Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Připraveni vykročit – Ready To Step Out

Napsal(a)   pondělí, 25. duben 2016 13.47

2. ročník konference pořádané CONNECTem Brno – mládeží Apoštolské církve v Brně

Již druhým rokem se uskutečnila mládežnická dvoudenní konference CONNECTu Brno. Iniciátorem projektu je hlavní vedoucí zdejší mládeže Michal Apetauer. „Jednoduše jsem cítil, že Bůh chce, abychom uspořádali konferenci. Nevěděl jsem jak, kdy, pro kolik lidí, ale šli jsme do toho.“ popisuje Michal své pocity před dvěma roky a zároveň si připravuje paralelu pro své dnešní slovo na podiu před 200 mladými lidmi z celé republiky. Připraveni vykročit. Co to znamená, co to obnáší, co musíš překonat a s čím se musíš vypořádat?

Odpovědi na tyto otázky účastníci společně s řečníky hledali v hutném programu celou sobotu 6. 2. v prostorách církve Slova života v Brně.

Konferenci odstartovala modlitba starších a pastora Apoštolské církve v Brně. Michal, který konferenci otevíral, chtěl tímto poděkovat za pomoc a zároveň zdůraznit důležitost provázaní mládeže s ostatními generacemi. Místní kapela Messengers, která poté vedla všechny přítomné do uctívání, byla za pár minut zahalena v efektním kouři. Díky technické vybavenosti a dobré organizaci bylo možné sledovat celý průběh konference online na internetu.

První session (seminář) patřil polskému zakladateli sborů Slawkovi Jagielovi. Slawek má vizi založit v Polsku nových 700 sborů. Odvážně vykročil za tímto svým úkolem a ve svém slově nabádal ke stejnému chování. „Co láme tvé srdce, nad čím přemýšlíš? To, může být situace, do které Tě Bůh povolává, abys ji změnil!“ znělo od řečníka k uším přítomných. Zároveň Slawek povzbuzoval mládežníky, že Bůh hledá dostupné lidi. Ne ty, co jsou dokonalí – talentovaní, zkušení, inteligentní, ale ty, kteří jsou otevření Božímu jednání. „Pokud nejsi ve svém křesťanském životě šťastný, pak nežiješ ve svém povolání, protože to je nejvíce naplňující situace, jakou v životě můžeš najít.“ uzavřel svůj seminář polský pastor a zakladatel sborů.

Po obědě, na který se účastníci rozprchli do různých koutů Brna, následovala odpolední část programu. Začal přesně na čas talkshow, na pódiu už byly nachystány tři židličky, které postupně obsazovali hosté: Slawek Jagiela, Janette Oubrechtová, zpěvačka sourozenecké kapely Run Away My Son, a Erik Matěj, jeden z vedoucích mládeže Iný Rozmer Apoštolské církve v Košicích. Michal, coby moderátor, se hostů ptal, jak vnímají odvahu, co je nepřítelem odvahy. Žádný z hostů se nebál se podělit o své zkušenosti.

Následovaly chvály pod vedením kapely Run Away My Son. Zkušené vedení hudebníků a jejich oddaná srdce pro Boha a uctívání zasáhly celý sál. Účastníci se mohli nechat unášet na vlnách chval, plynule z nich pak všichni přešli ke slovu Michala, který mluvil hlavně o povzbuzení. Ve svém kázání tak vyzdvihl tyto prvky – probuď v sobě touhu po změně, přijmi, co o tobě říká Bůh, přijmi povolání, odstraň, co ti brání, neboj se vstoupit do nejistoty, posilni svou důvěru k Bohu. Zakončil povzbuzením, že Bůh nepočítá chyby a pády, můžeme si být jisti jeho láskou, jde ale o to, postupovat stále kupředu. „Odvaha se neptá, zda můžu tento krok udělat, ale zda si můžu dovolit jej neudělat,“ pronesl na závěr svého slova Michal.

Poslední část programu otevřeli tanečníci krumpové skupiny Union Runners, kteří předvedli neobvyklý styl tance pocházející z USA. Následovaly opět chvály sourozenců Oubrechtových. Mládež, která byla celý den sycena duchovním pokrmem, měla možnost předkládat své myšlenky Pánu, očekávat na Boží dotek a radovat se v jeho přítomnosti. Celý program završil Erik Matěj, který první minuty nutil celý sál k nezadržitelným výbuchům smíchu. Své slovo průběžně obohacoval o vážné i vtipné životní situace, na kterých ukazoval duchovní principy. Popsal charakter těch, kteří jsou „připraveni vykročit“. Ti vědí, že nesou zodpovědnost za svou generaci. Vědí, že země je pouze zastávka na cestě k věčnému životu. Vědí, odkud pocházejí a kam jdou (J 13,3). Dovedou volat k Bohu a cele mu odevzdat své životy i se všemi jeho starostmi. Umějí a chtějí více rozumět Duchu svatému, reagují na jeho volání.

Na závěr programu byla dána výzva k modlitbám pro všechny, kteří prožili Boží dotek. Přední část sálu se naplnila mládežníky a za doprovodu posledních chval večera se vedoucí a řečníci za ně modlili.

Nedělní část konference znamenala návštěvu shromáždění AC v Brně, která má dopoledne dvě bohoslužby po sobě. Účastníci si tak mohli vybrat, na kterou půjdou, a poté se rozjet zpět ke svým domovům.

Díky Bohu a všem služebníkům z místní mládeže, bez nichž by se akce neuskutečnila. Bylo to super a za rok zase na viděnou!

Celý průběh konference je už teď možné shlédnout na www.youtube.com s názvem kanálu Connect Youth Brno.

Ester Pluskalová

AC Olomouc

Naposledy změněno pondělí, 25 duben 2016 13:56
Redakce

Internetová stránka: www.zivotvkristu.cz
Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.