Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Slovo biskupa

 • Křesťan a stát

  Napsal(a)
  Křesťan a stát

  Milí čtenáři,

  námětem tohoto čísla našeho časopisu je vztah křesťana a státu. Boží slovo říká, že všichni „máme občanství v nebesích“. Co to znamená a jaké jsou důsledky této skutečnosti? Jaký má být postoj křesťanů k vládě, ke státu, ke světu?

  Církev ve svých dějinách oscilovala mezi dvěma extrémy: buď ze světa zcela utíkala a uzavírala se před ním, anebo se jím nechávala pohltit a přijímala jeho standardy jednání. Samozřejmě existovala období a objevovala se hnutí, kdy se zdálo, že byl nalezen správný postoj ke světu. A zde se objevuje třetí chyba: církev měla tendenci tento postoj „zakonzervovávat“ na další generace. Jenže postoj církve ke světu je něčím dynamickým, něčím, co musíme neustále „ladit“. 

  Uvěřil jsem v dobách komunismu a v tomto režimu jsem jako aktivní křesťan strávil sedm let. Slova „Oddělte se od tohoto zlého pokolení“ (Sk 2,40 BK) jsme prožívali velmi intenzivně. Pamatuji si, jak jsem obřadně roztrhal legitimaci SSM (pro mladší generaci: Svaz socialistické mládeže). Neúčastnil jsem se téměř žádných akcí, které jsem považoval za světské. Když byla v listopadu 1989 vyhlášena generální stávka, neúčastnil jsem se jí (jako jeden z mála), protože do „světských věcí“ jsem se nemíchal. Zajímalo mne pouze Boží království. 

  Číst dál...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma nového čísla 6/2021:

"DVOJÍ OBČANSTVÍ"

 ∽∽∽

Přátelé,

vzhledem k situaci týkající se nemoci Covid-19 vám nabízíme možnost bezplatného stažení vybraných čísel časopisu Život v Kristu.

Z časopisu Život v Kristu

Nemusíš se honit

30. březen 2021
Nemusíš se honit

Při čtení dnešních časopisů, lživých studií a nesmyslných anket je nám ideální žena vykreslována většinou v úplně jiném světle než ve zmíněném biblick...

Statečnost a moudrost

23. březen 2021
Statečnost a moudrost

„Ženu statečnou, kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.“ (Př 31,10) Těmito slovy začíná text oslavné básně popisující ideál ženy mimořád...

VŠECHNY LUKÁŠOVY ŽENY aneb Genderově vyvážené evangelium? 

18. březen 2021
VŠECHNY LUKÁŠOVY ŽENY aneb Genderově vyvážené evangelium? 

Do dnešní doby usilující o genderovou vyváženost se jedna z nejdůležitějších a nejčtenějších knih historie zdánlivě moc nehodí. Pokud zalist...

Žena statečná vede

15. březen 2021
Žena statečná vede

Chvalozpěv o ženě statečné patří k nejoblíbenějším pasážím o ženství v celé Bibli. Právě popularita této pasáže z knihy Přísloví je vša...

Faktomluva po česku

25. únor 2021
Faktomluva po česku

Informace, slova, obrazy, zvuky… jsme zavaleni podněty a nedokážeme je zpracovat. Svět se řítí dál neuvěřitelnou rychlostí, které ani zdaleka nestačím...

Konspirace a nutná potřeba pravidelného vymývání mozku

16. únor 2021
Konspirace a nutná potřeba pravidelného vymývání mozku

Co mají společného v Bibli zmíněné světské babské báje a dnešní fake news? Je špatné chtít poznat pravdu? Jak udržovat svou mysl v duchovní kondici? V...

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.