Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Žebřík

Diakonie

Poslání Diakonie je poskytnout platformu a koordinovat činnost svých členů, kteří slouží v charitativní, misijní a sociální oblasti. Podporuje, případně organizuje pro své členy vzdělávání a odbornou poradu v oblasti diakonické práce.

Diakonie provozuje svou činnost v následujících oblastech:

  • pomoc narkomanům a jinak závislým lidem - Teen Challenge
  • pod­po­ra oso­b ohro­že­ných so­ci­ál­ním vy­lou­če­ním v za­čle­ňo­vá­ní - Žebřík, o.s.
  • volnočasové aktivity pro děti - Royal Rangers

 

Ředitelem Diakonie AC je:

Petr Bartoš, jeho zástupcem je ing. Ivo Sysala.

Diakonie AC je členem Diakonie v ČR, která sdružuje jedenáct podobných sdružení nekatolických církví.