Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Do sekce Zdroje / Ke stažení / Různé jsme přidali dokument "Pronásledování křesťanů ve světě 2016"

Ježíš či Pavel aneb Kdo je vzorem pro naši misii?

Napsal(a)  čtvrtek, 12. květen 2016 13.53

Upravený příspěvek pro pastorální konferenci Apoštolské církve na téma Díky Bohu, že je pondělí aneb Angažovanost církve ve společnosti

Před nějakým časem jsem se na stránkách tohoto časopisu zabýval zajímavou statistikou, jejíž výsledky se objevují ve sdělovacích prostředcích s železnou pravidelností.[1] Jejím cílem je důvěryhodnost vybraných institucí veřejného života v očích občanů naší země a organizuje ji Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR. Osobně mne výsledky toho průzkumu zaujaly z několika důvodů. Zmíněné šetření totiž zahrnuje i církev a probíhá poměrně pravidelně již několik let. Kdo si dá práci porovnat výsledky za jednotlivá období, může vysledovat poměrně zajímavé trendy. Konečně mne samozřejmě zaujaly samotné výsledky, které šetření (dlouhodobě) přináší.

Obsah ŽvK květen 2016

Napsal(a)  středa, 04. květen 2016 18.02

 

Číslo: 5/2016

Církev vs. společnost 

V novém čísle najdete

 • Slovo biskupa O Boží lásce
 • Vzpomínáme „Ano, Otče!“
 • Církev vs. společnost
  • Ježíš či Pavel aneb Kdo je vzorem pro naši misii?
  • Zadáno pro dámy
  • Mateřské centrum KidzTown v Kolíně
  • Royal Rangers
  • NG – moje škola, moje zodpovědnost!
  • Pozvedáš své město?
  • Čas pro kulturní a společenské akce
  • Venku stojí zástup lidí
  • Úžasná neděle potřebuje úžasné pondělí
  • Co když nejde o tebe?
 • Mesiáš podle Matouše
  • Sůl a světlo
 • Zamyšlení nad historií
  • Poslední díl série Emeritní biskup Rudek Bubik se zamýšlí nad historií
 • Dětem
  • Soutěž O poklad Krále králů
 • Ze života církve
  • Bůh stvořil originály
  • Jaké byly Pašije 2016
  • Brány nebes a plameny pekla 2016
 • Svědectví
  • Kvůli holkám to udělám...
 • Zápisník
  • Zambie 2015 aneb Hrdinové z Česka

Drazí bratři a sestry,

březnová pastorální konference o angažovanosti církve ve společnosti se jmenovala „Díky Bohu, že je pondělí“. Název jsme si vypůjčili z titulu stejnojmenné knihy, jejímž autorem je Paul Bartlett, hlavní mluvčí konference. Postřehy a myšlenky z této konference naleznete v tomto čísle časopisu nebo na webových stránkách církve. Osobně jsem si trochu lámal hlavu nad svým slovem pro konferenci, nakonec jsem se po modlitbách rozhodl kázat o lásce. Hlavním důvodem bylo, že jsem chtěl dát celkovému poselství nějaký rámec, a snad i některé důrazy trochu vyvážit. V tomto článku bych s vámi chtěl sdílet některé myšlenky ze svého kázání.

Je obtížné kázat o lásce. Za prvé – co nového lze říci? Má vůbec smysl ji nějak analyzovat, definovat, není lepší ji prostě žít? Za druhé – kdo si troufne o lásce kázat? Po letech strávených v církvi jsem si příliš vědom lidských slabostí, a to nejen druhých lidí, ale i svých. Zde však onen důvod leží: K životu v lásce se prostě povzbuzovat potřebujeme, právě proto, že skutečné lásky je tak málo. Nad láskou se zamýšlím ve třech perspektivách: v osobním životě, službě a v církvi.

Připraveni vykročit – Ready To Step Out

Napsal(a)  pondělí, 25. duben 2016 13.47

2. ročník konference pořádané CONNECTem Brno – mládeží Apoštolské církve v Brně

Již druhým rokem se uskutečnila mládežnická dvoudenní konference CONNECTu Brno. Iniciátorem projektu je hlavní vedoucí zdejší mládeže Michal Apetauer. „Jednoduše jsem cítil, že Bůh chce, abychom uspořádali konferenci. Nevěděl jsem jak, kdy, pro kolik lidí, ale šli jsme do toho.“ popisuje Michal své pocity před dvěma roky a zároveň si připravuje paralelu pro své dnešní slovo na podiu před 200 mladými lidmi z celé republiky. Připraveni vykročit. Co to znamená, co to obnáší, co musíš překonat a s čím se musíš vypořádat?

