Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

První kroky (úvod)

V několika článcích bychom vás chtěli seznámit s publikací První kroky, kterou vydalo Nakladatelství Křesťanský život, 735 43 Albrechtice 504 v prvním vydání v listopadu 2000.

Tato publikace je určena začátečníkům ve víře. Doporučuji ji číst pod vedením zkušeného vyučujícího, který bude schopen zodpovědět všechny případné doplňující dotazy. V našem sboru se nám osvědčilo probírat cca. jednu lekci týdně, u kapitol delších a náročnějších pomaleji. Věřím, že text může oslovit i křesťany ve víře starší a stát se věroučným standardem tam, kde jiný zatím chybí.

Jsem vděčný všem, bez nichž by tato publikace nemohla vyjít.

Děkuji ThMgr. Karlu Dřízalovi a ThMgr. Danu Drápalovi za dílčí korektury a Pavlu Jartymovi a Georgu Batsonovi, D.Min za vzácné připomínky.

A. Navrátil


Autor: Rudolf Bubik
Spoluautoři: MUDr. Aleš Navrátil (kapitoly 1-11, 13-15)
Mgr. Aleš Franc (kapitola 12)


Poznámka:

Pokud není uvedeno jinak, citáty z Bible jsou převzaty z Českého ekumenického překladu podle vydání z r. 1988
Jiné překlady jsou označeny takto:
kral. - Bible kralická, vydání z r. 1613
KMS - Nová smlouva, vydání KMS z r. 1994
Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.