Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Zákaz tělesných trestů dětí?!

Když jsme byli u rodičů, otevřela jsem noviny, kde na úvodní stránce byl článek s názvem „Pár pohlavků dítěti? Přijde pokuta." Začetla jsem se a dozvěděla se, že jedna paní ministryně chce prosadit zákon, který by zakazoval tělesné tresty dětí. Pokud se zákon podaří prosadit, budou rodičům za fyzické trestání dětí hrozit finanční pokuty. V Dánsku tento zákon platí od 80. let. Když zde matka plácne dítě na ulici, zaplatí pokutu.

"To snad ne", pomyslela jsem si. Nedovedu si představit, že bych svoje děti, když byly malé, nikdy nepotrestala výpraskem! I na té ulici to bylo někdy potřeba. A co teprve když se podíváme do Božího slova. Pán Bůh nám moudře radí, abychom své děti vychovávali přísně a trestali - je to dobré pro ně i pro nás. V Přísloví 23,13-14 je uvedeno: Nepřipravuj chlapce o trest! Nezemře, když mu nabiješ holí. Nabiješ mu holí a jeho život vysvobodíš od podsvětí. Cílem trestu by tedy neměla být snaha dítěti ublížit či si na něm vylít zlost, ale snaha ho správně nasměrovat v životě, měl by to být projev naší lásky k němu.

Svoboda a humanismus ovlivňují postupně všechny oblasti života ve světě a vytlačují Boží principy. Je smutné pomyslet, jak by to vypadalo za pár let třeba ve školách a rodinách, kdyby ten zákon prošel. Vidím to i v klubu maminek, který je někdy těžké vést. Děti, které nemají žádné hranice a těch tělesných trestů si taky moc neužily, jsou neposlušné a vůbec nespolupracují. Líbil se mi názor jednoho psychologa, který se k návrhu zákazu trestů vyjádřil slovy: ,,A kdo nás rodiče ochrání před dětmi?"

Jako křesťané známe Boží principy výchovy dětí a můžeme se jich držet bez ohledu na to, co bude prosazováno ve světě. Můžeme se také modlit, aby nic takového v naší zemi neplatilo, a prosit za lidi, aby se jim otevřely oči a uviděli, že by takový zákon negativně ovlivnil výchovu dětí.

Lucka Balážová,

AC Vyškov

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.