Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Vedení

Biskup

Biskup: Martin Moldan

Martin Moldan, MBA

 

Úzká rada

 • Výkonný orgán Rady církve
 • Řídí církev v době mezi zasedáním RC

Složení: Biskup a

1. zástupce pro hospodářství a administrativu

Roman Tomsa

Roman Tomsa

Zástupce pro misii a evangelizaci

Petr Bartoš

Petr Bartoš

Diakonie AC

Vězeňská služba

Nehemie
Leoš Cásek, DiS.

Royal Rangers
Petr Walach

Teen Challenge
Petr Ministr

Misijní společnost Život
Dita Targoszová

Zástupce pro logistiku

Pavel Bubík

Pavel Bubík

Nakladatelství Křesťanský život

Zástupce pro vzdělávání

Radek Smetana

Bc. Radek Smetana, M.A.

 

Rada církve

 • Svolává konferenci AC
 • Zřizuje/ruší oblasti
 • Schvaluje/odvolává seniora
 • Navrhuje Konferenci biskupa
 • Ustanovuje/odvolává pastora
 • Dohlíží na činnosti církve
 • Rozhoduje o majetku církve

Složení: Biskup, Úzká rada a

Senior oblasti
Západočeské

Stanislav Bubik

Stanislav Bubik

Senior oblasti
Východočeské

Jiří Sedláček

Jiří Sedláček

Senior oblasti
Severomoravské

Lumír Folvarčný

Lumír Folvarčný

Senior oblasti
Středomoravské

Tomáš Hasmanda

Bc. Tomáš Hasmanda

Senior oblasti
Jihomoravské

Viktor Balaz

Ing. Viktor Baláž

Pastor sboru Křesťanské centrum Český Těšín

Bohuslav Wojnar

Bohuslav Wojnar

Pastor sboru AC Jihlava

František Apetauer

František Apetauer

Ředitel VOŠMT

Milan Buban

Mgr. Milan Buban, M.A.

Zástupce
emeritního biskupa

Aleš Navrátil

MUDr. Aleš Navrátil