Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ostatní spolupráce

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Datum realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019

Cílem projektu města Brna je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání. Projekt bude realizován ve spolupráci se všemi mateřskými školami zřizovanými žadatelem a jeho městskými částmi a se čtyřmi organizacemi neformálního předškolního vzdělávání. Město Brno bude ve spolupráci se školami a dalšími partnery rozvíjet výměnu praktických zkušeností a diskuzi k tématům, které se vztahují ke spolupráci s rodinou.

Do projektu se zapojilo Dětské centrum Teen Challenge v Brně pod záštitou Apoštolské církve. Neformální předškolní vzdělávání je určeno dětem od 3 do 7 let, které dosud nenavštěvují mateřskou školu. Jeho náplní je rozvoj kognitivních, motorických a socioemočních dovedností dítěte, zapojování rodičů do společných aktivit s dětmi a realizace vzdělávacích aktivit pro rodiče. Společně s projektovými partnery budeme děti zapojovat do mainstreamového vzdělávání v mateřských školách. Dále bude vytvořena platforma pro sdílení profesních zkušeností pedagogů a výměnu příkladů dobré pedagogické praxe.

Projekt Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244) je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie a MŠMT
Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.