Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Faktomluva po česku

Napsal(a)  Jarmila Beková  čtvrtek, 25. únor 2021 15.09

Informace, slova, obrazy, zvuky… jsme zavaleni podněty a nedokážeme je zpracovat. Svět se řítí dál neuvěřitelnou rychlostí, které ani zdaleka nestačíme. Není se pak čemu divit, že od faktů, na něž již nemáme kapacitu, utíkáme k domněnkám, pocitům, zjednodušujícím zkratkám. Je tu doba postfaktická. Přestáváme se orientovat, o náš hodnotový systém (fyzický i duchovní) se vede lítý boj.

Pracuji na gymnáziu, jehož DNA je učit žáky kritickému myšlení (nezaměňujme za kritizování). Zjisti si fakta, snaž se o vyvážený pohled, přemýšlej, jestli druhá strana nemá v něčem pravdu. Vždycky si vzpomenu na slovo z Písma, že „máme být ochotní nechat se přesvědčit.“ (Jk 3,17) To neznamená slepě následovat každý názor, uhýbat z toho svého. Ale připustit, že se mohu mýlit, že k informacím musím přistupovat s pokorou.

Se studenty využívám knihu švédského lékaře a spisovatele Hanse Roslinga, jež v češtině vyšla pod názvem Faktomluva. Pojďme zkusit zjistit, jak na tom jsme my. Zvu vás k zodpovězení 13 otázek všeobecného přehledu.

1. Kolik dívek v zemích s nízkým příjmem dnes dokončí základní školu?

a) 20 %

b) 40 %

c) 60 %

2. Kde žije většina světové populace?

a) v zemích s nízkým příjmem

b) v zemích se středním příjmem

c) v zemích s vysokým příjmem

3. Jak se během posledních 20 let změnil podíl světové populace žijící v extrémní chudobě?

a) téměř se zdvojnásobil

b) zůstal víceméně stejný

c) snížil se téměř na polovinu

4. Jaká je dnes celosvětově průměrná délka života?

a) 50 let

b) 60 let

c) 70 let

5. Na světě dnes žijí zhruba 2 miliardy dětí ve věku 0–15 let. Kolik dětí bude podle prognózy OSN na větě v roce 2100?

a) 4 miliardy

b) 3 miliardy

c) 2 miliardy

6. Podle prognózy OSN vzroste do roku 2100 světová populace o další 4 miliardy lidí. Jaký je hlavní důvod?

a) bude více dětí (věk do 15 let)

b) bude více dospělých (věk 15–74 let)

c) bude více starých lidí (věk 75 a více)

7. Jak se za posledních sto let změnil ve světě roční počet úmrtí způsobený přírodními katastrofami?

a) vzrostl více než dvojnásobně

b) zůstal zhruba na stejné úrovni

c) snížil se na méně než polovinu

8. Na světě dnes žije zhruba 7 miliard lidí. Která z následujících mapek nejlépe vystihuje jejich rozmístění? (Každý panáček představuje 1 miliardu lidí.)

mapka

9. Kolik procent ročních dětí je dnes celosvětově naočkováno proti nějaké nemoci?

a) 20 %

b) 50 %

c) 80 %

10. Celosvětově chodili dnes třicetiletí muži do školy v průměru 10 let. Kolik let chodily do školy ženy stejného věku?

a) 9 let

b) 6 let

c) 3 roky

11. V roce 1996 byli na seznamu ohrožených druhů tygr, panda velká a nosorožec černý. Kolik z těchto tří druhů je dnes ohroženo ještě kritičtěji?

a) dva z nich

b) jeden z nich

c) žádný z nich

12. Kolik procent lidí na světě má přístup k elektrické energii?

a) 20 %

b) 50 %

c) 80 %

13. Světoví klimatologové se domnívají, že během následujících sta let se průměrná teplota na zemi změní následovně:

a) zvýší se

b) zůstane stejná

c) sníží se

Jak jste dopadli? Většina lidí (různého věku, vzdělání, sociálního zázemí, pohlaví, napříč kontinenty) má v průměru pouze dvě odpovědi správně. Svět se tolik změnil, ale nejsme schopni to postihnout. Navíc nás média zahrnují samou negací, takže máme pocit, že je vše špatně, podléháme strachu, máme tendenci dát raději průměrnou odpověď, protože se bojíme uvěřit, že by ta pozitivní varianta byla možná. Čerstvým příkladem může být nově zveřejněné mezinárodní šetření TIMSS. Ze všech stran se na nás valí informace, jak jde české školství z kopce, děti hloupnou apod. Přitom v tomto průzkumu jsme za období 2007–2019 byli svědky obrovského kvalitativního skoku a dostali jsme se zpátky na úroveň z roku 1995.

Nejde o test ani o školství, ale o fakt, že si potřebuji uvědomit své omezené vnímání. Na základě čeho buduji své přesvědčení? Čemu věřím, čemu se otvírám? Je mi smutno, jak moc se společnost polarizuje, kolik lží, polopravd rozkližuje i Boží dům. A často jsou to předsudky, strachy, domnělá zjevení, které způsobují tvrdost srdce, nelásku a kritiku. Je to pro nás výzva vrátit se k biblickému: „Všechno zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě.“ (1Te 5,21)

Jarmila Beková

AC Kroměříž, st. Olomouc

Řešení: 1. C, 2. B, 3. C, 4. C, 5. C, 6. B, 7. C, 8. A, 9. C, 10. A, 11. C, 12. C, 13. A

Naposledy změněno čtvrtek, 25 únor 2021 15:20
Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.