Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Šikana mezi dětmi

Napsal(a)  Pavel Bartík  středa, 13. září 2017 15.38

Bible šikanu nazývá útlakem, ponížením, trápením, zotročením… Způsob šikany může být fyzický, včetně sexuálního útlaku, psychický, včetně ponížení na sociálních sítích… Nám svěřené děti mohou být v pozici trápených, ale pozor, i v roli zotročovatelů. Nechat slabšího, aby byl nedobrovolně utlačován, je hřích. Utlačovat nevinného je také hřích.

Znám křesťanské rodiče, kteří své děti vedli k ponížení se před utlačovateli. Dnes tyto děti Ježíši neslouží. A to už jsou dospělé a mají své vlastní rodiny a děti. Říkat slabým dětem, aby se nechaly šikanovat, je hřích. Bůh, skrze kterého a pro kterého bylo stvořeno vše, se dobrovolně ponížil. Tvůrce světa nelze ztotožnit se silným dospělým člověkem, který se dobrovolně podrobuje ponížení pro Boží slávu. Dítě není Bůh. Dítě ovšem není ani dospělý člověk. Tito rodiče to tak neviděli! Dnes by chtěli život svých dětí změnit, ale ty jim odpírají dát vidět i vlastní vnoučata.

Znám křesťanské rodiče, kteří své děti vedou k pýše a k ponižování druhých. Ty jsi nejlepší, říkají svým dětem. Ty patříš Bohu, ty se musíš prosadit (v pozadí: na úkor těch, co neznají Boha), ty jsi super, ty budeš pastor... Z těchto dětí se stávají egoističtí tyrani, co pohrdají druhými. Rodiče to nevidí! Jakákoli domluva těmto „otcům“ se míjí úspěchem. Nevidí to tak. A pokud je malý tyran v menšině, stává se i on obětí šikany. Tato manipulace vede až k „dvojímu“ životu mladého člověka.

Znám otce, kteří užívali při výchově jako metodu ponižování vlastních potomků. Tyto případy vedou děti k dokazování si vlastní hodnoty před druhými. Je to opačný případ než výše zmiňovaný. Svěřené děti touto výchovou trpí a toto utrpení následně vede do pozice tyrana, nebo naopak oběti. Ale otcové to neviděli.

V neposlední řadě chci ještě zmínit, že výchova má vést k „nemilování světa“. Toto je vzácný jev pouze u některých rodičů. Ale někteří to tak nevidí…

Vést děti k lásce k Bohu je na nás. Zodpovědnost učit se uvědomění si vlastní hodnoty v Kristu a hodnoty druhých lidí je také na nás – rodičích, obzvláště otcích. Ne pouze na docházkách do nedělních škol či ponechání zodpovědnosti na křesťanských nebo světských autoritách.

Osobně jsem děti vedl k tomu, aby se přesile, včetně šikany, bránily ještě větší silou, pokud konfrontaci nelze jinak odvrátit. Jestliže tě chce zneužít dospělý, říkal jsem dětem, tak křič, braň se třeba kamenem, když bude třeba tak mu tím kamenem… (prý se to nehodí podrobně popisovat). Bylo to velmi účinné a naše děti si to dodnes pamatují. Nikdy to ještě nepoužily – díky Bohu. „Budu za tebou stát,“ říkal jsem jim. Když budou starší kluci v přesile, budou tě chtít trápit, braň se se vší silou. Opět, budu za tebou stát. Ale běda, když budeš trápit nebo nebudeš bránit slabšího, to za tebou stát nebudu, ale doplatíš na to!

Přišel za mnou ze základní školy syn a litoval toho, že hodil židlí po spolužákovi. Minul ho a tou židlí shodil nástěnku s Darwinovým pojetím vývoje člověka. V tu chvíli vstoupila do učebny paní učitelka a divila se, že zrovna on, do kterého by to nikdy neřekla, toto udělal. Měl jsem to jít do školy opravit. Ptal jsem se, proč tak reagoval. On mi řekl, že silnější spolužák (kamarád) mu z legrace polil svačinu. Prý se mu zatmělo před očima, a tak vzal tu židli. Zranit ho nechtěl. Já jsem ho ihned pochválil za to, že se bránil takovému zlu. Společně jsme šli do školy a nástěnku spravili. Řekl jsem mu, že nevěřím tomu, co je zde o vývoji člověka prezentováno. Ovšem pro nápravu „škod“ je třeba nástěnku opravit. Měli jsme dobrý čas i s modlitbou. Nikdy od té doby jsem nezaznamenal, že by jej někdo šikanoval.

Moje dospělé děti v tomto ohledu doporučují:

 • Důležité je, aby mělo dítě dobré zázemí domova. Dobré sebevědomí, na kterém musíte pracovat. Ne arogantní, ale zdravé! Když se dítě se šikanou setká – někdo jej ponižuje, tak se hned „nesloží“. To by byla „voda na mlýn“ těm, co se snaží utlačovat.

 • Je velice zlé, když se rodiče dítěte nezastanou a snaží se ho naučit „nastavovat druhou tvář“.

 • Vyvarujte se věcí, pro které se dnes děti šikanují. Nedělejte z dítěte zbytečně „exota“ – starým oblečením, mobilem…

 • Naučte děti bránit se. Pokud mají sourozence, učte je, aby drželi spolu.

Osobně chci povzbudit všechny rodiče i ty, kteří mají svěřené děti k výchově. I když z lidského hlediska uděláte vše pro to, aby děti milovaly Hospodina (a to je výborné), počítejte s Boží nadpřirozenou ochranou, jeho mocí a jeho milostí v životě vám svěřených dětí. Váš vztah s dětmi ať vždy ukazuje na Váš vztah k Hospodinu.

Buďte praktičtí a vnímaví. Šikana má spoustu odstínů, ale Bůh je nade vším. V církvi využijte možnost vzájemně se sdílet, naslouchat druhým, rozsuzovat ve světle Bible a modlit se s dalšími rodiči za výchovu dětí. Do toho vás velmi povzbuzuji! Budete obohaceni o spoustu aktuálních řešení v jiných rodinách. Rozsuzujte, jednejte a žehnejte svým dětem. Vy na celkovou výchovu i oblast šikany s pomocí Ježíše Krista máte.

Ať je Vám Bůh milostiv a dá Vám požehnání… Ať Vám svěřené děti dělají radost…

Pavel Bartík

AC Prostějov

Naposledy změněno středa, 13 září 2017 15:54