Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Ostatní

Ostatní

 úterý, 30. březen 2021 15.49

Nemusíš se honit

Při čtení dnešních časopisů, lživých studií a nesmyslných anket je nám ideální žena vykreslována většinou v úplně jiném světle než ve zmíněném biblickém textu. Když se těchto informací žena chytí, zdá se jí, že potřebuje od A do Z všechno změnit. Má pocit, že jako blondýna určitě potřebuje černé vlasy. Je-li pěkně zaoblená, nutně potřebuje zhubnout. Naopak, když je „samá hrana“, potřebuje přibrat nějaké to kilo. Neumí se tvrdě prosadit? Přesně to jí chybí. Je domácí hospodyní? Pak cítí, že nemůže sedět doma zavřená jako otrokyně, starat se o dům, manžela a dítě, které jí navíc pokazilo postavu, zatímco si její manžel sedí někde v „městských branách“. Proto si řekne: „Tak to ne, i já tam chci sedět!“ 

 úterý, 23. březen 2021 17.24

Statečnost a moudrost

Ženu statečnou, kdo nalezne? Je daleko cennější než perly. (Př 31,10)

Těmito slovy začíná text oslavné básně popisující ideál ženy mimořádných kvalit. Mnohokrát zazněl v různých podobách na setkáních pro ženy s cílem inspirovat a povzbudit. Do jaké míry se to dařilo, nevím, ale zkusme se dnes podívat na tento obraz ženy z trochu jiného pohledu. 

 čtvrtek, 18. březen 2021 14.02

VŠECHNY LUKÁŠOVY ŽENY aneb Genderově vyvážené evangelium? 

Do dnešní doby usilující o genderovou vyváženost se jedna z nejdůležitějších a nejčtenějších knih historie zdánlivě moc nehodí. Pokud zalistujeme obsahem Bible, zjistíme, že z celkového množství šedesáti šesti knih pouze dvě nesou jména konkrétních žen. Jde o knihy Rút a Ester. Obě patří do Starého zákona a proti nim stojí dvacet osm titulů označených konkrétními mužskými jmény v tom samém starozákonním oddílu Bible (včetně Pláče Jeremjášova a nepočítaje knihy Kazatel a Soudců).

 pondělí, 15. březen 2021 10.13

Žena statečná vede

Chvalozpěv o ženě statečné patří k nejoblíbenějším pasážím o ženství v celé Bibli. Právě popularita této pasáže z knihy Přísloví je však zároveň jejím osudem: po celou historii si lidé do toho chvalozpěvu promítají svou kulturu, očekávání, představivost a ženě statečné přisuzují role, které vidí okolo sebe. Někdo v ní vidí hospodyni a skvělou manželku, jiný zase ženu, která ví, co chce, a dosáhne toho. Tento chvalozpěv inspiroval a inspiruje ženy po dlouhá staletí po celém světě. Když si ho dnes přečtu, vidím vedoucí. Nejenže jí její manžel důvěřuje ze srdce, ale ona také rozděluje úkoly služebníkům v domě, navíc posuzuje pozemky, má vlastní výdělky a dělá kvalifikovaná rozhodnutí. To ukazuje na úplné základy vůdcovství, mezi které patří právě schopnost získat si důvěru a dělat rozhodnutí. Proč o vůdcovství této znamenité ženy neslyšíme víc?

 čtvrtek, 25. únor 2021 15.09

Faktomluva po česku

Informace, slova, obrazy, zvuky… jsme zavaleni podněty a nedokážeme je zpracovat. Svět se řítí dál neuvěřitelnou rychlostí, které ani zdaleka nestačíme. Není se pak čemu divit, že od faktů, na něž již nemáme kapacitu, utíkáme k domněnkám, pocitům, zjednodušujícím zkratkám. Je tu doba postfaktická. Přestáváme se orientovat, o náš hodnotový systém (fyzický i duchovní) se vede lítý boj.

Pracuji na gymnáziu, jehož DNA je učit žáky kritickému myšlení (nezaměňujme za kritizování). Zjisti si fakta, snaž se o vyvážený pohled, přemýšlej, jestli druhá strana nemá v něčem pravdu. Vždycky si vzpomenu na slovo z Písma, že „máme být ochotní nechat se přesvědčit.“ (Jk 3,17) To neznamená slepě následovat každý názor, uhýbat z toho svého. Ale připustit, že se mohu mýlit, že k informacím musím přistupovat s pokorou.

 úterý, 16. únor 2021 14.27

Konspirace a nutná potřeba pravidelného vymývání mozku

Co mají společného v Bibli zmíněné světské babské báje a dnešní fake news? Je špatné chtít poznat pravdu? Jak udržovat svou mysl v duchovní kondici? Vymyjte si mozek!

Apoštol Pavel byl tentokrát ostrý jako břitva. Obvykle při psaní dopisů různým církvím a jednotlivcům poskytuje různorodou kombinaci zpětné vazby, vyučování, zodpovídání otázek, napomínání a povzbuzování. Místy dokáže být velice potěšující, spirituální a s postojem uctívání Boha. Někdy je však viditelně podrážděný, naštvaný, a někdy dokonce až sarkastický. Jako když například v diskusi o obřízce doporučuje, aby si zastánci obřízky svůj pohlavní úd rovnou amputovali. Nebo když označuje své úspěchy, kterých před životem s Kristem dosáhl, za lejno. Já vím. Asi bych to tu neměl psát, tohle je křesťanský časopis a tohle jsou až příliš barvité popisy, které se přece dají říct tlumeně. Jenže Pavlovy dopisy nakonec skončily v Bibli! Následující pasáž je také jednou z těch, kde je docela ostrý. Svému chráněnci Timoteovi píše: „Jak jsem tě už prosil cestou do Makedonie, zůstaň v Efesu a zakaž jistým lidem šířit odlišná učení. Ať už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře. Cílem přikázání je přece láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Někteří ale z této cesty zbloudili a uchýlili se k prázdnému tlachání.“ (1Tm 1,3–6)

 pondělí, 15. únor 2021 16.43

Únorové číslo časopisu Život v Kristu ZDARMA!

Přátelé, vzhledem k přetrvávající situaci týkající se nemoci Covid-19 vám nabízíme možnost bezplatného stažení únorového čísla časopisu Život v Kristu.

 pondělí, 18. leden 2021 13.59

Dej mi ty hory aneb O umění stárnout

Jedno poměrně známé přísloví říká, že někteří lidé se podobají vínu: čím jsou starší, tím jsou lepší. Podobně na proces stárnutí nahlíží i židovská tradice, která k jednotlivým významným letům života přiřazuje určité schopnosti. Již v pěti letech (!) by měl být člověk připraven na studium Písma. V osmnácti na manželství, ve dvaceti na provoz živobytí, ve třiceti muž dozrává k plné síle, ve čtyřiceti k plnému porozumění věcí a v padesáti letech dorůstá do schopnosti radit druhým (v tomto kontextu by tedy měli pastoři a duchovní poradci začínat svou kariéru až na prahu padesátky :-)). Šedesátka podle hebrejské tradice kvalifikuje člověka vstoupit do úřadu staršího a sedmdesátka by i podle Písma měla vzbuzovat úctu ostatních (Lv 19,32 a Př 16,31). Dlouhověkost pak Bible často přirovnává k sytosti dnů a spojuje ji s kvalitně prožitým životem, jak tomu bylo v případě mnohých významných postav židovské tradice, např. Abrahama (Gn 25,8), Izáka (Gn 35,29), Davida (1Pa 23,1) a Joba (Jb 24,17).

Strana 1 z 20
Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.