Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Zobrazení položek podle značky: zamyšlení

úterý, 31 prosinec 2013 06:00

Hledět na Ježíše

Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného, než Ježíše samotného. Marek 9,8

Drazí čtenáři, dovolte, abych Vám na prahu nového roku popřál hojnost Božího požehnání a milosti. Jako křesťané jsme mohli poznat, že skutečné životní štěstí nespočívá v pouhých materiálních hodnotách, ale ve věcech, které nás svým významem přesahují. Pocit štěstí můžeme zažít ve službě druhým lidem, když si nás Bůh používá. Přeji Vám, abyste se nechali v tomto roce Bohem mocně použít, abyste zakoušeli, jak jeho milost a moc proudí skrze Vaše životy směrem k potřebným.

Zveřejněno v Slovo biskupa
Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.