Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Evangelizace a misie

Jeden z hlavních úkolů církve je misie neboli evangelizace. Vyplývá to z příkazu Pána Ježíše, ve kterém nás vyzývá abychom šli ke všem národům a získávali učedníky Ježíšovy. V Apoštolské církvi misijní aktivity koordinuje evangelizační a misijní odbor. Tento odbor pracuje pod vedením bratra Petra Bartoše.

Pokud máte zájem dozvědět se něco více o práci tohoto odboru, můžete si stáhnout leták v PDF formátu (630kB).