Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Slovo biskupa

 • O důležitosti správných základů

  Napsal(a)
  O důležitosti správných základů

  „Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus.“ (1K 3,1 ČSP)

  Drazí čtenáři,

  zcela na úvod Vám chci popřát hodně Boží milosti a požehnání do roku, který je před námi. Kéž zakoušíte jeho přítomnost, moc a osobní vedení v životě.

  Lednové zamyšlení tradičně vychází z Božího slova pro daný rok. Budu se tedy zabývat otázkou základů. Téma správných základů je důležité z mnoha ohledů, a proto bych se k němu chtěl vrátit i při jiných příležitostech, například v rámci letošního Duchovního soustředění.

  Hlavním tématem prvního Pavlova listu do korintského sboru jsou vztahové problémy. Veškeré další otázky, kterým je v listu věnován prostor, jsou až na druhém místě. V této perspektivě musíme vidět i náš text o základech. V Korintu došlo k něčemu, čemu C. Keener ve svém Komentáři k Novému zákonu říká „kult celebrit“. Lidé ve sboru naprosto nechápali význam a poslání jednotlivých služebníků, a místo k Bohu směřovali svou pozornost k lidem. Důsledkem bylo, že neměli cit pro to, co Pavel nazývá Tělem Kristovým. Apoštol tedy vysvětluje obecně, jaký přínos mají jednotliví služebníci, poté obrací pozornost k sobě a říká, že jemu bylo z Boží milosti dáno položit základ.

  Číst dál...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma nového čísla 1/2020:

VELKÉ POSLÁNÍ

 

 ∽∽∽

Vážení čtenáři, přátelé a příznivci časopisu Život v Kristu, dovolujeme si Vám oznámit, že náš/Váš časopis je nyní k dispozici také i v pdf.

Ukázkové vydání časopisu ŽvK s tématem Závislost na pornografii si můžete stáhnout v sekci Časopis Život v Kristu.

Z časopisu Život v Kristu

Studuji rád

17. leden 2020
Studuji rád

(Úvaha nad vlastní misijní prací a studiem misiologie na OCMS) Od dětství mi bylo vštěpováno: „Přemýšlej nad tím, co děláš,“ ať už šlo o psaní domácíh...

Hmatatelný hlad

14. leden 2020
Hmatatelný hlad

(Rozhovor s Bohuslavem Sikorou, pastorem sboru AC Ostrava, o misii v Bangladéši)   Bohuši, naposledy jsme o tobě psali v souvislos...

100% člověk a 100% Bůh

17. prosinec 2019
100% člověk a 100% Bůh

Známe dobře našeho Pána, Mesiáše a Spasitele? Stačí nám k jeho dokonalému poznání jen Nový zákon, jak tvrdí současný moderní názor, nebo je třeba stud...

Máme Bibli, ale co s ní?

11. prosinec 2019
Máme Bibli, ale co s ní?

Bible je Boží slovo. Jak k ní přistupovat, abychom jí správně rozuměli? V současné době s novými důrazy na některé morální a etické otá...

Měli by se křesťané politicky angažovat a měli by pastoři prezentovat své politické názory na sociálních sítích?

25. listopad 2019
Měli by se křesťané politicky angažovat a měli by pastoři prezentovat své politické názory na sociálních sítích?

Jistě neexistuje mnoho více rozdělujících témat, než je politika a náš vztah k ní. Najít odpovědi na tyto dvě otázky bude docela obtížné, protože...

Jednou budem dál

19. listopad 2019
Jednou budem dál

Zamyšlení nad jednou písní, která se stala hymnou a „tváří“ protestů proti komunistickému režimu v listopadu roku 1989.

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.