Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Nové, lepší víno

Napsal(a)   čtvrtek, 22. únor 2018 15.26

Od začátku až do konce Bible můžeme pozorovat, že manželství je jedním z hlavních témat v dějinách lidstva. Pán Bůh sám vymyslel manželství a nyní není jen nezúčastněným pozorovatelem. Nenechá nás v bryndě, když dojde „víno“. On chce být od začátku až do konce v našich manželstvích osobně přítomen. 

Celá Bible začíná manželstvím. Manželství je jediná instituce, která vznikla už před pádem člověka – hned v Genesis prvním činem ještě v Edenu. Zde začíná první manželství. Jen si představme, jak Adam prochází špalírem svatebčanů (složeným ze všech zvířat) a na konci stojí Eva, doprovázená nebeským Otcem. Když Adam spatří svoji nevěstu, vykřikne: „Wow, to je kost…“ 

Nikdo nemůže říct, že manželství je trestem za hřích. To je holý nesmysl. Manželství je ale porušeno hříchem, který vstoupil mezi člověka a Boha i mezi lidi navzájem. Proto je mnohdy zdrojem bolesti a zklamání. Ovšem ti, kteří věří Bohu, nemusí klesat na mysli, ale můžou žít v manželství v pokoji a jít cestou, kterou nám Hospodin připravil.

Věřím tomu, že když naplňuji Boží požadavky a buduji manželství podle Božích předpokladů, vytvořím tady na zemi kousek „ráje“. Zažiji něco z toho, co zažíval Adam na začátku. I když se do ráje nemohu vrátit, přesto manželství může být „částečný ráj“. A Bible přináší manželům mnoho povzbuzení pro budování manželského vztahu. 

O manželství jde i v samém závěru Bible, když Jan uslyšel velký zástup svatebčanů (možná také udělali špalír), kteří křičeli: „Haleluja! Nevěsta je připravena v nádherně zářivém a čistém rouchu a svatba Beránkova je již zde.“ (Zj 19,6–9) Nyní nevěsta (církev) stále vidí svého ženicha jenom jako v zrcadle, jen jako v hádance, ale co nastane, když projde špalírem svatebčanů, kteří křičí haleluja? Co se stane, až nevěsta uvidí svého ženicha tváří v tvář? „A volali velikým hlasem: ‚Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi.‘“(Zj 7,10) Bible začíná i končí manželstvím. 

A když tak procházíte Biblí, zjistíte, že téma manželství se vine celým Písmem. Hlavně kvůli tomu, abychom si uvědomili, že právě institutu manželství Bůh věnuje „větší pozornost“ než čemukoli jinému. Abychom si uvědomili, že manželství je něco, na čem je třeba pracovat. Manželství není jen svatba, na kterou se někteří lidé připravují i rok dopředu, aby všechno klaplo, aby nedošlo „víno“. Svatba je jen jeden den, někdy dva. (A stejně jim v Káně víno došlo.) Manželství začíná po svatbě. Kolik z nás věnuje manželství více pozornosti, než věnoval svatbě, tomu jedinému dni? Neměli bychom něco změnit? 

Když už jsem zmínil Kánu Galilejskou… Kde Pán Ježíš učinil první zázrak? Právě na svatbě! Tam, kde vzniklo nové manželství. Možná někdo namítne, že to má nějaký jiný význam, že se jedná o náhodu. Nevím. Pro mě to je svědectví toho, že pro Pána Ježíše bylo manželství důležité.

On byl na tu svatbu pozvaný, ale nějak přišel později. Přišel právě ve chvíli, kdy se ženich s nevěstou dostali do průšvihu. Možná také svatbu plánovali půlrok dopředu, aby vše klaplo, ale stalo se – došlo víno. Ježíš nechtěl nevěstu a ženicha nechat „ve štychu“, proto jim pomohl a proměnil vodu ve víno ve chvíli, kdy bylo nejhůř.

Nevím, jak vy, ale já v tom vidím, že Ježíši na manželství velmi záleží. Ukazuje mi to, že Ježíš vždy přijde v pravý čas. Ukazuje mi to, že když se s manželkou dostaneme do situace, kdy „dojde víno“, Ježíš přijde právě včas, aby proměnil vodu našich vztahů v to nejlepší víno. Aby udělal ještě lepší víno, než jsme doposud pili.

Trend ve světě je takový, že se pije víno, a když dojde, pije se voda. Ale Ježíšův „trend“ ukazuje opak. Nejdříve se pije „víno“ a pak ještě „lepší víno“. Tento výrok si zaslouží plného souhlasu. V manželství nepřecházíš z vína na vodu. V manželství přecházíš z vína na ještě lepší víno!

 Jestliže ti v manželství došlo víno a popíjíte už jen vodu, znamená to, že je něco špatně. Můžu vás ujistit, že bude ještě hůř, jestliže se Pán Ježíš neobjeví ve vašem manželství, ve vašem vztahu. Za chvíli ti dojde voda a pak přijde smrt vašeho vztahu. Za ŽÁDNOU CENU nejde podceňovat jeho požadavky, příkazy a nevěnovat pozornost našemu vztahu. Ale nikdy není tak zle, aby si Ježíš neporadil. On je totiž všemohoucí. 

 „Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. … A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. … Dítky, ať vás nikdo neklame: Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost – tak jako on je spravedlivý. Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. (1J 3,3.5.7–8)

Strategii pro likvidaci tvého manželství, kterou satan naplánoval, může Ježíš zmařit. Vždyť On přišel právě proto, aby zmařil jeho činy. Ale záleží na tobě, jestli Pána Ježíše pozveš, jestli se před ním pokoříš a poddáš se mu. Jestli se mu vyznáš a budeš usilovat být čistý, tak jako On je čistý. Teprve potom budete ochutnávat ještě lepší víno, než jste dosud pili.

Bogdan Cichy

pastor AC Třinec

Naposledy změněno čtvrtek, 22 únor 2018 15:35
Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.