Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Jak z kola pornografie ven?

Napsal(a)   pondělí, 08. květen 2017 09.16

Pornografie je nebezpečná a destruktivní především proto, že zneužívá silné vizuální smysly muže, aby u něho probudila sexuální touhu. Z tohoto důvodu je velmi přitažlivá a zároveň zrádná. Sexuální touha, kterou do nás Bůh vložil, je jednou z nejsilnějších tužeb, které jako lidé máme. Je tedy na každém člověku, jestli tuto touhu dokáže směřovat správným směrem, jímž je manželský sexuální život, nebo jestli to nezvládá a stává se zajatcem této touhy realizované pornografií.

Pojďme se spolu podívat na pár zkušeností, které jsem získal během své praxe s mládeží. Drtivá většina mládežníků, kteří přicházejí s žádostí ať už o modlitbu, nebo o radu, prožívá zklamání ze sebe samých kvůli selhání nebo kvůli tomu, že to nezvládají. Tento pocit viny je více umocňován, pokud dochází k opakovanému padnutí. Zde je potřeba říci, že pornografie sexuálně nabudí a následně dochází k sexuálnímu vybití, čímž je nejčastěji masturbace. Sexuální život člověka je velmi intimní záležitost, a proto je důležité ke každému člověku přistupovat s postojem přijetí a lásky. V opačném případě hrozí, že mladý člověk ztratí důvěru a zůstane na řešení této otázky sám.

Mnohokrát jsem se setkal s postojem, který očekával, že po modlitbě se věci nějak samy urovnají a že bude vše v pořádku. Ve své praxi jsem poznal, že je správné se modlit a vyznávat hříchy, ale že to není všechno. Někdy lidé přicházejí s argumentem, že se modlí, ale že to nepomáhá, protože jejich sexuální touha je silnější.

Jak z toho tedy ven?

Boží slovo nás učí, že máme nejen vyznávat hříchy, abychom byli očištěni, ale také činit pokání, abychom se odvraceli od zlého a napravovali s Boží pomocí, co je potřeba. V sexuální oblasti apoštol Pavel učí, že od sexuálních pokušení máme utíkat (1K 6,18). Jób uzavřel smlouvu se svýma očima (Jb 31,1). Josef čelil sexuálnímu pokušení po několik dní, a nakonec musel utéci (1M 39,7–18). Ježíš podporuje tuto myšlenku učením, že pokud nás svádí ruka nebo oko, raději ji máme odstranit (Mk 9,43). Kdybychom to vzali doslovně, museli bychom ve sborech potkávat lidi bez očí a rukou. Mám za to, že Ježíš nechce, abychom se nějak mrzačili, ale že poukazuje na fakt, že člověk, který je ovládán sexuální touhou, riskuje, že se do Božího království nedostane.

Je tedy životně důležité, aby člověk dokázal rozpoznat, kdy a čím je sexuálně pokoušen. Není žádným překvapením vědět, že v dnešní době dochází k pokušení především na internetu (samozřejmě i skrze televizi, časopisy atd.) Pokušení na internetu je od nás ale vzdáleno na jeden klik ať už na počítači, nebo v mobilu.

Jak tedy jednat, když jsem pokoušen?

Prvním krokem k vítězství je rozpoznat pokušení, hned vzápětí modlitba a odvrácení zraku. V případě pornografie na internetu okamžité opuštění stránek, které nabízejí pornografický materiál. V opačném případě se rozjede proces, který se už téměř nedá zastavit a který končí zpravidla masturbací završené obviňováním, pocitem prohry a ztráty naděje na vítězství. Mnohým mládežníkům pomohlo rozpoznat proces, jak pokušení funguje, a najít způsoby, jak ho eliminovat postupně s větším a větším úspěchem.

Pokud člověk padne, je potřeba vyznat svůj hřích, učinit pokání a znovu se přimknout k Bohu (1J 1,8–9). Každý, kdo se naučil poddávat své myšlenky Kristu (2K 10,5), postupem času získává více zkušeností a větší sílu odolávat pokušení, až se stane z Boží milosti a jeho mocí vítězem nad pokušením pornografií.

Nezbývá než dodat, že mít pod kontrolou sexuální pokušení, znát pád i vítězství, je věc velmi cenná nejen v době dospívání, ale i v manželství. Muž, který zůstává v sexuální čistotě, vítězí s Boží pomocí nad pornografií, si udržuje stálou touhu po své manželce a je ochoten udělat pro svoji ženu snad i to, co by bez této touhy neudělal.

Co dodat závěrem?

Existuje program, který chrání počítač i jeho uživatele před nevhodným obsahem. V dnešní době, kdy máme přístup na internet z mobilních telefonů, je celá situace ještě náročnější, protože mít ochranu na počítači, ale ne na mobilu, je téměř zbytečné. Znám pár lidí, kteří po nějaký čas používali tento způsob, ale dlouho to většinou nevydrželi. Tou největší pomocí je mít ve svém životě osobu, které plně důvěřuji, která mě neodsuzuje a zároveň se mě nebojí pravidelně ptát, jak se mi daří vítězit v mém osobním životě. Důvěryhodná osoba společně se schopností rozpoznat pokušení a sebeovládání s Boží mocí přináší postupná vítězství.

Petr Rattay, AC Břeclav

Naposledy změněno pondělí, 08 květen 2017 09:22
Redakce

Internetová stránka: www.zivotvkristu.cz