Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Křesťan a peníze, díl I.

Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Nebo zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati, aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne. Nemůžete Bohu sloužiti i mamoně. (Matouš 6,24, Bible Kralická)

Milí sourozenci,

v poslední době jsem se setkal s několika nejasnostmi ohledně peněz v životě křesťana, a to jak u nově, tak i déle věřících sourozenců. Vzhledem k tomu, že finance obecně doslova hýbou světem a upřímně si přiznejme, že mnohdy i námi křesťany, rozhodl jsem se sepsat sérii několika zamyšlení o penězích. Nebudu zde psát však jako ten, který je vůči penězům imunní, ale jako ten, kdo si v této oblasti prošel mnohými boji, proměnami, a věřím, že ještě mnohými projde. Vím o mnohých sourozencích, kteří umí používat peníze k Boží slávě, mají ochotné srdce k dávání a jsou pro mě vzorem. Přeji si, abychom se společně i v oblasti majetku učili žít podle Božího slova. Chci zdůraznit slovo „ŽÍT", protože je rozdíl znát Boží slovo, rady a principy jen teoreticky, nebo je skutečně uplatňovat ve svém každodenním životě.

Možná přemýšlíte o tom, co by pro vás bylo lepší. Někdo by raději neměl majetek žádný, aby ho nerozptyloval a mohl být lepším křesťanem, druhý si zase může myslet, že kdyby měl dost peněz, nemusel by se starat o zabezpečení života a mohl se věnovat jen Bohu a službě. I v historii církve můžeme vidět dva extrémní pohledy. Někteří, ve snaze se Bohu co nejvíce přiblížit, se vzdali téměř všech materiálních potřeb a mysleli si, že dobrý křesťan musí být chudý. Na druhé straně se objevuje názor, že dobrý křesťan je finančně prosperující, protože součástí jeho života s Bohem musí být i finanční požehnání a bohatství.

Na základě Božího slova jsem přesvědčen, že ani jeden z těchto názorů není normativní. Proč? Bůh v celé historii proměňoval životy chudých i bohatých. Dokáže zjevit svoji slávu jak v životě chudé vdovy, tak bohatého krále. Vždyť král David byl velmi bohatý, a přesto je mužem podle Božího srdce. Naopak Jan Křtitel neměl víc než velbloudí srst a kožený pás, potravou mu byly kobylky a med divokých včel, a přesto ho Pán Ježíš nazývá největším z lidí.

A tak není rozhodující tvůj majetkový poměr či stav, ale tvůj postoj k majetku a k Bohu. Můžeš být chudý i bohatý a přitom mít majetek na prvním místě před Bohem, sloužit této modle a nechat se jí zotročovat. Jsem si jist, že s tímto postojem nikdy nebudeš ve svém životě spokojený. Pán Ježíš nás ve výše uvedeném verši varuje, že nemůžeme sloužit dvěma pánům - Bohu a zároveň majetku. Buďme těmi, kdo mají na prvním místě Pána Boha a slouží mu. Hospodin je dobrým Bohem, který tě miluje a má pro tebe připraven hojný a věčný život. Pán Ježíš sám také říká, že je dobrým pastýřem, což platí i pro oblast materiálního zabezpečení. Naopak majetek se jako dobrý pán tváří, ale dobrým pánem určitě není. Svoje služebníky vede k závislosti, pýše, lakomství, chamtivosti a věčnému zatracení. A tak záleží na tobě, co si zvolíš?!?

Ing. Viktor Baláž,

pastor AC Vyškov

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.