Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

„Vesmírné války" III.

Vědomé manželské krize

Minule jsme si odpověděli na otázku, co je to krize, jestli ji můžeme dělit na zaviněné a nezaviněné. Řekli jsme si, že z lidského pohledu je takto dělit můžeme, ale myslím si, že před Bohem bychom to neobhájili. Krize totiž vzniká tam, kde vznikl, kde se narodil, kde začal a kde pokračuje hřích. Kdybychom s hříchem naložili tak, jak se s hříchem naložit má, pak by nedošlo ke krizi. Tak se dá říct, že ty „nezaviněné" krize jsou horší než ty zaviněné, protože se připlíží tiše a nikdo s nimi nějak nepočítá, a tak nikdo s nimi nic nedělá.

Také jsme si řekli, že představiteli těchto v lidských očích nezaviněných krizí jsou neláska, ale zamilovanost, objevení negativních vlastností a zevšednění.

Dnes se podíváme na ty krize, které vědomě budujeme, často se nám líbí, ale říkáme si, že můžeme s nimi kdykoli skončit. Je to hrozná satanova lež, protože tyto krize se stávají našim adrenalinovým sportem, naším útěkem ze svých osobních problémů.

Jsou to především krize:

způsobené jazykem,

způsobené rozhodnutím - nevěrnost,

a panovačnost.

Krize způsobené jazykem

Jsou to krize rychlých, ostrých jazyků, kdy často je jazyk rychlejší než mé přemýšlení. Nastává výměna slov a vět, které mohou mít škodlivé, nedozírné následky, a nejhorší je, že slova se nedají vzít zpět, takže mohou dlouho trápit, dlouho nesou špatné ovoce vztahů. Tato slova se budou stále vracet až do doby, pokud nedojde k odpuštění a uzdravení srdce, ale taky k nápravě komunikace. Agresivní slova a vulgarismy se stále stupňují a jsou stále více zacílena tam, kde to nejvíce bolí. Stále více se v tom objevuje manipulace, a čím ostřejší slova, tím větší manipulace. Manipulace může vzniknout taky tím, že dotyčný přestane úplně komunikovat, ale jeho chování, jednání a pohrdání budou křičet více, než vyřčená slova.

Hlídat a ovládat svůj jazyk v manželství je velmi důležité! Pamatujme si, že nádherné ovzduší domova se vytváří pěknými slovy a pěkným tónem řeči. Zaposlouchej se někdy, jak mluvíš s druhými lidmi.

Náprava krize: Prosba o odpuštění a vzájemné opravdové odpuštění.

Přísloví 15,1: „Mírné odpovědi odstraní hněv."

Krize způsobená rozhodnutím - nevěrnost.

Tato krize může být způsobená nevěrností srdce kohokoli s manželů.

Všichni jsme zdědili srdce, které je schopné zradit svého manželského partnera a zamilovat se do cizího člověka.

Proč vznikají tyto sympatie k druhému muži nebo ženě přesto, že máme rádi svého manžela či manželku? Protože má v sobě to, co mému partnerovi chybí, lichotí mi, nebojí se mi to projevit, „bere mě", poslouchá mě, snaží se mi zalíbit čímkoli, nehledí na čas ani na peníze. Přesně ví, co potřebuji a vždy to dostanu.

A tak blízké přátelství se mění v něco, co přátelstvím přestává být, protože každé přátelství má své hranice. Nejlépe je dát hranice hned na začátek a to nevyhledávat přátelství žena s mužem a naopak. Nepobývat sami v místnosti, a když už to musí být, tak mít vždy „hygienickou mezeru" v podobě stolu nebo čehokoli, co zabrání osobním, byť nechtěným vzájemným dotekům.

Jak předcházet těmto věcem? Musíš na cizí ženu, či cizího muže přestat myslet, musíš tyto myšlenky radikálně odstranit se své hlavy i svého srdce. Neodstraníš-li tyto myšlenky a budeš-li si s nimi pohrávat, pak se v nich utopíš. Josef v Egyptě nám dal příklad, jak se nestát milencem či milenkou. Někdy cesta útěku od pokušení je cestou k vítězství.

Jako žena ženám radím, staňte se svému manželovi nejen manželkou, ale i milenkou a přítelkyní, se vším, čím se tato postavení projevují. Věnuj svému muži více času, upravuj se pro něho a jistě si vzpomeneš na dobu, když jsi s ním ještě svobodná chodila na procházky, když mluvil, jak jsi ho pozorně poslouchala, když něco potřeboval, jak jsi byla vždy ochotná s úsměvem mu být k pomoci.

A totéž platí i pro muže. Slíbili jste si věrnost v dobrém i ve zlém, ve zdraví i v nemoci, dokud budete žít.

1Kor 6, 9-10: „Nemylte se: ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci... Nebudou mít účast v Božím Království."

Panovačnost - další zaviněná krize

Panovačnost v manželství nemá mít místo. Panovačnost je destruktivní, ničí harmonií ducha (soulad ve víře a následování Ježíše Krista), harmonií duše - soulad v zájmech (životních cílech), harmonií těla - vstřícnost v tělesných potřebách (sex).

Panovační dovedou být muži i ženy. Touha panovat nad druhým je velmi silné pokušení a v poslední době přibývá ve světě žen, které chtějí vědomě panovat nad mužem.

Panovačné ženy prosazují velmi tvrdě své zájmy a zájmy manželů je nezajímají. Panovační muži často odůvodňují svoji panovačnost i pomocí biblických veršů. Ducha Jezábel mohou mít nejen ženy, ale i muži. Každopádně duch Jezábel potřebuje ducha Achaba, protože se vzájemně doplňují.

Bůh nám dal přikázání lásky, milovat budeš bližního svého, jako sebe samého, ať ti je druhý přednější než ty sám sobě. Rezignuj na své touhy panovat, nauč se pokoře, vzájemné úctě, umění se dohodnout, aniž bys musel „vytahovat zbraně".

Jako Kristovi následovníci jsme povolání k tomu, abychom bojovali dobrý boj víry, dobrý boj s pokušením ve svém vlastním srdci, s vlastní pýchou, s vlastní žádostí těla. To je nejdůležitější boj našeho života. Bible píše, že naše bojování není proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem temna. Tam zamiř své zbraně a tvá rodina bude ve větším bezpečí a větším klidu.

Naskýtá se nakonec ještě jedna otázka: Lze vůbec překonat krize? Nebolestivý návod jak to udělat, aby to bylo stabilní je napsán v Ef 4,29-32 „Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo,..."

Fp 2,3-4 „V ničem se nedejte ovládat ctižádostí, ani ješitností..."

Netoč se jen kolem svých problémů, každý den hledej dobré věci, nauč se dívat pozitivně, vždyť za každou bouřkou vyjde slunce. A slunce přijde vždycky, když odpustíš druhým i sobě.

Žij v Boží přítomnosti a přes všechny okolnosti svého života věř, že tě Bůh velmi miluje, že tě neopustí, nikdy se tě nezřekne a totéž platí pro tvůj protějšek. Přeji hodně Božího požehnání a Boží moudrostí do vašeho manželství.

Alena Šelongová, AC Agapé Český Těšín

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.