Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Taysir Abu Saada v Českém Těšíně

Napsal(a)   čtvrtek, 16. říjen 2014 09.51

Věříme, že jméno Taysir Abu Saada, zkráceně Tass, není čtenáři Života v Kristu neznámé, jelikož se před několika týdny objevovalo v českých médiích. Ano, je to ten palestinský odstřelovač a svého času i řidič Jásira Arafata. V prvním zářijovém týdnu vyprávěl na různých místech ČR své životní peripetie a zejména, jak se ze zapřísáhlého muslima stal oddaným křesťanem. O jeho životě si také můžete přečíst i v knize Sloužil jsem Arafatovi. Nechceme se opakovat, a proto jsme poprosili pastora těšínského sboru Bohuslava Wojnara, aby nám Tasse přiblížil z pohledu člověka, který se s ním osobně setkal už před patnácti lety...

Tass je bratr, původně muslim narozený v Gaze, dnes žijící v USA. Je ředitelem křesťanské nadace, která pomáhá arabům i židům v Izraeli a na palestinských územích v misijním úsilí. Kdysi, než se stal křesťanem, vedl ale jiný život... Před patnácti lety jsme se setkali v USA. Byl jsem pozván sloužit ve sboru Heartland Community Church a ubytovali mne právě u bratra Tasse doma. Hned po přivítání a krátkém seznámení mi začal vyprávět svůj příběh. Seděli jsme v jídelně jejich domu, kde měl na stole plno Biblí, biblických slovníků a teologických knih ke studiu. Bylo více než zřejmé, že před mým příchodem pracoval na nějakém vyučování nebo kázání. Ano, dnes Tass používá místo kalašnikova jiné zbraně. Tehdy mi u kávy začal vyprávět o tom, jak se z palestinského bojovníka stal následovníkem Krista. Bylo to pro mě nejsilnější svědectví o obrácení, které jsem do té doby slyšel, také to bylo pro mne první živé svědectví palestinského muslima, který se setkal s Kristem. Nikdy nezapomenu na to, když vyprávěl o tom zvláštním okamžiku, kdy na něj sestoupila obrovská Boží moc a on se ocitnul v pokání na kolenou. Když pak po delší chvíli povstal, viděl svého přítele Charlese, který mu o Ježíši svědčil, také v slzách a pokání, protože i on obnovil svůj vztah s Ježíšem. Boží mocné jednání s jeho muslimským kamarádem se ho totiž hluboce dotklo.

Pak Tass řekl velmi zajímavou věc, která mě dodnes fascinuje. Po modlitbě si uvědomil dvě věci. Za prvé, že ona sžírající nenávist vůči židům, která mu někdy působila až fyzickou bolest, jak říkal, byla najednou pryč. To ho velmi překvapilo a bylo pro něj důkazem, že skutečně do jeho života vstoupil živý Bůh. Druhou věcí byla láska, kterou pocítil ke své manželce, což bylo pro něj také něčím úplně novým. Svou ženu Karen si totiž vzal jen účelově, aby mohl získat americké občanství... Mne jeho vyprávění velmi potěšilo a utvrdilo v tom, že Boží láska je silnější než nenávist. Když jsme pak v pět hodin ráno spěchali na jejich sborové modlitby, viděl jsem obrovské nadšení a horlivost, kterou Boží láska u tohoto bývalého teroristy vypůsobila...

Zaujaly nás také některé myšlenky, které v průběhu večera zazněly:

• Blízkovýchodní konflikt není konfliktem politickým (a proto nemůže být politicky vyřešen), je to nejdelší rodinná hádka v dějinách lidstva...

• Nevěřím v možnost existence dvou států. Věřím, že je jen jedna země – Izrael, ve které oba národy mají spolu žít. Izrael dědičně patří Židům, ale pokud oni věří Bibli, měli by si nalistovat Ez 47,22, kde Bůh mluví o rozdělení země do dědictví: „I stane se, [že] ji přidělíte do dědictví sobě a příchozím, kteří pobývají jako cizinci uprostřed vás, kteří uprostřed vás zplodili syny. Budou pro vás jako domorodec mezi syny Izraele, budou s vámi spadat do dědictví uprostřed izraelských kmenů."

• Jak je možné, že když korán uznává Ježíše jako velkého proroka, obráceného muslima ostatní muslimové nenávidí? Na světě žije 1,5 miliardy muslimů. Řekl bych, že 95 % z nich jsou velmi nevzdělaní lidé, většina z nich ani neumí arabsky, ale učí se korán nazpaměť v arabštině, aniž by mu rozuměli. Když pak přijde extrémista a řekne, že křesťané neposlouchají boha, většina lidí to nedokáže rozsoudit. To je na islámu to smutné, že většina lidí vůbec nerozumí svému písmu. Sám jsem byl jedním z nich. Vyrostl jsem v islámu, automaticky jsem ho přijal jako své náboženství. Ale když jsem ve vidění viděl Ježíše, jak ke mně mluví, okamžitě jsem tomu uvěřil. Pak jsem to ale studoval a potvrdil si, že křesťanství je ta cesta. Mnozí z nás Izmaelitů máme sny a vidění, tisíce a tisíce muslimů přicházejí k Pánu každý měsíc, protože se jim Ježíš zjevuje.

• „V koránu je napsáno, že Ježíš je slovo Boží a duch Boží. Když jsem uslyšel verš J 1,1, v uších mi znělo: Na počátku byl Ježíš, Ježíš byl u Boha a Ježíš byl Bůh na počátku..."

• Žijeme v kritické době na konci dějin. Jestliže se nám Izmaelitům dává Bůh osobně poznat skrze sny a vidění, je to proto, že církev je plná předsudků a selhala ve zvěstování evangelia. Bojíte se muslimů? Zneklidňují vás? Vyhýbáte se jim, nebo se k nim snažíte přiblížit podle slova Pána Ježíše „milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují"?

• Jeden můj známý arabský pastor navštívil Arafata pět měsíců před jeho smrtí. Arafat se s ním se slzami v očích modlil modlitbu pokání. Od té doby říkám svým židovským přátelům: „Až se dostanete do nebe, pokud se dostanete do nebe, a uvidíte Jásira Arafata, dejte bacha, ať vás neklepne pepka..." (smích v sále)

–ib–

Naposledy změněno čtvrtek, 16 říjen 2014 10:01
Redakce

Internetová stránka: www.zivotvkristu.cz
Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.