Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Ostatní

Ostatní

 čtvrtek, 25. únor 2021 15.09

Faktomluva po česku

Informace, slova, obrazy, zvuky… jsme zavaleni podněty a nedokážeme je zpracovat. Svět se řítí dál neuvěřitelnou rychlostí, které ani zdaleka nestačíme. Není se pak čemu divit, že od faktů, na něž již nemáme kapacitu, utíkáme k domněnkám, pocitům, zjednodušujícím zkratkám. Je tu doba postfaktická. Přestáváme se orientovat, o náš hodnotový systém (fyzický i duchovní) se vede lítý boj.

Pracuji na gymnáziu, jehož DNA je učit žáky kritickému myšlení (nezaměňujme za kritizování). Zjisti si fakta, snaž se o vyvážený pohled, přemýšlej, jestli druhá strana nemá v něčem pravdu. Vždycky si vzpomenu na slovo z Písma, že „máme být ochotní nechat se přesvědčit.“ (Jk 3,17) To neznamená slepě následovat každý názor, uhýbat z toho svého. Ale připustit, že se mohu mýlit, že k informacím musím přistupovat s pokorou.

 úterý, 16. únor 2021 14.27

Konspirace a nutná potřeba pravidelného vymývání mozku

Co mají společného v Bibli zmíněné světské babské báje a dnešní fake news? Je špatné chtít poznat pravdu? Jak udržovat svou mysl v duchovní kondici? Vymyjte si mozek!

Apoštol Pavel byl tentokrát ostrý jako břitva. Obvykle při psaní dopisů různým církvím a jednotlivcům poskytuje různorodou kombinaci zpětné vazby, vyučování, zodpovídání otázek, napomínání a povzbuzování. Místy dokáže být velice potěšující, spirituální a s postojem uctívání Boha. Někdy je však viditelně podrážděný, naštvaný, a někdy dokonce až sarkastický. Jako když například v diskusi o obřízce doporučuje, aby si zastánci obřízky svůj pohlavní úd rovnou amputovali. Nebo když označuje své úspěchy, kterých před životem s Kristem dosáhl, za lejno. Já vím. Asi bych to tu neměl psát, tohle je křesťanský časopis a tohle jsou až příliš barvité popisy, které se přece dají říct tlumeně. Jenže Pavlovy dopisy nakonec skončily v Bibli! Následující pasáž je také jednou z těch, kde je docela ostrý. Svému chráněnci Timoteovi píše: „Jak jsem tě už prosil cestou do Makedonie, zůstaň v Efesu a zakaž jistým lidem šířit odlišná učení. Ať už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře. Cílem přikázání je přece láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Někteří ale z této cesty zbloudili a uchýlili se k prázdnému tlachání.“ (1Tm 1,3–6)

 pondělí, 15. únor 2021 16.43

Únorové číslo časopisu Život v Kristu ZDARMA!

Přátelé, vzhledem k přetrvávající situaci týkající se nemoci Covid-19 vám nabízíme možnost bezplatného stažení únorového čísla časopisu Život v Kristu.

 pondělí, 18. leden 2021 13.59

Dej mi ty hory aneb O umění stárnout

Jedno poměrně známé přísloví říká, že někteří lidé se podobají vínu: čím jsou starší, tím jsou lepší. Podobně na proces stárnutí nahlíží i židovská tradice, která k jednotlivým významným letům života přiřazuje určité schopnosti. Již v pěti letech (!) by měl být člověk připraven na studium Písma. V osmnácti na manželství, ve dvaceti na provoz živobytí, ve třiceti muž dozrává k plné síle, ve čtyřiceti k plnému porozumění věcí a v padesáti letech dorůstá do schopnosti radit druhým (v tomto kontextu by tedy měli pastoři a duchovní poradci začínat svou kariéru až na prahu padesátky :-)). Šedesátka podle hebrejské tradice kvalifikuje člověka vstoupit do úřadu staršího a sedmdesátka by i podle Písma měla vzbuzovat úctu ostatních (Lv 19,32 a Př 16,31). Dlouhověkost pak Bible často přirovnává k sytosti dnů a spojuje ji s kvalitně prožitým životem, jak tomu bylo v případě mnohých významných postav židovské tradice, např. Abrahama (Gn 25,8), Izáka (Gn 35,29), Davida (1Pa 23,1) a Joba (Jb 24,17).

 středa, 02. prosinec 2020 14.23

Prosincové číslo časopisu Život v Kristu ZDARMA!

Přátelé, vzhledem k přetrvávající situaci týkající se nemoci Covid-19 vám nabízíme možnost bezplatného stažení také prosincového čísla časopisu Život v Kristu.

 pondělí, 02. listopad 2020 14.10

Listopadové číslo časopisu Život v Kristu ZDARMA!

Přátelé, vzhledem k přetrvávající situaci týkající se nemoci Covid-19 vám nabízíme možnost bezplatného stažení také listopadového čísla časopisu Život v Kristu.

 čtvrtek, 15. říjen 2020 15.16

Říjnové číslo časopisu Život v Kristu ZDARMA!

Přátelé, vzhledem k situaci týkající se nemoci Covid-19 vám nabízíme možnost bezplatného stažení říjnového čísla časopisu Život v Kristu.

 pondělí, 14. září 2020 13.45

(Dvoj)recenze

Pozorní čtenáři a příznivci nakladatelství Křesťanský život si možná všimli, že toto nakladatelství začalo v poslední době zavádět tzv. edice. Letos jsme se například mohli nově seznámit s edicí Etické výzvy, v níž vyšly dvě knihy od stejného autora týkající se oblasti homosexuality a genderu (DALLAS J. Hovory o homosexualitě: Jak mluvit o věcech laskavě a srozumitelně a Coming Out v rodině aneb Co dělat, když váš blízký prohlásí: „Jsem gay.“) Podobně se loni objevila edice Revitalizace církve nabízející literaturu vhodnou pro sbory, které chtějí projít nějakou formou obrodného procesu svého praktického či duchovního života. I v této edici vyšly doposud dvě knihy (WILSON S., BATES J. Vykliďte pódium a dejte prostor Bohu a WILSON S. Připravit, pozor, teď aneb Tři rozhovory, které povedou k trvalému růstu vašeho sboru) a připravují se další dvě.

Strana 1 z 19
Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.