Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Domácí hospic Křídla Sedlčany

Napsal(a)   středa, 27. červen 2018 10.11

Co nás to napadlo?

V roce 2004 jsem měla možnost doprovázet svoji maminku, která zemřela na rakovinu. V té době jsem ještě o možnosti domácí paliativní péče nic nevěděla, a tak jsme jí jen tak podle našich schopností a možností s pomocí ochotných lidí kolem naší rodiny splnili její poslední přání – zemřít doma...

Od té doby uběhlo mnoho let, ve kterých bylo mnoho situací, setkání a momentů, které, jak věřím, Bůh připravil, aby vzbudil můj zájem o hospic. Jsem vděčná za „Boží načasování“.

Poté jsme se v roce 2015 a 2016 potkaly tři ženy, každá z nás má svůj osobní příběh (Ivana a Lucie někdy příště). Naše myšlenky, představy a touha pomoci všem potřebným na odchodu z tohoto světa spojily tři životní cesty v jednu, a tou je domácí hospic. Ve svých profesích, navzájem si blízkých, jsme se setkaly se smrtí plnou utrpení, ale také se smrtí dobrou a milostiplnou. Ve zdravotních a pobytových službách sociální péče, kde jsme pracovaly, nám chybělo zajištění důstojného umírání a možnost smíření se za přítomnosti svých blízkých.

Proč právě název Křídla? Tak jako křídla ptákům umožňují vznášet se nad zemí, můžeme se vznášet i my lidé skrze svůj rozum. Pro každého jsou křídla symbolem něčeho jiného, podle situace, v jaké se právě nachází. Často však křídla spojujeme s vydáním se na cestu. Jedna taková čeká každého z nás – umírání a opuštění této země.

Domácí hospic Křídla Sedlčany, registrovaný poskytovatel zdravotních služeb, je pobočkou Diakonie Apoštolské církve se sídlem v Českém Těšíně. Vhodné prostory a odpovídající místo pro poskytování mobilního hospice, tzv. kontaktní pracoviště, našla Křídla v Sedlčanech, na adrese Růžová 119. Stala se tak prvním hospicem Apoštolské církve. Hospic je součástí týmu Diakonie jako jedno z jeho pěti středisek.

Domácí hospic Křídla Sedlčany zahájí provoz 1. září 2018 na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb společnosti Diakonie Apoštolské církve, a to rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 24. 10. 2017. 

Služba Domácího hospice Křídla je určena pro dospělého nemocného v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění. Domácí hospic může rodině pacienta ulevit při péči o nevyléčitelně nemocného, může pomoci při řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů nemocných. Cílem je co nejlepší kvalita života nemocných a jejich rodin. Domácí hospicová péče neurychluje ani neoddaluje smrt, poskytuje však úlevu od bolesti, vytváří podpůrný systém, který pomáhá rodině vyrovnat se s pacientovou nemocí a zármutkem po jeho smrti.

K provozování takové služby je třeba vícečlenného týmu, schopného pracovat 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Dojezdová vzdálenost je nastavena na 30 km od Sedlčan, v okrese Příbram, za předpokládané podpory ostatních poskytovatelů zdravotních i sociálních a návazných služeb v regionu Sedlčanska. Cílem je prohloubení spolupráce s ostatními mobilními hospici, nikoliv konkurence. Křídla již navázala spolupráci s hospici Tři o.p.s. v Čerčanech, Jordán v Táboře a Duha v Hořicích. 

