Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Slovo biskupa

 • Slabé nésti

  Napsal(a)
  Slabé nésti

  „Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, těšte malomyslné, podporujte slabé a se všemi mějte trpělivost.“ (1Te 5,14 B21)

  Drazí čtenáři,
  název článku jsem si vypůjčil ze stejnojmenné knihy od Samuela Pfeifera, která pojednává o duševních poruchách a roli církve v pomoci psychicky nemocným lidem. Přesně to je totiž námětem tohoto čísla časopisu, a tak bych se i já chtěl zamyslet nad některými otázkami, které s tématem souvisí. Úvodní verš hovoří o roli pastorační práce, a aniž by upřesňoval, kdo jsou ti „slabí“, můžeme si zde jistě dosadit širokou paletu různých životních situací, ve kterých se bratři a sestry z našich sborů mohou ocitnout a kdy potřebují krátkodobou či dlouhodobou podporu. Patří sem i ti, na něž vztahujeme označení jako „psychické onemocnění“, „duševní porucha“ apod.

  Pod těmito označeními se nachází škála různých projevů, od psychického diskomfortu až po vážné poruchy. Zabývat se všemi není možné ani v jedné knize, natož v jednom časopise či článku. I odborníci jsou specializovaní, nikdo z nich nepostihne vše, co se pod označením „psychická nemoc“ skrývá. Z toho principu nám nezbývá než se tématu jen lehce dotknout. Cílem je ukázat, že i tyto lidi v církvi potkáváme, a ne vždy je uzdravení možné. Chceme téma odtabuizovat.

  Lidé, kteří alespoň v nějakém období života spadali do některé z kategorií psychických onemocnění, jsou popisovaní v Bibli a nalezneme je i v dějinách církve. Například nikomu není neznámý příběh proroka Eliáše, který po konfliktu s královnou Jezábel upadá do deprese a přeje si zemřít. Žalmy jsou plné vzestupů a propadů lidské duše. V nedávné historii církve nalezneme například velikána Charlese Spurgeona, britského baptistického kazatele, který trpěl depresemi. Tato nemoc jej na jednu stranu omezovala, na druhou stranu byl schopen sloužit podobně trpícím lidem. Jiným příkladem je Hudson Taylor, britský misionář z přelomu 19. a 20. století, zakladatel vnitročínské misie. Tento Boží muž prožil těžké období, které bychom dnes nazvali vyhoření. Jak popisuje ve svém životopise, nebyl schopen nic dělat, dokonce se nemohl ani modlit.

  Číst dál...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma čísla 10/2022:

Slabé nésti

Z časopisu Život v Kristu

Nemusíš se honit

30. březen 2021
Nemusíš se honit

Při čtení dnešních časopisů, lživých studií a nesmyslných anket je nám ideální žena vykreslována většinou v úplně jiném světle než ve zmíněném biblick...

Statečnost a moudrost

23. březen 2021
Statečnost a moudrost

„Ženu statečnou, kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.“ (Př 31,10) Těmito slovy začíná text oslavné básně popisující ideál ženy mimořád...

VŠECHNY LUKÁŠOVY ŽENY aneb Genderově vyvážené evangelium? 

18. březen 2021
VŠECHNY LUKÁŠOVY ŽENY aneb Genderově vyvážené evangelium? 

Do dnešní doby usilující o genderovou vyváženost se jedna z nejdůležitějších a nejčtenějších knih historie zdánlivě moc nehodí. Pokud zalist...

Žena statečná vede

15. březen 2021
Žena statečná vede

Chvalozpěv o ženě statečné patří k nejoblíbenějším pasážím o ženství v celé Bibli. Právě popularita této pasáže z knihy Přísloví je vša...

Faktomluva po česku

25. únor 2021
Faktomluva po česku

Informace, slova, obrazy, zvuky… jsme zavaleni podněty a nedokážeme je zpracovat. Svět se řítí dál neuvěřitelnou rychlostí, které ani zdaleka nestačím...

Konspirace a nutná potřeba pravidelného vymývání mozku

16. únor 2021
Konspirace a nutná potřeba pravidelného vymývání mozku

Co mají společného v Bibli zmíněné světské babské báje a dnešní fake news? Je špatné chtít poznat pravdu? Jak udržovat svou mysl v duchovní kondici? V...

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.