Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Rozhovor se Stanislavem Bubikem, členem Rady církve a seniorem Západočeské oblasti

Stašku, mohl bys krátce představit sebe a svou rodinu?

Já se asi představovat nemusím, protože jsem vyrostl v jedné z nejznámějších rodin Apoštolské církve, v rodině biskupa Rudolfa Bubika. V roce 1991 jsem začal svou službu na plný úvazek v havířovském sboru AC. O rok později jsem se oženil s jednou z nejkrásnějších dívek havířovské mládeže. Nyní máme spolu s Evou (onou krásnou havířovankou) tři děti. První dvě se nám narodily v Havířově a to třetí v Chomutově, kde jsme od roku 1996 do roku 2001 zakládali sbor.

Jak bys popsal svou roli a úlohu v Radě církve?

Moje role v RC je spojená s mým povoláním, které jsem přijal od Boha. Lidé okolo mě ho nazývají různě: počínaje misijním pracovníkem až po apoštola, přes evangelistu, pastora atd. Možná nevím, jak se moje služba přesně nazývá, ale vím, že mě Bůh povolal zakládat nové sbory a burcovat církev k tomu, aby dělala totéž. Když se mi otevřely dveře k tomu, abych byl členem Rady církve, tak jsem to s radostí přijal, protože zastávám názor, že nemohu něco kritizovat, pokud to nechci pomoct budovat. Je mnoho věcí, které bych chtěl změnit, a proto jsem rád, že mám příležitost ovlivňovat chod církve shora. V některých otázkách struktury a budování církve mám zásadně odlišný pohled než většina členů RC, ale nemyslím si, že jde o to, abych někam protlačil své názory. Práce v RC znamená, aby obdarování a povolání, které Bůh vložil do mě, mohlo být reprezentováno ve vedení církve. Jednoduše řečeno, moje úloha spočívá v tom, abych neustále volal: Jsou tady hříšníci, udělejme něco pro ně.

Jaká je podle tebe úloha Rady církve ve vztahu ke sborům a celému životu v církvi?

Rada církve by dle mého názoru měla vést církev dopředu. Nemám na mysli řízení, tedy diktování, jak mají vypadat jednotlivé věci v místních sborech, ale vedení ve smyslu vůdcovství, tedy vytyčování cílů a jejich dosahování. Pokud úkolem a cílem církve na zemi je misie a evangelizace, pak vize církve by se s tím měla shodovat. Líbí se mi to, co před časem udělala kanadská letniční církev. Evangelizační odbor vytvořil vizi a všechny ostatní odbory církve, jako je ekonomika, biblické školy, pastorace atd., musí najít způsob, jak tuto vizi efektivně podporovat a zapojit se do ní. Myslím si, že je mnoho dobrých a pozitivních kroků, které RC dělá, nicméně dnes je pouze v roli správce, tedy někoho, kdo nevede, ale pouze spravuje to, co sbory dělají. Nechci ale, aby to vyznělo, že správcovství je něco špatného. Je to jeden ze způsobů vedení církve a církev samozřejmě může fungovat i takhle.

Máš na starosti nějakou konkrétní oblast v RC?

Zatím nemám nic oficiálně, pokud nepočítám to, že jsem seniorem oblasti. Neoficiálně se snažím lobovat za evangelizaci, misii a zakládání sborů.

Stašku, jsi nejmladším členem rady, jak to vnímáš? Je to nějak poznat?

Svůj věk v tom nijak nevnímám. Mám skvělé vztahy s nejstaršími bratry z RC a naopak možná poněkud chladné (ne špatné) s těmi, kteří jsou pouze o pár let starší než já. V žádném případě nemůžu říct, že se RC dělí v názorech podle věku, ale různí se dle obdarování a povolání jednotlivců. Z druhé strany je ale pozitivní, že RC netvoří pouze bratři starší věkem. Stejně špatné by ale bylo mít v RC pouze mladé lidi do třiceti let.

Jak jinak sloužíš kromě služby seniora a člena RC?

Jsem pastorem sboru a to vidím dnes jako své hlavní povolání. Bůh do mě vložil touhu vybudovat silný městský sbor v Praze a na tom budu ještě pár let pracovat. Před pěti lety jsem rovněž přijal od Boha vizi pomoct vzniku 200 nových sborů. Na této vizi pracuji spolu s týmem pastorů Církve bez hranic a vydatně nám v tom pomáhá Misijní společnost Život (MSŽ). Dále mám ještě několik vedlejších povinností jako je evangelizační odbor AC, předseda řídící rady MSŽ, člen správní rady Nehemie, předseda správní rady NBK (Nová Bible kralická). Když k tomu přidám funkce, jako je „manžel" a „otec", tak je toho docela dost.

Když odpočíváš, tak jak?

Tento rok jsem ještě pořádně neodpočíval, protože jsme měli ve sboru několik misijních týmů, organizovali jsme stanovou misii ve Strakonicích a k tomu jsme se ještě jako rodina stěhovali do nového bytu, který za pochodu předělávám. Když toho je fakt hodně, tak se rád kouknu na nějaký dobrý film v televizi nebo si přečtu nějakou knihu. Dovolenou plánujeme s rodinou až v zimě na sněhu a na to se už moc těším.

Děkuji za rozhovor.

Ptal se Jirka Bartík

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.