Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Slovo biskupa

 • Když Bůh pohne tvým svícnem

  Napsal(a)
  Když Bůh pohne tvým svícnem

  „Proto odložte lež a ‚mluvte pravdu každý se svým bližním,‘ neboť jsme údy téhož těla. ‚Hněvejte se, a nehřešte;‘ slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo Ďáblu. Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. Z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“ (Ef 4,25–32)

  Milí bratři a sestry,

  zaměřme dnes svou pozornost na téma „zarmucování Ducha svatého“, o kterém se píše ve výše uvedeném textu. Hned v úvodu vás chci ovšem ujistit, že se považuji za pozitivního člověka, nemám zálibu v truchlivých tématech, obviňování a ustavičném hledání chyb. Náš Bůh je pozitivní: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.“ (Jr 29,11)

  Tato slova řekl Bůh svému lidu v dobách jeho neposlušnosti; i v čase, kdy musel svůj lid soudit, byl jeho konečný záměr s člověkem dobrý. Nikdy neztrácí lásku k člověku, i když dočasně jej trestá, či dokonce zavrhuje. Vždy je východisko, tedy i naděje.

  Číst dál...

 

Číslo: 3/2017

Vztah s nevěřícím

V novém čísle najdete

 • Slovo biskupa
  • Když Bůh pohne tvým svícnem
 • Vztah s nevěřícím
  • Manželství s nevěřícím
  • Bylo to tu vždycky
  • Dařilo se mu...
  • Ano, či ne?
  • Vztahy byly fajn, dokud...
  • Žádná negativa jsem nenašla
  • Říct to tak mladým
  • Ještěže to nebyla svévole
  • Kéž na mně vidí Krista
  • Modlím se za jeho spásu
 • Mesiáš podle Matouše
  • Poznat Ježíše lépe
 • Ze života církve
  • Buďme kamarádi
 • Čtení pro manžela
  • Odkud jsou boje a hádky v manželství?
 • Dětem
  • Dort
 • Recenze
  • Pohádkové Vánoce 2016?
 • Zápisník
  • Pomoc lesům na Karmelu 2017

Z časopisu Život v Kristu

Buďme kamarádi

17. březen 2017
Buďme kamarádi

Být lektorem etiky na základních školách je obvykle skvělá práce. Člověk se pohybuje mezi dětmi, kter...

Vztah s nevěřícím

13. březen 2017
Vztah s nevěřícím

Tématem vztahů se zabývá již apoštol Pavel a známá je pasáž o ne/táhnutí jha s nevěř&ia...

Čím je pro mne nedělní bohoslužba?

27. únor 2017
Čím je pro mne nedělní bohoslužba?

Veřejná oslava Boha Nedělní setkání je pro nás v Chomutově veřejnou oslavou Boha v našich životech. Snaž&iac...

Má být nedělní shromáždění určeno věřícím nebo nevěřícím?

21. únor 2017
Má být nedělní shromáždění určeno věřícím nebo nevěřícím?

Před lety jsme v Liberci pořádali evangelizaci zvanou Graffiti Party, určenou pouličním teenagerům: graffiti, grilování, h...

Kovbojové, nebo varhany? Co oslovuje svět?

13. únor 2017
Kovbojové, nebo varhany? Co oslovuje svět?

Dan Kimball ve své knize The Emerging Church píše o mladém univerzitním studentovi Skyovi, který říka...

Bohoslužba začala dříve

10. únor 2017
Bohoslužba začala dříve

Vzpomínám si na jedno nedělní překvapení z doby, kdy jsem byl ještě mládežníkem. Bydlel jsem tehdy v...