Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Teen Challenge

Teen Challenge je mezinárodní křesťanská organizace, která pomáhá lidem s  problémem závislosti na drogách. Vznikla v 50. letech v New Yorku a v roce 1994 začala působit také v České republice. V současnosti je rozšířena v devadesáti čtyřech zemích světa.

Teen Challenge v ČR je spravováno Národní kanceláří, která koordinuje vznik a chod jednotlivých středisek TC, získává finanční prostředky pro jejich činnost, vydává studijní literaturu pro program TC. Společnost TC působí v následujících městech: Praha, Plzeň, Císařský Šluknov, Havířov, České Budějovice, Karlovy Vary a Brno. Schématicky vypadá naše práce následovně:

 • Primární prevence
 • Dětská centra
 • Streetwork
 • Práce v psychiatrických léčebnách a věznicích
 • Kontaktní centra
 • Indukční centra
 • Tréninková centra
 • Re-entr - program následné péče

 

Primární prevence

V rámci řešení drogové problematiky přikládá TC velký význam primární protidrogové prevenci na základních a středních školách, včetně učilišť a také vzdělávání pedagogů, vychovatelů a široké veřejnosti. Ročně oslovíme více něž 10 000 posluchačů z celé České republiky. Prevence probíhají formou interaktivních besed a důrazem na životní styl, postoje a problémy spojené s dnešní generací. Součástí besed jsou příběhy absolventů léčebných programů. Následně jsou realizovány mládežnické kluby zaměřené na další potřeby mládeže. Velká pozornost je věnována práci s dětmi v Dětských centrech Teen Challenge. Zde pracujeme s neorganizovanými dětmi a zaměřujeme se na předcházení problémů.

 

Streetwork

Streetwork je pravidelná a systematická práce se závislými na ulicích a v ”bytech”. Účelem je kontaktovat toxikomany, kteří z různých důvodů nechtějí vyhledat pomoc v kontaktních centrech. Chceme je motivovat k léčbě, změně životního stylu a hodnot. Součástí této práce je nabídnout jim nejen možnost pobytu v tréninkovém centru, ale dát jim naději a perspektivu. Takto oslovíme zhruba 1000 osob ročně

 

Práce v psychiatrických léčebnách a věznicích

V psychiatrických léčebnách působíme na odděleních pro toxikomany. Snažíme se motivovat závislé, kteří jsou zde na detoxikaci a krátkodobém programu, k dlouhodobému pobytu v  tréninkových centrech TC. Stejnou práci vykonáváme ve věznicích, kde navštěvujeme odsouzené toxikomany. Pravidelně působíme ve věznici v Ostravě Heřmanicích, odkud již někteří po ukončení trestu nastoupili do některého z našich resocializačních zařízení.

 

Kontaktní centra

Účelem kontaktních center je prohlubovat kontakty získané na ulici, motivovat závislé k léčbě a poskytovat jim poradenskou i praktickou pomoc při zvládání problémů souvisejících s užíváním drog. V případě zájmu o pobyt v  tréninkovém centru připravujeme klienty na vstup do programu TC. Tato příprava zahrnuje kromě prohlubování motivace i seznámení s podmínkami účasti v programu a chodem střediska, vyřízení sociální podpory, zajištění lékařských prohlídek, atd. V kontaktních centrech probíhá i skupinová výuka Bodu obratu.

Kontaktní centra v Praze, Plzni, Havířově, Karlových Varech, Českých Budějovicích a Brně mají podobu klubů a čajoven, takže působí neformálním dojmem. V těchto centrech je realizováno zhruba 800 kontaktů ročně.

 

Indukční centra

V  indukčních centrech probíhá první část programu, která trvá 3 až 6 měsíců. Během té doby se klient přizpůsobuje životu ve středisku, vytváří si pracovní návyk, účastní se skupinových aktivit a má i svůj vlastní studijní program. Ten zahrnuje edukativní program Davida Battyho, Osobní studia a Bod obratu I.. Indukční centra jsou ve Středisku křesťanské pomoci v Plzni a Poštovicích.

 

Tréninková centra

V tréninkovém programu se klienti učí získávat nové návyky a postoje, které jim v budoucnu dovolí plnou abstinenci. Absolvují studijní program Bod obratu II, edukativní program D.Battyho, prohlubují si pracovní návyk, učí se smysluplně trávit volný čas, budovat vztahy s druhými lidmi a postupně se připravují na vstup do normálního života.

V současné době máme středisko pro muže v Císařském Šluknově s kapacitou 16-20 lůžek a  budujeme středisko pro muže v Poštovicích s kapacitou 40 lůžek. Pobyt ve středisku pro muže trvá 8 až 12 měsíců, pro ženy 14 až 18 měsíců.

Cílem programů Teen Challenge není pouze abstinence od návykových látek nebo ukončení závislého typu chování, ale plnohodnotné začlenění do společnosti.

 

Re-entr - dům na půl cesty

Pokud je to nutné, zajišťujeme svým bývalým klientům bydlení a práci. K tomu slouží i re-entr v Plzni, kde probíhá program podpory pro muže, kteří již prošli tréninkovým centrem.

 

Kontakty:


WWW server Teen Challenge

www.teenchallenge.cz


Národní Kancelář

Adresa: Na Bendovce 103/24, 181 00 Praha 8
Tel: 233 541 627, 271 743 607
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
č. účtu: Raiffeisenbank 104 110 7327/5500
č. účtu veřejné sbírky: 105 110 39 60/5500
(koordinace práce jednotlivých subjektů TC v České republice.)

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.