Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
„Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“ (Jan 3,21), autor Libor Slovák
„Kdo však činí ...
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
„Sladké je světlo a vidět slunce je milé očím.“ (Kaz 11,7), autor Pavel Motyka
„Sladké je svět...
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1,5), autor Pavel Bouchal
„To světlo ve t...
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
„Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.“ (2. Kor 4,4), autor Petra Vohlídalová
„Bůh tohoto svě...
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
„Sedím-li ve tmě, mým světlem je Hospodin.“ (Mich 7,8b), autor Libor Slovák
„Sedím-li ve tm...
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
„Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ (Matouš 5,16), autor Pavel Bouchal
„Tak ať svítí s...
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
„Sladké je světlo a vidět slunce je milé očím.“ (Kaz 11,7), autor Pavel Motyka
„Sladké je svět...
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
„Soud je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali víc tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo.“ (J 3,19-20), autor Petra Vohlí
„Soud je v tom,...
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
„Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích.“ (Mal 3,20a), autor Libor Slovák
„Ale vám, kdo s...
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
„Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?“ (Mt 6,23b), autor Pavel Motyka
„Jestliže i svě...
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
„Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.“ (Jan 12,46), autor Pavel Bouchal
„Já jsem přišel...
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
„Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.“ (Ef 5,14), autor Petra Vohlídalová
„Proto je řečen...
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
„Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den.“ (Př 4,18), autor Pavel Motyka
„Stezka spraved...
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
„Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem.“ (Žalm 139,11), autor Pavel Bouchal
„Kdybych řekl: ...
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
„...odkrývá hlubiny temnot a na světlo vyvádí, co je v šeru smrti,...“ (Jób 12,22), autor Petra Vohlídalová
„...odkrývá hlu...
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
„Rozhodneš-li se pro něco, stane se tak, a na tvých cestách bude zářit světlo.“ (Jób 22,28), autor Pavel Motyka
„Rozhodneš-li s...
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
„Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?“ (Žalm 27,1), autor Pavel Bouchal
„Hospodin je sv...
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
„Už nebudeš mít slunce za světlo dne, ani jas měsíce ti nebude svítit. Hospodin ti bude světlem věčným, tvůj Bůh tvou oslavou.“ (Iz 60,19), autor Petra Vohlídalová
„Už nebudeš mít...
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
„Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.“ (Jan 12,46), autor František L. Juchelka
„Já jsem přišel...
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
„On zničil smrt a přivedl na světlo neporušitelný život skrze evangelium.“ (2Tm 1,10), autor František L. Juchelka
„On zničil smrt...
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
 
 
Powered by Phoca Gallery
Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.