Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Slovo biskupa

 • O kříži

  Napsal(a)
  O kříži

  „V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: ‚Eli, Eli, lema sabachthani?‘, to jest: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?‘ Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo tu stáli: ‚On volá Eliáše.‘ Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na tyč a dával mu pít. Ostatní však říkali: ‚Nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho!‘ Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. A hle, chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly.“ (Mt 27,45–50)


  Drazí čtenáři,
  vítejte u velikonočního čísla Života v Kristu. My, co píšeme články či kážeme, si někdy říkáme, co o svátcích, jako jsou Velikonoce či Vánoce, pořád dokola psát. Vždyť už všechno podstatné bylo řečeno, můžeme přijít s něčím novým? Osobně této výzvě rovněž čelím, ale rozhodl jsem se vnímat ji tak, že nejde o problém tématu jako takového, nýbrž nás, pisatelů. Jinými slovy, největší události dějin, mezi něž křesťanské Velikonoce patří na prvním místě, nelze tematicky vyčerpat. Vždy bude o čem psát i přemýšlet.
  Toto číslo časopisu se z velké části zabývá křížem. „Co to znamená nést kříž?“ Kříž je pojem, který pronikl do lidové mluvy (mít s někým kříž, přijít s křížkem po funuse a další) a stal se jedním ze symbolů křesťanské civilizace. Tento symbol odkazuje na jistou událost, k níž došlo někdy okolo roku 30 na pahorku za Jeruzalémem. Nešlo tenkrát o řadovou popravu, ke kterým v době nadvlády Římanů docházelo. Podle záznamu v Matoušově evangeliu pukaly skály, zatmělo se slunce a roztrhla se opona. Doslovně i symbolicky tato událost otřásla nebem i zemí a jednou provždy změnila vnímání bohoslužby a Boha samotného.

  Číst dál...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma čísla 4/2023:

Kříž

Z časopisu Život v Kristu

Nemusíš se honit

30. březen 2021
Nemusíš se honit

Při čtení dnešních časopisů, lživých studií a nesmyslných anket je nám ideální žena vykreslována většinou v úplně jiném světle než ve zmíněném biblick...

Statečnost a moudrost

23. březen 2021
Statečnost a moudrost

„Ženu statečnou, kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.“ (Př 31,10) Těmito slovy začíná text oslavné básně popisující ideál ženy mimořád...

VŠECHNY LUKÁŠOVY ŽENY aneb Genderově vyvážené evangelium? 

18. březen 2021
VŠECHNY LUKÁŠOVY ŽENY aneb Genderově vyvážené evangelium? 

Do dnešní doby usilující o genderovou vyváženost se jedna z nejdůležitějších a nejčtenějších knih historie zdánlivě moc nehodí. Pokud zalist...

Žena statečná vede

15. březen 2021
Žena statečná vede

Chvalozpěv o ženě statečné patří k nejoblíbenějším pasážím o ženství v celé Bibli. Právě popularita této pasáže z knihy Přísloví je vša...

Faktomluva po česku

25. únor 2021
Faktomluva po česku

Informace, slova, obrazy, zvuky… jsme zavaleni podněty a nedokážeme je zpracovat. Svět se řítí dál neuvěřitelnou rychlostí, které ani zdaleka nestačím...

Konspirace a nutná potřeba pravidelného vymývání mozku

16. únor 2021
Konspirace a nutná potřeba pravidelného vymývání mozku

Co mají společného v Bibli zmíněné světské babské báje a dnešní fake news? Je špatné chtít poznat pravdu? Jak udržovat svou mysl v duchovní kondici? V...

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.