Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Služba mládeži

Poslání OMACu by se zjednodušeně dalo shrnout do dvou slov: Společně za Ježíšem.

Jako součást AC chceme pomáhat vytvářet prostor pro život, službu a rozvoj mladých lidí v této církvi a vést je do osobního vztahu s Bohem.

Hlavní aktivity Odboru mládeže jsou:

  • Sjezd mládeže, konaný pravidelně jednou ročně
  • Impulz, vzdělávání vedoucích mládeží třikrát až čtyřikrát do roka
  • Nová Generace, hnutí mladých křesťanů, kteří se setkávají ve svých školách k modlitbám a evangelizaci
  • Projekt Jesus Revolution, který je zaměřený na mladé křesťanské umělce
  • Multižánrový festival Kristfest a Kristfest Young, pořádaný jednou ročně

 

Více informací o jednotlivých projektech a aktivitách najdete na webových stránkách mládeže www.mladezac.cz.