Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Modli se a pracuj 4

aneb služba (diakonia) a její místo v církvi - 4. díl

V předcházejících dílech jsme prošli biblická místa vztahující se k diakonii (praktické službě církve světu) a také jsme nahlédli do činnosti diakonických organizací působících v rámci evangelikálních církví v České republice. V tomto díle se společně podíváme na Diakonii Apoštolské církve.

Diakonie Apoštolské církve byla zřízena Radou AC v roce 1996. Jejím posláním je poskytovat platformu a koordinovat činnost svých členů, kteří slouží v charitativní, misijní a sociální oblasti. Mezi další úkoly Diakonie AC patří vzdělávání a poskytování poradenské činnosti svým členům v oblasti diakonické práce, zprostředkování kontaktů mezi svými členy a obdobnými organizacemi u nás i v zahraničí a v neposlední řadě získávání finančních prostředků pro činnost svých členů ze státních a jiných zdrojů u nás i v zahraničí. Statut Diakonie AC ji umožňuje organizovat finanční sbírky, vyhledávat sponzory a pořádat různé akce na podporu činnosti své a svých členů. Diakonie AC je členem Diakonie v ČR, která sdružuje jedenáct podobných sdružení nekatolických církví.

V současnosti má Diakonie AC čtyři členy - Nadační fond Nehemia (členem od května 1997), Royal Rangers (od listopadu 1997), Teen Challenge (od září 1998) a občanské sdružení Žebřík (od listopadu 2007). Přestože činnost většiny těchto organizací je pravděpodobně čtenářům známá, dovolím si je v následujících odstavcích stručně charakterizovat.

Motto prvního člena Diakonie AC - Nadačního fondu Nehemia zní: „Motivovat a prakticky pomáhat při naplňování Velkého poslání". Hlavními činnostmi Nehemie jsou motivace české církve, administrativní a informační servis, zprostředkování humanitární a charitativní pomoci, aktivní tvorba a podpora spolupráce sborů při misijní práci. V současnosti se Nehemia podílí na šestnácti různých projektech humanitárního či misijního charakteru v jedenácti zemích v Africe, Asii a Evropě. Podrobnější informace naleznete na www.nehemia.cz.

Dalším členem Diakonie AC je Royal Rangers (RR) -mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku. Svou činností chce pozitivně ovlivnit výchovu mladé generace na základě křesťanských principů morálky a etiky, a to ve všech čtyřech oblastech života: fyzické, duchovní, duševní a sociální. Nástroji k naplnění tohoto cíle se staly v Royal Rangers programy volnočasových aktivit rozšiřující všestranné vědomosti a dovednosti dětí a pomáhající dětem vyrůst na samostatné a zodpovědné jedince, žijící bez závislosti na alkoholu, drogách, automatech, bez xenofobie a rasismu. Prakticky se volnočasové aktivity RR realizují formou pravidelných schůzek, organizování výletů, víkendovek, letních a zimních táborů, kulturních a sportovních akcí a zájmových kroužků. RR nyní pracuje v mnoha městech ČR. Více se dočtete na www.royalrangers.cz.

V pořadí třetím členem Diakonie AC je česká odnož mezinárodní křesťanské organizace, která pomáhá lidem závislým na drogách - Teen Challenge (TC). Vznikla v 50. letech v New Yorku a v roce 1994 začala působit také v České republice. Teen Challenge v ČR je spravováno Národní kanceláří, která koordinuje vznik a chod jednotlivých středisek TC, získává finanční prostředky pro jejich činnost, vydává studijní literaturu pro program TC. Teen Challenge v ČR se věnuje následujícím činnostem: primární prevence, streetwork, práce v psychiatrických léčebnách a věznicích, kontaktní centra, indukční centra, resocializační středisko, Re-entr - program následné péče. Podrobnější informace si můžete vyhledat na www.teenchallenge.cz.

Posledním, nedávno přijatým členem Diakonie AC, je občanské sdružení Žebřík. Jedná se o občanské sdružení křesťanů z Olomoucka a Prostějovska, kteří chtějí rozvíjet křesťanskou sociální práci v tomto regionu. Dosud Žebřík věnoval svou pozornost především dětem postiženým autismem, pro které v minulém roce ve spolupráci s o. s. Jdeme autistům naproti pořádal v Olomouci volnočasový kroužek s integračním charakterem. V Prostějově Žebřík nyní rozjíždí nový projekt Informačního a poradenského střediska k podpoře integrace cizinců zaměřený především na pomoc zde žijícím Ukrajincům. Také plánuje realizovat projekt Křesťanského dobrovolnického centra, které by organizovalo dobrovolnickou práci křesťanů v tomto regionu. Také o této organizaci se můžete více dočíst na www.zebrik-os.cz.

Členství v Diakonii znamená pro její členy jistou záštitu, protože pojem „diakonie" je pro státní správu synonymem určité solidnosti, což je velmi cenné zvlášť pro nově vznikající organizace. Co však Diakonie AC dosud nemůže nabídnout, je finanční podpora těmto organizacím. Jedním z důvodů je téměř prázdná pokladna Diakonie AC, která neumožňuje poskytnout nově vznikajícím (ale ani stávajícím) subjektům k jejich rozvoji tolik potřebnou finanční podporu. Ředitel Diakonie AC se proto rozhodl vyhlásit celocírkevní účelovou sbírku, jejíž výtěžek bude Diakonii k dispozici pro přímou podporu sociální práce jejích členů nebo dalších nově vznikajících subjektů v rámci AC. Vyzýváme touto cestou k účasti na sbírce všechny sbory Apoštolské církve a také jednotlivce. Všem předem děkujeme za podporu a přispění k rozvoji praktické služby světu v rámci naší církve. Své příspěvky můžete posílat na účet číslo: 214 592 152/0300, variabilní symbol 111.

Závěrem mi dovolte zopakovat výzvu z předchozího článku: Jelikož hledáme další koncepci pro rozvoj diakonické práce v rámci AC, potřebujeme zjistit, jaký je potenciál v našich sborech či jednotlivcích. PROSÍME PROTO ČTENÁŘE, KTEŘÍ BY RÁDI ROZVÍJELI PRAKTICKOU SLUŽBU SVĚTU (DIAKONII), KTEŘÍ VNÍMAJÍ, ŽE JE K NĚČEMU TAKOVÉMU VEDE PÁN (I KDYBY TO BYLO V SAMÉM ZÁRODKU), ABY SE CO NEJDŘÍV ZCELA NEZÁVAZNĚ OZVALI A DALI O SOBĚ VĚDĚT. Napište, prosím, nejlépe do e-mailu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo do dopisu (Jana Rozehnalová, Určice 328, 798 04) své představy, touhy, vize, nápady nebo popište již existující aktivity a směr, kterým byste vaši práci rádi dále rozvinuli. V rámci Diakonie AC budeme s vámi dále komunikovat a hledat cesty k rozvoji diakonické práce v AC s vámi.

Ve spolupráci s ředitelem Diakonie AC Petrem Bartošem

zpracovala Mgr. Jana Rozehnalová, AC Prostějov

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.