Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Křesťan a peníze IX.

Milí sourozenci, naše série týkající se peněz v našich životech je u konce. Na závěr mého sdílení bych chtěl ještě napsat několik řádků k vašemu povzbuzení či správné motivaci.

Jednoho dne přišel mladík, který dodržoval Boží zákon k Pánu Ježíši, a ptal se ho, co dobrého má udělat, aby získal věčný život. Tento příběh je popisován v Matoušovi 19,16-22. Ježíš viděl do jeho srdce a věděl, že ačkoliv dodržuje zákon, tak má na prvním místě ve svém životě majetek. Proto ho Ježíš vybízí, aby majetek rozdal chudým. To však bylo pro mladíka příliš obtížné a tak smutně odešel pryč. Vypadá to, že o věčný život ztratil zájem. Je smutné, jak mnoho lidí i dnes svůj boj o věčný život prohrává právě z podobného důvodu. Je pro ně pouto majetku silnější než nabídka spasení v Ježíši Kristu.

Druhý příběh, který chci krátce připomenout je uveden v Lukáši 12,13-21. Je to příběh o boháči, který se domníval, že díky velkému majetku je jeho život plně zabezpečen a nic mu nehrozí. Byla to však pošetilost a Bůh ho zde dokonce nazývá bláznem, protože ještě té noci může zemřít. Pak už mu jeho bohatství nepomůže. O tom, zda bude v Božím království, zda bude mít věčný život, již nerozhoduje jeho peněženka či bankovní konto, ale vztah s Ježíšem Kristem. Mám naději, že nikdo ze čtenářů není tak pošetilý jako tento boháč a svůj věčný život vložil v důvěře do Božích rukou a ne do rukou pojišťovny, penzijního fondu či jiného bankovního ústavu J.

Přesto i my křesťané můžeme při zabezpečení našich rodin přestat spoléhat na prvním místě na Hospodina. Důvodem je jednoduše to, že máme dostatek a nemusíme prosit o základní životní potřeby, jako mnozí křesťané v jiných chudších zemích. Tady je však potřeba být moudrý a uvědomovat si, že vše, co máš, je jen Boží milost pro tvůj život. Je potřeba, abychom se i my křesťané měli stále na pozoru a nedali majetku v našich životech místo, které mu nepatří. I na nás bude satan útočit v této oblasti a hledat slabá místa. Je důležité mít dobrý vztah s Bohem a mít správné priority a hodnoty ve svém životě.

V Lukáši 12,29-34 Pán Ježíš říká: Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Na závěr této série vám ze srdce přeji, abyste mohli prožívat Boží požehnání a zabezpečení na každý den. Nechť máte hluboký osobní vztah s Pánem Ježíšem a správný postoj k majetku. Ať dávání desátků, sbírek, almužen, prvotin je pro vás radostí a požehnáním. Věřím, že pak bude váš poklad shromažďován na správném místě a také vaše srdce bude na správném místě - tedy v Božím království u našeho úžasného nebeského Otce a Spasitele Pána Ježíše.

Ing. Viktor Baláž, pastor AC Vyškov

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.