Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Křesťan a peníze, díl III.

Milí sourozenci, další článek o penězích začnu tím, čím jsem minule skončil. Věřím, že nás Boží slovo učí, abychom jako křesťané dávali desátky, oběti (sbírky, dary, prvotiny) a almužny. Jsem vděčný, že mohu patřit do církve, která se nebojí tyto věci vyučovat.

Můžeme se však z úvodu zamyslet nad tím, proč bychom měli vůbec něco dávat. Věřím, že nám Hospodin skrze své Slovo ukazuje, že bychom neměli jenom přijímat (i když i to se musíme mnohdy učit) a varuje nás před sebestředností, závistí, sobectvím, chamtivostí a tím, abychom viděli a starali se jen o své potřeby. Můžeme stále více vidět rozdíl mezi Boží výchovou a realitou mezi lidmi. Často jsme svědky hrabivosti pro sebe a svou rodinu, nenávisti a svárů způsobených hádkami o majetek a podobných nepříjemností. Na každého je vyvíjen velký tlak ze strany médií, kde nám jsou předkládány nové, stále lepší a lepší výrobky, které určitě musíte mít, abyste naplnili své touhy, sny a svůj život. Otázka dávání se však netýká jen majetku, ale jsme svědky stále většího se uzavírání lidí do sebe a neochoty dávat druhým lásku, radost, pokoj, povzbuzení.

Bůh nás však vede v 1. Timoteovi 6,6-10 k jinému postoji: „Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby."

Vždyť On sám nám daroval vše, co máme, i to nejcennější - svého Syna Ježíše Krista a v něm každému, kdo jsme ho přijali, život věčný. Věřím, že nás chce Bůh učit otevřenému srdci k dávání lásky, povzbuzení, pomoci a s tím souvisí i štědrost v dávání desátků, sbírek, darů, almužen. To není vždy populární, ale Bůh ví, co je pro nás dobré, a i skrze dávání nás chce něčemu naučit a před něčím ochránit. Moje zkušenosti mi ukazují, že díky dávání mě Bůh učí mít správný vztah k majetku a ochraňuje mě před milováním peněz, protože by mě to přivedlo do záhuby. Je to také jedna z forem, jak mohu ctít Hospodina (Př 3,9-10) a mít před ním bázeň (5M 14,22-23). Bůh nás tak učí mít otevřené oči a vidět potřeby sourozenců, ale také Bohu důvěřovat, že vše máme z jeho ruky a On se o nás vždy postará.

V dalším pokračování si již jednotlivé druhy dávání více rozebereme.

Viktor Baláž,

pastor AC Vyškov

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.