Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Jak je to s těmi, kteří o Ježíši Kristu nikdy neslyšeli?

Je-li něco v Bibli opravdu zdůrazňováno, pak je to Boží spravedlnost. Bůh je spravedlivý. Jestliže spravedlivý není, nemusíme ho jako Boha uctívat. Nebyl by o nic lepší než člověk.

Co se mi ale na Ježíši líbí nejvíc, je právě jeho spravedlnost. Ježíš se dává poznat všem lidem - dobrým i zlým, hezkým i ošklivým, oblíbeným i neoblíbeným, bohatým i chudým, vzdělaným i nevzdělaným, mužům i ženám, Rómům i skinheadům...Ježíš dokonce miluje a přijímá lidi, kteří ho odmítají.

Bible na jednom místě naznačuje, jak je to s těmi, kteří zprávu o Ježíši Kristu dosud neslyšeli. Pozorně si toto místo přečtěte:

„Které předem vyhlédl (předzvěděl), ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími; které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy." (Bible, Římanům 8,29-30)

Řečeno docela jednoduše - Bůh předem ví, kdo jej přijme a kdo jej odmítne, ať už je jeho původ jakýkoliv. Aniž by jakkoli popřel naše svobodné rozhodnutí, dokáže předem určit, kteří lidé nabídku věčného života přijmou a kteří ji odmítnou.

Potom udělá všechno proto, aby se lidé, kteří chtějí v Ježíše Krista uvěřit, o něm nějakým způsobem také dozvěděli. Nejčastěji si používá svědectví jiného křesťana, byť to v některých případech může být velmi náročné a nepříjemné. Bůh vyhledá každého, i v australské buši, o kom ví, že uvěří. „Předzvědění" lidé proto nemohou o věčný život přijít. Bůh má moc umístit tyto lidi do takového prostředí, kde v optimálním čase o Ježíši uslyší a uvěří v něj.

S vyvolením je to podobné, jako když si majitel fotbalového klubu vyhledává hráče, který pro něj bude hrát. Pokud má majitel klubu jistotu, že si „plácnou", potom udělá všechno proto, aby se hráč o jeho skvělé nabídce nějakým způsobem také dozvěděl, i kdyby bydlel třeba na konci zeměkoule. Společná smlouva přece nemůže ztroskotat na tom, že by „vyhlédnutý" hráč o nabídce neslyšel....

Jsou země, kde je přísný zákaz mluvit k lidem o víře v Krista. Protože Bůh není omezen žádným politickým systémem, častokrát se právě v těchto zemích šíří zpráva o Ježíši Kristu nejrychleji. Existují dokonce mnohá svědectví o tom, kdy lidé v těchto zemích přišli k víře v Ježíše díky nadpřirozenému Božímu zásahu do jejich života. Někteří měli vidění Ježíše na kříži, další Ježíše poznali skrze čtení Bible, jiným byla nadpřirozeně zjevena třeba adresa některého z podzemních křesťanů!

Neumím si představit, že by po tom všem, co Ježíš pro naše spasení podstoupil, nakonec zahynul někdo jenom proto, že se narodil tam, kde neměl... Věřím, že pokud existuje někdo, kdo si opravdu přeje, aby každý člověk mohl být v nebi, pak je to Bůh. On měl moc stát se člověkem a trpět za každého. On má také moc způsobit, aby se zpráva o jeho vykoupení dostala ke všem, kteří ji chtějí slyšet.

Bible slibuje, že Boha pozná každý, kdo po něm upřímně touží, kdo jej hledá:

„Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celý srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův..." (Bible, Jeremiáš 29,13)

Toto zaslíbení platí pro všechny lidi. Ať už bydlí v milionovém New Yorku nebo třeba v poušti Gobi. O jeho pravdivosti svědčí milióny příběhů lidí, kteří poznali, co to znamená pozvat Ježíše Krista do svého života jako Spasitele a Pána.

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.