Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Slavnostní promoce - Přehoďte střapce!

Napsal(a)   pondělí, 08. prosinec 2014 08.24

2. listopad byl tím dnem „D", kdy byli slavnostně promováni první bakaláři z líhně naší VOŠMT a Global university. Byl to vskutku historický okamžik nejen pro první bakaláře, ale i pro školu samotnou, jak se dočtete níže. Prostředí kolínské synagogy jen podtrhlo důstojnost okamžiku. Bylo velmi povzbuzující (a ano, i burcující, proč bych tam příště nemohla stát třeba já? Distanční a kombinované studium je totiž téměř pro každého. J) vidět nejen „sedm statečných", kteří už vítězně doběhli pro svůj B.A. a mohli přehodit střapce na baretu zprava doleva, ale i nové studenty, kteří se rozhodli obětovat svůj čas Pánu a prohloubit své teologické vzdělání (Marto, Marto,...Marie volila dobře! L 10, 41–42)

Slavnostní promoce a imatrikulace nových studentů se kromě zástupců školy zúčastnili i bratr biskup Martin Moldan a ředitel Global University pro Evropu dr. Robert Rose, kteří přinesli slovo.

Vybíráme:

• (Ko 2,6–10) rozdíl mezi kořeny a základy: kořeny mohou růst stále více do hloubky, kdežto základy domu jsou dané. Pokud se zanedbají základy, těžko se to potom dohání. Studenti VOŠMT mají jedinečnou příležitost budovat kořeny i základy.

• (Da 1,1–8) Můžeme se ocitnout v situaci, kterou jsme si nevybrali – rozhodněme se být věrní. Můžeme cítit tlaky světa – rozhodněme se dělat to, co je správné. Bůh má v rukou naše životy. Bůh z Jeruzaléma je stejným Bohem i v Babylonu.

–ib–

Z historie VOŠMT

„S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žeň." (Mt 4,26–29)

Biblická škola Apoštolské církve má v sobě genetický kód Božího království, který se projevuje tím, že škola roste nenápadně, avšak nezadržitelně.

Biblická škola vznikla v dobách totality v 80. letech minulého století. Hlavními protagonisty biblického vzdělávání v té době byli biskup Rudolf Bubik a pastor Bohuslav Wojnar. Škola pracovala v ilegalitě a nabízela neformální vzdělávání pastorů.

Po revoluci potřeba biblického vzdělávání ještě vzrostla. Proto byla v roce 1992 založena Letniční biblická akademie v Kolíně jako pokračování biblické školy. Letniční biblická akademie byla schválena administrativou MŠMT a nabízela pomaturitní vzdělávání v oboru teologie.

V roce 1996 se Letniční biblická škola transformovala do Vyšší odborné školy misijní a teologické nabízející dvouleté vzdělávání v oboru Misijní a teologická činnost zakončené absolutoriem a označením DiS., tj. diplomovaný specialista.

Ne všichni duchovní pracovníci AC mají možnost studovat v denním programu VOŠMT. Proto v roce 1999 vznikl při VOŠMT program celoživotního vzdělávání EZDRÁŠ, který má dva stupně.

 • První – kvalifikační stupeň je ukončován jednotlivou zkouškou absolutoria na VOŠMT.
 • Druhý stupeň EZDRÁŠE nabízí celoživotní vzdělávání pastorů.

Od začátku 21. století narůstá potřeba akademického vzdělání pastorů, zvýšila se totiž všeobecná vzdělanost členů AC. Vysoké procento našich členů má maturitní a vysokoškolské vzdělání. Proto byla v roce 2008 podepsána dohoda mezi VOŠMT a Global University. Na základě této dohody jsou kredity VOŠMT uznávány v rámci bakalářského studia na Global University. Naši pastoři mají nyní přístup k vysokoškolskému teologickému vzdělávání z letniční perspektivy. Tento nový program VOŠMT byl v roce 2011 akreditován ministerstvem školství a nabízí tříleté denní a čtyřleté kombinované vzdělávání.

 • Sedm bakalářů, kteří byli slavnostně promováni, dosáhlo vysokoškolského vzdělání prostřednictvím nebo s přispěním VOŠMT.
 • Jedenáct nových studentů, kteří byli slavnostně imatrikulováni, získá možnost dvojí registrace. Mohou být nejen studenty VOŠMT v Kolíně, ale současně i studenty Global University ve Springfieldu, Missouri, USA.

V podobenství jsme četli: „Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žeň". Dnes sklízíme prvotiny úrody bakalářů a zároveň zaséváme novou úrodu teologicky vzdělaných služebníků Ježíše Krista.Modlím se, aby princip nenápadného, avšak nezadržitelného Božího růstu i nadále doprovázel všechny programy biblické školy, její vyučující a všechny studenty i absolventy.

Z projevu ředitele školy, Mgr. Milana Bubana, M. A. (redakčně upraveno)

 

Dojmy absolventů:

„Tak po dnešku jsem oficiálně bakalářem teologie, čímž se cítím vyvážen, neboť mám jeden titul před jménem a jeden za ním." :-)

Ing. David Kučera, B.A.

 

„Jsem vděčný, že jsem mohl dokončit bakalářská studia Bible a teologie na Global University. Je to pro služebníky v AC nejschůdnější cesta, jak vystudovat biblickou vysokou školu. Osobně mi bylo vzácné, že slavnostní předávání diplomu proběhlo v kolínské synagoze, kde současně skládali slib noví studenti VOŠMT."

Ing. Karel Káňa, B.A.

 

Když jsem nastoupila na VOŠMT, slyšela jsem, že tam chodí lidé, kteří se nedostanou na žádnou vysokou školu. Během svých studií jsem viděla, že Pán Bůh tam posílá inteligentní a perspektivní lidi. VOŠMT není škola pro loosery, jsem hrdá, že jsem mezi jejími prvními promujícími!

Adriana Svobodová, B.A. (Šimková), AC Varnsdorf

Naposledy změněno pondělí, 08 prosinec 2014 08:34
Redakce

Internetová stránka: www.zivotvkristu.cz
Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.