Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Filadelfie – Přístav Oldřichovice

Motto: to nejlepší pro děti bez rodičů jsou noví rodiče

FILADELFIE – Přístav Oldřichovice je občanské sdružení (nyní „spolek“), jehož posláním je podpora náhradní rodinné péče. Naším cílem tedy je, aby se co nejvíce dětí dostalo z dětských domovů a kojeneckých ústavů do pěstounských rodin, kde se jim dostane láskyplné péče i křesťanské výchovy.

Naši činnost můžeme rozdělit do tří oblastí

Propagace náhradní rodinné péče
Snažíme se šířit povědomí o pěstounské péči a motivovat další rodiny k této službě. Tato oblast je aktuální zvláště nyní, kdy se chystá rušení kojeneckých ústavů a stát hledá několik set nových pěstounských rodin.

Výstavba rodinných domů pro pěstouny
Pro začínající pěstounské rodiny, které si nemohou vzít více dětí do své péče kvůli malému bytu, stavíme velké rodinné domy. Tím pádem tyto rodiny mohou přijmout daleko více dětí, které by jinak musely zůstat v ústavu.

Následná péče
Pěstounským rodinám z celé republiky nabízíme řadu servisních služeb a různé aktivity. Jedná se o různá setkání, vzdělávací programy, volnočasové aktivity, odlehčovací služby a také terénní psychologickou poradnu. Od roku 2015 tyto služby nabízíme prostřednictvím partnerské organizace Academia Via Familia.

Dosažené výsledky

Dosud jsme postavili 6 nových domů, ve kterých dnes bydlí 6 pěstounských rodin a celkem 29 dětí. Dvaadvacet z nich žilo ještě nedávno v některém z dětských domovů. Všechny domy stojí v podhůří Beskyd, v okolí Třince, nicméně rodiny do těchto domů přijímáme ze všech krajů ČR.

Jelikož Třinecko je region s největším počtem pěstounských rodin v republice, nabízíme různé služby nejen „našim“ rodinám, ale i mnoha dalším. Naši terénní psychologickou poradnu tak již využilo několik desítek pěstounských rodin a stovky dětí. Stejně tak naše vzdělávací, relaxační i duchovní programy navštěvuje spousta pěstounských rodin a to z blízkého i dalekého okolí.

Věříme, že v našich domcích ještě spousta dětí najde svůj nový domov – ten časný i ten věčný.

 

Více informací na www.filadelfiepristav.cz.

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.