Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Slovo biskupa

 • Duchovní síla

  Napsal(a)
  Duchovní síla

  „A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše.“ (2Tm 2,1)

  Drazí čtenáři,

  v první řadě Vám všem přeji mnoho Božího požehnání do roku, který je před námi. Jako křesťané chceme hledat svou sílu především u Pána. Doba, v níž se nacházíme, vůbec není snadná. Před čtyřmi lety se ve světě objevil covid, na který jsme si sice postupně zvykli, ale jeho škody na společnosti i na jedincích stále sčítáme. K tomu se přidala válka na Ukrajině a s ní i ekonomický propad, jenž žel ovlivňuje i nás. V minulém roce vypukl nový válečný konflikt, a to v Izraeli. I jeho důsledky se dotýkají každého z nás: sledujeme, jak ve světě roste antisemitismus, zároveň si uvědomujeme, jak je důležité, aby v regionu Blízkého východu byl mír. Vítězství Izraeli nepřátelsky nakloněných sil by velmi negativně ovlivnilo celý svět. Jsem vděčný i za naši politickou reprezentaci, která stojí na straně Izraele.

  Potřebujeme duchovní sílu. To je to nejzákladnější poselství citovaného verše. Jako církev i jako jednotlivci potřebujeme hledat sílu u Pána, a to nejen k tomu, abychom ve zdraví vše přežili a zachovali svou víru (to by byl příliš nízký cíl), ale především proto, že Boží moc potřebujeme k naplnění svého poslání zde na zemi. Pojďme se nad otázkami moci a síly trochu zamyslet.

  Číst dál...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma čísla 1/2024:

Společně na cestě

Z časopisu Život v Kristu

Nemusíš se honit

30. březen 2021
Nemusíš se honit

Při čtení dnešních časopisů, lživých studií a nesmyslných anket je nám ideální žena vykreslována většinou v úplně jiném světle než ve zmíněném biblick...

Statečnost a moudrost

23. březen 2021
Statečnost a moudrost

„Ženu statečnou, kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.“ (Př 31,10) Těmito slovy začíná text oslavné básně popisující ideál ženy mimořád...

VŠECHNY LUKÁŠOVY ŽENY aneb Genderově vyvážené evangelium? 

18. březen 2021
VŠECHNY LUKÁŠOVY ŽENY aneb Genderově vyvážené evangelium? 

Do dnešní doby usilující o genderovou vyváženost se jedna z nejdůležitějších a nejčtenějších knih historie zdánlivě moc nehodí. Pokud zalist...

Žena statečná vede

15. březen 2021
Žena statečná vede

Chvalozpěv o ženě statečné patří k nejoblíbenějším pasážím o ženství v celé Bibli. Právě popularita této pasáže z knihy Přísloví je vša...

Faktomluva po česku

25. únor 2021
Faktomluva po česku

Informace, slova, obrazy, zvuky… jsme zavaleni podněty a nedokážeme je zpracovat. Svět se řítí dál neuvěřitelnou rychlostí, které ani zdaleka nestačím...

Konspirace a nutná potřeba pravidelného vymývání mozku

16. únor 2021
Konspirace a nutná potřeba pravidelného vymývání mozku

Co mají společného v Bibli zmíněné světské babské báje a dnešní fake news? Je špatné chtít poznat pravdu? Jak udržovat svou mysl v duchovní kondici? V...

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.