Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Slovo biskupa

 • Potřebujeme reformaci?

  Napsal(a)
  Potřebujeme reformaci?

  „(...) obnovovat se duchem své mysli a obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy.“ (Ef 4,23)

  Drazí čtenáři,

  tento článek je věnován Martinu Lutherovi a reformaci, u jejíhož zrodu velký německý teolog stál. Lidská společnost není statická, vše se neustále vyvíjí a formuje. Čas od času jsme však svědky obrovských, skokových změn, které svět změní k nepoznání. Výraz reformace však v sobě obsahuje myšlenku skokové změny zpět, směrem k původnímu uspořádání. Doslova znamená „obnovení“, „opravu“. Předpokládá tedy ideální stav, který kdysi existoval a od něhož se lidé odchýlili. Tím se liší od revoluce, která znamená rychlou změnu, v politice zpravidla převrat, protistátní a mimoprávní povstání.

  Zajímá mne otázka, která s naším hlavním tématem úzce souvisí: Potřebujeme dnes nějakou reformaci? Jako denominace máme své kořeny v probuzeneckém hnutí, a proto je naše laťka nasazena vysoko: Toužíme po vylití Ducha svatého, projevech Boží moci a zástupech nově obrácených lidí. Je toto reformace? Domnívám se, že nikoli. Reformace v sobě obsahuje rozeznání konkrétního chybného jednání nebo učení, jeho odmítnutí a nahrazení novými skutky a postoji. V Lutherově případě to byl především důraz na ospravedlnění skrze víru, který byl vyjádřením opozice vůči tehdy rozšířené praxi prodávání odpustků.

  Výraz „reformace“ s oblibou používají i některá obrodná hnutí, považujíce sama sebe za tu pravou novodobou reformaci, která vede církev k původnímu, nezkaženému stavu. Zda oprávněně, ukáže čas. Osobně si však nemyslím, že se Luther rozhodl udělat reformaci. Pouze byl konsternován stavem církve a bojoval za její nápravu. Dějiny jej následně označily za reformátora. Buďme tedy opatrní na to, než sebe (nebo někoho jiného) za reformátora označíme.

  Číst dál...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázkové květnové číslo s tématem Závislost na pornografii si můžete stáhnout v sekci Časopis Život v Kristu.

Z časopisu Život v Kristu

Cesta k prozření

18. červenec 2017
Cesta k prozření

V roce 2017 si připomínáme 500 let od vystoupení německého augustiniánského kněze a teologa Martina Luthera, který zveřejněním svých tzv. 95 tezí, ted...

Myšlenky o pronásledování

13. červen 2017
Myšlenky o pronásledování

Velké poslání z Mt 28,19–20, které nám Ježíš přikázal, se hned od začátku naplňov...

Deset nebezpečných mýtů o pronásledované církvi

8. červen 2017
Deset nebezpečných mýtů o pronásledované církvi

Mýty mohou být nebezpečné. Falešné příběhy mohou vklouznout do naší mysli skrze zprávy,...

Platforma zakládání sborů Apoštolské církve

22. květen 2017
Platforma zakládání sborů Apoštolské církve

Církev je živý organismus. Vše živé, co bylo Stvořitelem stvořeno, podléhá přikázání: &...

Křesťan a masmédia

19. květen 2017
Křesťan a masmédia

Milí bratři a sestry, vážení čtenáři, před cca dvaceti lety jsem zastupoval naši církev na reprezentativn&ia...

Jak z kola pornografie ven?

8. květen 2017
Jak z kola pornografie ven?

Pornografie je nebezpečná a destruktivní především proto, že zneužívá silné vizuální sm...