Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Žebřík

Diakonie

Poslání Diakonie je poskytnout platformu a koordinovat činnost svých členů, kteří slouží v charitativní, misijní a sociální oblasti. Podporuje, případně organizuje pro své členy vzdělávání a odbornou poradu v oblasti diakonické práce.

Diakonie provozuje svou činnost v následujících oblastech:

 • pomoc narkomanům a jinak závislým lidem - Teen Challenge
 • pod­po­ra oso­b ohro­že­ných so­ci­ál­ním vy­lou­če­ním v za­čle­ňo­vá­ní - Žebřík, o.s.
 • volnočasové aktivity pro děti - Royal Rangers

 

Ředitelem Diakonie AC je:

Petr Bartoš, jeho zástupcem je ing. Ivo Sysala.

Diakonie AC je členem Diakonie v ČR, která sdružuje jedenáct podobných sdružení nekatolických církví.