Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Proč Bůh nezastaví všechno zlo na světě, když je všemohoucí...?

Věřím, že Bůh má moc všechno zlo na světě zastavit. Ví všechno a má schopnost zasáhnout a zneškodnit všechno zlo, které se na zemi děje. Proč to neudělá?

Kdyby měl začít konat spravedlnost, jak mnozí lidé po něm chtějí, musel by potrestat každé zlo, které se stalo - malé i velké. On je dokonale spravedlivý. Zapomínáme, že zlo není jen vyhazovat nemocnice do povětří, vraždit nevinné děti nebo rozpoutávat náboženské války. Zlo je také, když někoho nenávidím. Zlo je, když někdo podvádí svoji ženu. Zlo je, když někdo závidí sousedovi auto. Všichni občas spácháme nějaké zlo. Zlí nejsou jenom kriminálnící. Zlý jsem někdy i já.

Bůh nezastaví všechno zlo na světě, protože, až by zničil Hitlera, Stalina, Usámu bin Ládina a všechny teroristy na světě, došlo by nakonec spravedlivě i na ty, co pachájí ta menší zla. Postupně by potrestal všechny lidi na zemi. Pak by došlo také na mě!

Co teď?

Má Bůh zlo trestat nebo nemá?

Bůh lidi nechce potrestat, on je miluje. Možná bychom po něm chtěli, aby trestal jenom zlo, které spáchá někdo jiný. To by ale zase nebylo spravedlivé.

Bible říká, že Bůh jednou skutečně spravedlivě zasáhne a zastaví silou veškeré zlo, které se pod sluncem děje. Aby nás však nezničil úplně všechny, připravil ve své lásce a moudrosti dokonalý způsob, jak by nám mohlo být odpuštěno.

Jedno ze známých míst v Bibli nám tento Boží plán záchrany odkrývá: „Neboť Bůh byl v Kristu, když usmiřoval svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření." (Bible, 2 Korintským 5,19).

A na jiném místě se mluví o stejné věci: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." (Bible, Jan 3,16)

Bůh to pro nás vymyslel opravdu dobře. Všechno zlo, které jsme my lidé někdy udělali, vložil na člověka, který žádné zlo nikdy nespáchal - na Božího Syna, Ježíše Krista. Ježíš dobrovolně souhlasil s tím, aby všechna tato zla byla připočtena jemu. Souhlasil také, aby na něm byla vykonána spravedlnost. Protože toho zla bylo opravdu hodně, spravedlnost byla vykonána nejkrutější smrtí, jaká tehdy existovala - ukřižováním.

Ježíš byl třetí den po smrti vzkříšen a žije. Každý, kdo v Ježíše uvěří, může proto skrze něho přijít k Bohu - může dostat milost. Přestože zlo spáchal, nebude potrestán, protože Ježíš byl potrestán místo něj. Spravedlnost byla vykonána na Ježíši a proto každý člověk může zakusit, jak ho Bůh miluje! Každý den tuto Boží lásku zakouší tisíce lidí na světě. Je to něco, co dosud nepoznali.

Boží plán záchrany pro člověka podle Bible zní skvěle a je jednoduchý. Je ale možné, že by k Bohu existovaly ještě další cesty než jenom skrze Ježíše? Jak dopadnou lidé, kteří upřímně praktikují jiná náboženství než je křesťanství....?

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.