Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Proroctví Roberta Chudého

Napsal(a)   středa, 21. prosinec 2011 17.44
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Drazí bratři a sestry,

Během posledních dnů se po internetu šíří proroctví od jistého Roberta Chudého*), popisující události v nejbližší době. Jelikož toto proroctví obdrželi mnozí z vás a koluje mezi členy naší církve, byl jsem požádán, abych se k proroctví vyjádřil. Konzultoval jsem jej s emer. biskupem br. R. Bubikem, zabývali jsme se jím na modlitebním setkání pastorů v Olomouci 8.12. Mé stanovisko je následující:

...abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha (2.Tes.2,2)

1. Nezpochybňuji upřímnost a horlivost bratra, který je autorem proroctví. Osobně jej neznám, mluvil jsem ale s lidmi kteří jej zají osobně. Nicméně upřímnost není zárukou bezchybnosti. Mnohokrát jsem viděl velmi upřímné bratry, kteří se nechali unést, nebo lépe zneužít, nepravým duchem.

2. Proroctví popisuje závažné události na světové scéně. Nepochybuji o tom, že k mnohým podobným jevům bude docházet. Rovněž nepochybuji o tom, že žijeme v čase konce a příchod našeho Pána je blízko. Proroctví tedy zmiňuje události, o kterých obecně Duch Boží mnohokrát hovořil. Nicméně nevěřím, že autorem tohoto spisu je Duch svatý.

3. Proroctví podobně laděné nemáme před sebou poprvé. Vždy jsem si kladl otázku, jak rozeznat pravé od falešného. Jeden princip k rozeznávání bych vám chtěl nabídnout: Bůh požaduje od svého lidu víru a poslušnost, nikoli ale slepou víru a slepou poslušnost. Jak mohu poslouchat a následovat někoho, kdo se v Božím díle dosud neosvědčil? Bůh, který si povolává proroky, nejprve potvrzuje jejich slovo a dovolí jim vyrůst. Když je prokázáno, že dotyčný služebník je prorokem, může si dovolit přinést závažné slovo. Jednoduše řečeno, nenechme se mást proroctvím člověka, kterého neznáme a který se nemůže prokázat jako osvědčený Boží nástroj. Buďme tedy rozumní, nenechme se oklamat ani „průvodními rysy" (zdánlivé nadpřirozené působení, emoce atd) tohoto slova.

Mnohé konkrétní předpovědi tohoto slova (Obama = Antikrist, vytržení do dvou let, ...) zní velice podivně a nevěrohodně. Považuji za nezodpovědné tomu věřit a šířit to dále.

4. Modleme se za R. Chudého. Jde jinak o nadějného bratra, kéž mu Pán dá vyrůst.

5. Volejme spolu s Duchem svatým: „Pane, přijď!" Doba je příliš vážná na to, abychom pouze odmítali falešné. Hledejme tvář Boží, nedovolme tomu Zlému, aby zdiskreditoval v církvi věci, které jsou svaté a závažné.

S pozdravem

Martin Moldan, biskup

*Nadporučík Ing. Robert Chudý je bývalý voják v Afganistánu, kde přišel o nohu a o ruku. Více informací můžete nalézt na FB.

Číst 3025 krát Naposledy změněno neděle, 01 leden 2012 17:51
Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.