Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Diakonie

 

Posláním Diakonie Apoštolské církve je zejména:

 • Organizovat, zajišťovat a poskytovat křesťanskou sociální, zdravotní a pastorační péči o lidi staré, osamělé, ohrožené, nemocné, osoby se zdravotním postižením a jinak potřebné
 • Pomáhat rodinám, dětem a mládeži
 • Prosazovat a realizovat principy sociálního začleňování
 • Připravovat a vzdělávat vlastní i externí pracovníky, dobrovolníky, klienty i širokou veřejnost v souladu s trendy celoživotního vzdělávání

 

Diakonie AC v současné době provozuje svou činnost v těchto čtyřech střediscích:

 1. Oáza - sociální bydlení (vedoucí: Ivo Sysala)
 2. Křídla - domácí hospic (vedoucí: Pavlína Oubrechtvá)
 3. KidzTown - mateřská centra (vedoucí: Miroslava Smetanová)
 4. EDUCA - středisko vzdělávání (vedoucí: Jindřiška Papežová)

 

Diakonie AC dále zastřešuje tyto organizace:

 1. Teen Challenge - služba závislým
 2. Royal Rangers - služba dětem a mládeži
 3. Žebřík - multikulturní vzdělávání
 4. Filadelfie - náhradní rodinná péče

 

Diakonie AC úzce spolupracuje například s těmito organizacemi

 1. Slezská diakonie
 2. Potravinová banka
 3. Síť pro rodinu, z.s.
 4. Platforma pro sociální bydlení

 

Organizační struktura Diakonie Apoštolské církve

 • Nejvyšším orgánem je Správní rada
 • Statutárním orgánem je Představenstvo
 • Řídícím orgánem jednotlivých středisek je Výbor

 

Správní radu tvoří členové představenstva, vedoucí jednotlivých středisek a dva členové Rady církve.

 

Členové představenstva:

Petr Bartoš (ředitel)

Ing. Ivo Sysala (zástupce ředitele)