Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

„Vesmírné války"

Zamyšlení nad nefungujícími manželskými vztahy

Možná se vám zdá tento nadpis divný, zvláště když chci hovořit o nefungujících manželských vztazích. Vůbec to není přehnaný nadpis, v podstatě každé selhání křesťana, a naopak, každá jeho věrnost v rozhodování, je duchovní bitva, která se odehrává nejprve v naší mysli, ale také v duchovních ponebeských oblastech. Nevidíme ji lidskýma očima, ale má velký vliv na život člověka. Manželství je instituce, kterou ustanovil Bůh, a proto satan bude dělat všechno proto, aby je rozbil, zničil, pošlapal, aby se manželství stalo nefunkčním, zraňujícím, prostě, aby přineslo pravý opak Božího záměru. Aby místo pokoje a snášenlivosti přišla krize ve všech oblastech fungování rodiny.

Co je to vlastně krize v manželství? Krize je domácí dusno, tichá domácnost, hádky, agrese, zloba, nenávist, neodpuštění, „trucování" (když ty tak, tak já opačně) dokazování, že jsem lepší než můj protějšek, ponižování druhého, zevšednění, nevěra, odcizení, manipulace, vyhrožování, skrytý boj o „území" a o děti, panovačnost, egoismus.

Krizí se tyto situace stávají, když se problém neřeší nebo se řeší špatně.

Nejčastěji mají na krizi nějaký podíl oba i přesto, že každému je „ihned" jasné, kdo ji zavinil. Musím si uvědomit, že i já jsem nedokonalý, chybující, hluchý (neslyším to, co mám slyšet) a špatně vidím, protože vidím negativní věci na tom druhém a na sobě pozitivní.

Bible se nás ptá: Jak to, že vidíš třísku v oku druhého (svého manžela, manželky), ale trám ve svém vlastním oku nezpozoruješ? Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka druhého (tvého manžela, manželky).

Položila jsem již otázku, co je to krize, a teď bych chtěla ještě položit otázku druhou. Dají se krize dělit na zaviněné a nezaviněné? Z lidského pohledu ano, ale myslím si, že před Bohem bychom to neobhájili. Krize totiž vzniká tam, kde vznikl, kde se narodil, kde začal a kde pokračuje hřích. Kdybychom s hříchem naložili tak, jak se s hříchem naložit má, pak by nedošlo ke krizi. Dá se říct, že „nezaviněné" krize jsou horší než ty zaviněné, protože se připlíží tiše a nikdo s nimi nijak nepočítá, a tak nikdo s nimi nic nedělá.

Každopádně krize mají vliv nejen na celou rodinu, ale také na zdravotní stav člověka.

Začínají různé poruchy spaní, tiky, dušnost, bolest na hrudi, nevolnosti, žaludeční vředy, bolesti hlavy, které přecházejí do migrén... Jde to někdy až tak daleko, že člověk si chce sáhnout na život.

Každý problém vede k rozhodnutí, ať tvé rozhodnutí přináší život, a ne prokletí a smrt.

Jen úcta (Židům 13,4), pokora a úplné odpuštění (vzájemné) je východiskem z krize. Pokořit své vlastní srdce je i v manželství to nejtěžší.

„Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce z dobrého svědomí a z upřímné víry." (1Tm 1,5)

Alena Šelongová, AC Agapé Český Těšín

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.