Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Služba mládeži

Poslání OMACu by se zjednodušeně dalo shrnout do dvou slov: Společně za Ježíšem.

Jako součást AC chceme pomáhat vytvářet prostor pro život, službu a rozvoj mladých lidí v této církvi a vést je do osobního vztahu s Bohem.

Hlavní aktivity Odboru mládeže jsou:

 

Více informací najdete na www.mladezac.cz.