„Hřích proti Duchu svatému“

Napsal(a)  pondělí, 18. duben 2016 08.02

Když jsem byl osloven, zda bych nechtěl sdílet nějaké myšlenky vztahující se k tématu Ducha svatého, rozhodl jsem se podělit o své praktické zkušenosti a poznání v problematice „hříchu proti Duchu svatému“. V žádném případě si ve svém zamyšlení nedělám nárok na to, že bych znal odpovědi na všechny možné otázky. Dokonce se obávám, že kdokoli na tuto problematiku nabízí rychlé, jasné a snadné odpovědi, spíše se od hloubky a závažnosti tématu vzdaluje, nežli naopak. Pneumatologické bádání je totiž charakteristické tím, že se dotýká tajemství Božích[1] a dílo Ducha svatého nepodléhá striktní lidské logice, očekávání a zaběhlým zkušenostem[2]. Je to dáno jistou nespoutanou činností osoby Ducha svatého[3]. Díky Bohu za to!

Se zármutkem v srdci si Vám dovolujeme oznámit, že dne 12. dubna 2016 ve věku 75 let odešel k Pánu emeritní biskup Apoštolské církve Rudolf Bubik. Naše vzpomínky zůstávají s ním a naše modlitby s nejbližšími pozůstalými.

With sadness in our hearts; yet with hope of a joyful reunion in eternity, we announce that on April 12th, 2016, at the age of 75 years, our dearly loved brother in Christ, Bishop Emeritus of the Czech Apostolic Church Rudolf Bubik, passed away into eternity.

Martin Moldan, biskup

smutecni oznameni R B

 

„Petr jim odpověděl: ‚Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.‘“ (Sk 2,38–39)

Drazí čtenáři,

obraťme dnes společně svou pozornost na slovo „dar“, jež je obsaženo v úvodním textu. Píše se zde, že křesťané mohou obdržet dar Ducha svatého. Záměrně píši „mohou obdržet“, protože ono to není automatické. Pavel se při návštěvě Efezu setkal se skupinou učedníků a ptal se jich, zda obdrželi Ducha svatého, když uvěřili. Odpověď byla NE. Neobdrželi Ducha svatého, protože jim nikdo neřekl, že jej mohou obdržet. Podobnou situaci vidíme v Samaří ve Skutcích 8. kapitole. Skrze kázání diakona Filipa zde uvěřilo mnoho lidí. Bible uvádí, že se dělo mnoho zázraků a „ve městě nastala veliká radost.“ I když uvěřili, Ducha svatého ještě nepřijali. Kvůli tomu museli přijít Petr a Jan až z Jeruzaléma. Bůh jim mohl dát dar Ducha během kázání evangelia, jako se tomu stalo v domě Kornélia (Sk 10,44), ale nedal. Musíme si uvědomit, že dar Ducha je zkušenost oddělená od obrácení a znovuzrození. Někdy může proběhnout současně, ale přesto jde o samostatnou zkušenost.

Obsah ŽvK duben 2016

Napsal(a)  pondělí, 04. duben 2016 11.47

 

Číslo: 4/2016

Prostor pro Ducha svatého

V novém čísle najdete

 • Slovo biskupa ... a dostanete dar Ducha svatého
 • Prostor pro Ducha svatého
  • Bůh vyslal Ducha svého Syna do našich srdcí
  • Naše cesta
  • S Duchem svatým ke zralosti
  • K čemu nám jsou jazyky?
  • Modlitba v jazycích – brána k nadpřirozenu
  • „Vyslov hlasitě, co si přeješ nejvíce.“
  • Stalo se něco zajímavějšího...
  • Chci být s ním...
  • „Hřích proti Duchu svatému“
 • Mesiáš podle Matouše Štěstí mají smolaři II.
 • Ze života církve
  • Rakovina bude jednou léčitelná injekcí...
  • Ty jsi problém!
 • PEF Historie PEF
 • O mladých pro mladé Připraveni vykročit – Ready To Step Out
 • VOŠMT Pět způsobů, jak absolvovat biblickou školu
 • Dětem Mája a Víťa
 • ČR vs. Izrael Pomoc lesům na Karmelu v televizi
 • Zápisník Zambie 2015 aneb Hrdinové z Česka

Nahrávky z pastorálky z března 2016 "Díky Bohu, že je pondělí aneb společenská angažovanost církve ve společnosti" můžete najít v sekci Zdroje / Ke stažení / Konference.

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.