Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Krize v manželství - příčiny a prevence II.

Manželské krize jsou tématem v dnešní době více než aktuálním. Žel, pro mnoho párů v církvi je již příliš pozdě. Snad časopis pomůže těm, kteří se v nějaké krizi nalézají a hledají cestu ven. Setkal jsem se vloni velmi osobně a zblízka s rozpadem jednoho křesťanského manželství, u něhož bych se takového hrozného konce nenadál. Ostatně, rozpad toho manželství málem smetl celý sbor. Dlouho jsem analyzoval příčiny a nebylo to úplně jednoduché, protože se na povrch dostávaly stále nové skutečnosti z let dávných, kdy do stavu manželského tito dva teprve vstupovali. Ale něco myšlenek by myslím mohlo být přínosem pro křesťanské páry obecně.

Za prvé, mnozí křesťané se mylně domnívají, že prostě už tím, že jsou křesťané, budou mít perfektní manželství. Takovíto lidé však záhy, když o svůj vzájemný vztah nijak nepečují, poznávají, že „ono" to prostě samo nejde, že se o trvalý vztah musí pečovat a to velmi. Jak často přichází rozčarování ve chvílích vzájemného neporozumění, ve chvílích důležitých rozhodování, ve chvílích, kdy se projeví, že on i ona jsou jiní, ve chvílích, kdy mizí romantická zamilovanost a přichází tvrdá realita života. O lásku se MUSÍ pečovat a musí se rozvíjet. Ne, nestačí, že jsme křesťané, že máme službu v církvi, že pracujeme pro Pána. Musíme být blízko sebe, projevovat jeden o druhého zájem a umět se vcítit vždy do toho druhého. Je to těžké a s přibývajícím věkem a starostmi by se mohlo zdát, že to bude těžší a těžší, ale není tomu tak. Když se mladí manželé naučí rozvíjet svůj vztah, a k tomu je potřeba čas, mnoho času, ve středním věku, kdy přicházejí největší krize, obstojí. A ve stáří už budou nejen jedno tělo, ale i jedna duše.

Za druhé, nalézáme se snad v nejvíce ateistické společnosti v Evropě a to nese důsledky i do vzájemných vztahů mezi lidmi a dosti specificky se to odráží v manželství. Mám známé, křesťanští manželé to jsou, kteří žijí druhým rokem v ČR, před tím žili, tuším, osm let na Aljašce. Když jsme se bavili o krizích v manželství kolem nás a jak to vnímáme, jejich zkušenost je taková, že tak velký duchovní útlak právě na své manželství nikdy nezažili. Až nyní, když jsou v naší zemi. Ďábel přímo nenávidí manželství, protože ona v sobě odráží Boží principy smlouvy, oddání se, lásky, pokory, trpělivosti... Proto takový tlak na manželství, proto tolik rozbitých rodin. Zamysleme se - dnes se statisticky rozpadá stejné, ne-li větší procento křesťanských manželství jako manželství nevěřících. Je to hrozné, ale je tu i druhá strana mince. Ti nevěřící se už raději ani nežení ani nevdávají, aby se nemuseli rozvádět! Ještě stále svítí světlo křesťanských manželství do tohoto světa a lidé z našeho okolí nás pečlivě pozorují, jak dopadneme, jak dopadnou naše děti. Je tu tedy velká naděje - držme se dobrých rad Písma a dbejme na naše rodiny a ovlivníme společnost!

Radek Hejret, 2. pastor AC Kladno

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.