pozvání některých sborů i Jorge García k nám. - pozn. redakce)

Nahlédnutí do Trans World Radia

Napsal(a) čtvrtek, 26. listopad 2020 11.23

V redakci Trans World Radia, které připravuje českou část vysílání Rádia 7 a další rozhlasové bloky na různých frekvencích a pro další rozhlasové subjekty, pracovali a pracují také členové Apoštolské církve. Jednou z nich je sestra Lenka Malinová, kterou jsme požádali o rozhovor.

Slovo Eda Trauta

Napsal(a) čtvrtek, 26. listopad 2020 11.23

Prorocká konference, leden 2006

Rozhovor s pastorem brněnského sboru AC, Františkem Apetauerem

Napsal(a) čtvrtek, 26. listopad 2020 11.23

Milý bratře Františku, řekl bys našim čtenářům něco o sboru, o sobě, o své rodině? Jistě by bylo zajímavé, kdybys uvedl, jak ses obrátil.

Obrátil jsem se před více než 26 lety, tedy až ve svých 36 letech docela zvláštním a dramatickým způsobem, když jsem prožíval, že svůj život nejsem schopen správně uřídit. Měl jsem jako výtvarník významné profesní úspěchy, což bylo provázeno i dosti značnými honoráři, ale vnitřně naplněný jsem tím vším nebyl. Tehdy, po určité životní krizi, jsem se obrátil k Bohu, ve kterého jsem věřil jako v autora přírody a vesmíru. Jinak jsem si o sobě myslel, že jsem křesťan, protože mě jako dítě pokřtili v katolickém kostele a v koutku duše jsem doufal v očistec. Řekl jsem Bohu, že mu chci svěřit svůj život, aby On jej řídil. Udělal jsem to s velkými obavami. Teď ale vidím, jak bylo důležité, že jsem mu dal poctivě právo na všechny oblasti svého života a na všechno, čím jsem podle svého domnění vládl a co mi bylo nejdražší, a to včetně své víry, i když doslovně se zaťatými zuby.

Stašku, mohl bys krátce představit sebe a svou rodinu?

Já se asi představovat nemusím, protože jsem vyrostl v jedné z nejznámějších rodin Apoštolské církve, v rodině biskupa Rudolfa Bubika. V roce 1991 jsem začal svou službu na plný úvazek v havířovském sboru AC. O rok později jsem se oženil s jednou z nejkrásnějších dívek havířovské mládeže. Nyní máme spolu s Evou (onou krásnou havířovankou) tři děti. První dvě se nám narodily v Havířově a to třetí v Chomutově, kde jsme od roku 1996 do roku 2001 zakládali sbor.

Romane, mohl bys nám popsat svou práci, pole zodpovědnosti?

Moje pole působnosti vyplývá už z názvu funkce. Zodpovídám za oblast hospodářskou a administrativní. Je to něco jako v podnicích ekonomický ředitel. Můj odbor zajišťuje pro Radu církve účetní agendu, financování, zajišťujeme mzdovou agendu pro celou církev a také určitý ekonomický a finanční servis pro sbory.

Petře, představil bys prosím čtenářům svou rodinu?

Oženil jsem se v roce 1977 a s manželkou Jarmilou máme tři již dospělé děti. Nejstarší Pavel je ženatý a se svou manželkou Evou se seznámil na biblické škole v Kolíně. Syn Petr je vyučený elektromechanik a je svobodný. Nejmladší Veronika studuje zdravotnickou školu, je zasnoubená a dosud žijeme všichni spolu v domku v Břeclavi. V místním sboru jsem členem staršovstva.

Rozhovor se zvoleným biskupem Martinem Moldanem

Napsal(a) čtvrtek, 26. listopad 2020 11.23

Martine, konference právě schválila tvůj nástup do úřadu biskupa za tři roky. Jak se cítíš?

Až do dnešního dopoledne to docela šlo. Teď to na mne padlo jako obrovské břemeno ... Více jsem si uvědomil zodpovědnost, která je s tímto úřadem spojená.

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.