Domácí hospic poskytuje odbornou lékařskou a sesterskou péči formou pohotovosti. Nabízí zaškolení členů rodiny a blízkých osob v ošetřování nemocného a odbornou rehabilitační péči. Součástí podpory je pomoc sociálního pracovníka v oblasti dávkových systémů a také pastorační podpora v otázkách souvisejících s péčí o umírající, truchlící a pozůstalé. Nabízena je také služba psychologa pro nemocného a jeho rodinu a blízké osoby. Dle přání nemocného i zajištění kaplana a duchovní péče. Snahou týmu je nabízet současně duchovní rovinu hospicové péče. Nejde nám jen o to, aby byl nemocný bez fyzických bolestí, ale také, aby byl zbaven všeho odstranitelného trápení, mezi které nejčastěji patří opuštěnost a vytržení z rodinného prostředí. Posláním Křídel je doprovázet člověka, který stojí blízko smrti, brát nemocného vážně, pomoci jemu a jeho blízkým v bolesti a hledat odpovědi na otázky, kam vede cesta dál. Zde nastupuje vedle zabezpečení fyziologických potřeb právě pomoc v duchovní rovině, péče o duši.

Stěžejní a nákladná věc je „rozjezd“ této nové služby, jde o pokrytí úvazků zdravotních sester a nastavení spolupráce komplexního odborného týmu. Domácí hospic Křídla Sedlčany v současnosti naléhavě shání a prosí o finanční prostředky prostřednictvím darů od sponzorů a dobrodinců, bez jejichž pomoci nemůže provozovat svoje služby. Křídla plánují k dlouhodobému zajištění nákladů spojených s provozem a rozvojem služeb hospice získávat finanční zdroje např. z dotací obcí, z projektů a nadací. Především na provoz, mzdy, materiální a technické vybavení, auto, zdravotnické vybavení, v neposlední řadě na vzdělávací kurzy a stáže týmu.

Významná podpora byla poskytnuta na sklonku roku 2017 v rámci místní akce „Fešárna“, výtěžek byl věnován vznikajícímu Domácímu hospici Křídla Sedlčany. Poděkování patří také za letošní Tříkrálovou sbírku v místním farním společenství. Přímo Diakonii Apoštolské církve bylo darováno polohovací lůžko k zajištění chodu domácího hospice od dárce LB Bohemia, s. r. o. v Břeclavi. Načasování bylo úžasné, dva dny po převzetí polohovací postele mohlo být lůžko půjčeno rodině, která ho velice potřebuje. Další velký dík patří mnoha nejmenovaným dárcům za letáky, vizitky, webovky, IT správcovství, prostory a vybavení základním zařízením a nábytkem, mobil, flashky… Je toho mnoho. Velmi důležité jsou i drobné dary, stačí malé částky, třeba 100 Kč, dle možností dárce i dlouhodobě zasílané na účet. Sponzorství může probíhat formou pomoci při zajišťování konkrétních věcí. Potřebný seznam, např. zdravotnického vybavení a pomůcek, připravujeme a budeme ho zveřejňovat na webových stránkách. Další podporu Křídla očekávají ze strany fundraiserů a dobrovolníků.

Platby za využití hospicové služby jsou nastaveny spíše symbolicky, po dobu poskytování péče se bude hradit poplatek ve výši 200 Kč za den. Domácí hospicová péče Křídla Sedlčany jako vznikající malé zařízení zatím není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Křídla přesto budou poskytovat komplexní paliativní péči. Činnost a fungování celého týmu bude zahájena 1. září 2018 Benefičním koncertem v Sedlčanech. Vzácnou a milou podporou nám bude účast zástupců Diakonie AC a také Jany Sieberové (zakladatelky hospice Duha v Hořicích a pokračovatelky hospicového hnutí).

Pokud chcete Křídla podpořit, můžete se s námi zapojit do pravidelných modliteb každý čtvrtek od 20 hodin. Finanční dary můžete zasílat na číslo účtu: 2901293399/2010 nebo nás můžete podpořit přes GIVT.

Více informací naleznete na našem webu: hospickridla.cz

Děkujeme.

Za Křídla

Pavlína Oubrechtová, Ivana Klánová a Lucie Bartišová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Naposledy změněno středa, 27 červen 2018 10:22
Redakce

Internetová stránka: www.zivotvkristu.cz
Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.