Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Modli se a pracuj 3

aneb služba (diakonia) a její místo v církvi - 3. díl

V předchozích dvou dílech tohoto miniseriálu článků o diakonii jsme se zabývali praktickou službou Pána Ježíše a prvotní církve světu, jak o tom můžeme číst v Písmu. Viděli jsme, že služba byla životním posláním Ježíšovým a také jeho následovníků. Také jsme si mohli uvědomit, že služba, kterou lidem poskytoval Pán Ježíš a jeho učedníci, se kvalitativně lišila od „pouhé" sociální práce, a to především tím, že pomoc lidem byla poskytována v moci Ducha svatého. I v tomto by měla církev následovat Pána Ježíše.

Tentokrát se podíváme, jak vypadá praktická služba českých evangelikálních církví světu v současnosti. Pochopitelně zde není možné postihnout veškerou praktickou službu křesťanů svým bližním, protože ve skutečnosti jedině Bůh ví o všech skutcích, které jeho děti konají a žádný z těchto skutků není před Bohem skryt ani zapomenut.

Co můžeme a chceme v tomto článku zhruba zmapovat, jsou spíše institucionálně ukotvené projevy diakonie - tedy organizované formy poskytování sociální práce, které v jednotlivých církvích fungují. Při tvorbě tohoto příspěvku jsme vycházeli z informací uvedených na internetových stránkách jednotlivých církví či církevních organizací a také z některých tištěných materiálů těchto organizací. Jedná se nám o to informovat o škále diakonických činností, které konají naši sourozenci v Kristu z ostatních evangelikálních církví a inspirovat naše čtenáře.

Jak asi většina čtenářů ví, církve (někdy i jednotlivé sbory) si ke koordinaci praktické služby světu často ustanovují specializované organizace, pro které se v evangelikálním prostředí vžil název diakonie (katolická církev užívá pojem charita). V ČR tak můžeme najít cca 10 diakonických organizací, zpravidla působících při jednotlivých církvích. Od roku 1991 zastřešuje činnost jednotlivých diakonií Diakonie v ČR. Jak je uvedeno na webových stránkách této organizace (www.diakonie.cz): „V současné době existuje v rámci členských organizací Diakonie v ČR více než 70 diakonických zařízení, v nichž pracuje přes 1000 zaměstnanců, kteří pečují v lůžkových zařízeních o více než dva tisíce lidí a ambulantně poskytují pomoc nezjištěnému počtu lidí. O další stovky a možná tisíce potřebných lidí pečují v jednotlivých církevních sborech (v rámci sborové diakonie) desetitisíce dobrovolných spolupracovníků."

Rozsahem poskytovaných služeb patří mezi nejvýznamnější diakonické organizace u nás Slezská diakonie (zřízena Slezskou církví evangelickou) a Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE). Jak název napovídá, Slezská diakonie působí především na území Moravskoslezského kraje, kde rozvíjí svou práci prakticky v každém větším městě, celkem má více než 50 středisek. Škála činností této organizace je poměrně široká - od azylových domů, přes denní stacionáře pro osoby se zdravotním postižením, poradenská střediska až po mateřská centra (více viz www.slezskadiakonie.cz).

Diakonie ČCE působí na území téměř celé České republiky (bez dvou krajů), kde je rozeseto celkem 33 středisek této diakonie a navíc 8 speciálních škol. I tato organizace se věnuje široké škále cílových skupin a poskytované služby jsou velmi rozmanité. Navíc Diakonie ČCE pořádá řadu vzdělávacích kurzů pro pracovníky v sociální oblasti (podrobnosti na www.diakoniecce.cz).

Specifické místo mezi diakonickými organizacemi zaujímá Armáda spásy, protože spíše než o církev se jedná o hnutí křesťanů výrazně zaměřené na misii a sociální práci. Armáda spásy v současnosti působí již ve více než sto zemích světa. V ČR má Armáda spásy zastoupení v devíti městech, kde funguje celkem 35 středisek. Hlavní, i když ne jedinou, cílovou skupinou Armády spásy jsou lidé bez domova, pro které zřizuje noclehárny a azylové domy (více na www.armadaspasy.cz).

Další, rozsahem své práce menší, diakonie fungují při Církvi bratrské (www.cb.cz/diakonie), Jednotě bratrské (www.jbcr.cz), Bratrské jednotě baptistů (www.diakonie.bjb.cz) a při Evangelické církvi metodistické (www.umc.cz/diakonie).

Doporučujeme čtenářům navštívit výše uvedené webové stránky, protože je opravdu povzbudivé uvědomit si, co všechno naši sourozenci v Kristu podnikají, jak prakticky slouží světu v místech, kde žijí, a to navzdory nedůvěře české společnosti k církvi, navzdory problematickému financování neziskového sektoru, navzdory administrativním a mnoha jiným překážkám.

Příští díl tohoto miniseriálu bude věnován Diakonii AC a jejím jednotlivým členům.

Závěrem dovolte výzvu: Jelikož hledáme další koncepci pro rozvoj diakonické práce v rámci AC, potřebujeme zjistit, jaký je potenciál v našich sborech či jednotlivcích. PROSÍME PROTO ČTENÁŘE, KTEŘÍ BY RÁDI ROZVÍJELI PRAKTICKOU SLUŽBU SVĚTU (DIAKONII), KTEŘÍ VNÍMAJÍ, ŽE JE K NĚČEMU TAKOVÉMU VEDE PÁN (I KDYBY TO BYLO V SAMÉM ZÁRODKU), ABY SE CO NEJDŘÍV ZCELA NEZÁVAZNĚ OZVALI A DALI O SOBĚ VĚDĚT. Napište, prosím, nejlépe e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo dopisem (Jana Rozehnalová, Určice 328, 798 04) své představy, touhy, vize, nápady nebo popište již existující aktivity a směr, kterým byste vaši práci rádi dále rozvinuli. V rámci Diakonie AC budeme s vámi dále komunikovat a hledat cesty k rozvoji diakonické práce v AC právě skrze vás.

Ve spolupráci s ředitelem Diakonie AC Petrem Bartošem

zpracovala Mgr. Jana Rozehnalová, AC Prostějov

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.