Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Žebřík

Diakonie

 

Posláním Diakonie Apoštolské církve je zejména:

 • Organizovat, zajišťovat a poskytovat křesťanskou sociální, zdravotní a pastorační péči o lidi staré, osamělé, ohrožené, nemocné, osoby se zdravotním postižením a jinak potřebné
 • Pomáhat rodinám, dětem a mládeži
 • Prosazovat a realizovat principy sociálního začleňování
 • Připravovat a vzdělávat vlastní i externí pracovníky, dobrovolníky, klienty i širokou veřejnost v souladu s trendy celoživotního vzdělávání

 

Diakonie AC v současné době provozuje svou činnost v těchto pěti střediscích:

 1. Oáza – sociální bydlení (vedoucí: Ivo Sysala)
 2. Křídla – domácí hospic - www.hospickridla.cz (vedoucí: Pavlína Oubrechtvá)
 3. KidzTown – mateřská centra - www.kidztown.cz (vedoucí: Miroslava Smetanová)
 4. EDUCA – středisko vzdělávání - www.educa.ackh.cz (vedoucí: Jindřiška Papežová)
 5. NADOSAH – potravinová pomoc -  facebook.com/NADOSAHbv (vedoucí: Petr Bartoš)

 

Diakonie AC dále zastřešuje tyto organizace:

 1. Žebřík - multikulturní vzdělávání
 2. Filadelfie - náhradní rodinná péče

 

Diakonie AC úzce spolupracuje například s těmito organizacemi:

 1. Teen Challenge - služba závislým
 2. Royal Rangers - služba dětem a mládeži
 3. Slezská diakonie
 4. Potravinová banka
 5. Síť pro rodinu, z.s.
 6. Platforma pro sociální bydlení

 

Organizační struktura Diakonie Apoštolské církve:

 • Nejvyšším orgánem je Správní rada
 • Statutárním orgánem je Představenstvo
 • Řídícím orgánem jednotlivých středisek je Výbor

 

Členové Správní rady

Správní radu tvoří členové představenstva, vedoucí jednotlivých středisek a dva členové Rady církve (v současné době Lumír Folvarčný, senior MS oblasti).

 

Členové představenstva

Petr Bartoš (ředitel)
Ing. Ivo Sysala (zástupce ředitele)
Mgr. Petr Rattay, M.A. (člen představenstva)
 
Více se můžete dozvědět na webových stránkách www.diakonieac.cz.
Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.