Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Kristfestovský inventář

Napsal(a)   pátek, 25. říjen 2019 14.51

(Rozhovor s Kirkem McAtearem, hlavním řečníkem na KF Young)

Kirku, jestli dobře počítám, jsi tu letos počtvrté.

Ne, už popáté.

To už jsi prostě kristfestovský inventář…

(Smích.) Miluji to!

Jak vypadá tvá příprava na KF young?

Šárka se Štěpánem mi řeknou téma a já začnu přemýšlet o tom, jak na sebe budu ty čtyři večery navazovat, aby mohl Pán Bůh pracovat v srdcích mladých lidí. První večer jsem chtěl, aby dobře pochopili poselství evangelia. Druhý večer, potom co se mohli rozhodnout uvěřit v Ježíše, jsem je vedl k tomu, aby ho začali i následovat. Nejenom o Ježíši vědět, ale hledat ho na každý den. Třetí večer jsem jim prozradil, že na cestě za Kristem potřebují naplnění Duchem, a povzbuzoval je, aby dali Duchu svatému dostatečný prostor. Na nás je předat zprávu, ale to hlavní dílo dělá Duch. Poslední večer bylo cílem, aby hledali své povolání a aby naplnili svá poslání. Konkrétně jde o efekt kruhů na hladině. Jan Hus zasáhl společnost, až to došlo k Moravským bratřím, kteří zase zasáhli evangeliem Karibik. A představ si, že mám ve sboru potomky této karibské mise! Chtěl bych, aby dorosťáci viděli, že když se vydají Bohu, může to mít neuvěřitelný dopad viditelný po mnohé generace. Vždyť oni se mohou stát hrdiny pro další generace! Ale za to se musí zaplatit.

Takto plamenně kážeš na každé konferenci?

Ve stejném duchu, ano. Nejprve je třeba uvěřit v Krista, pak se stát jeho učedníkem, nakonec dát prostor Duchu svatému. Je potřeba, aby to na sebe navazovalo. A vidím, že Pán Bůh v tom všem jedná.

Pozoroval jsi během těch čtyř let KF Young vývoj, posun?

Ano, děcka jsou otevřenější, svobodnější a přicházejí s větším očekáváním. Samozřejmě člověk vidí, jak rostou, a jsem vděčný, že jsem součástí jejich vývoje.

Můj syn se moc těšil na to tvoje: Pumped up, psyched up, ready to go.

To jsem začal používat jako pastor mládeže. Hned se to ujalo a mladí to milovali. Je to jen legrace a způsob, jak je nabudit. A také cvičení s mikrofonem. Některé věci nemám připraveny, to prostě vyplyne ze situace.

Ale je to skvělé a oni to potřebují, tak hezky to připraví prostor pro vážnější téma...

Lidi mi říkají, že přináším děckám radost a svobodu, to je pro mě pocta. Chci být sám sebou a radovat se z toho, co Bůh dělá.

Musím říct, že to nemluví jen k mladým, ale i ke mně.

Jasně, mělo by to mluvit i k dospělákům. Boží slovo zasahuje každou generaci. Jádro svých kázání používám, i když kážu dospělým. Ale tady přidávám více legrace.

Vnímáš zde vanutí Ducha?

Podle toho, co se k nám dostalo, tak zvláště minulý večer. (rozhovor jsme natáčeli předposlední den konání KF Young, pozn. red.) Nevím, jestli to dělá ten veliký stan… I vedoucí skupinek jsou letos výborní. Nejde totiž jen o večery, ale co se děje po celý den při rozhovorech, modlitbách a obecenství. Včera po večerním shromáždění jsem viděl, že vedoucí svolali své týmy a sdíleli se, co mezi nimi Pán Bůh dělal. Letos vidím veliké očekávání dětí v tom, co Pán Bůh bude dělat v jejich životech.

Jak si vybíráš lidi do týmu, který cestuje s tebou?

Většinou jsou to ti, co slouží mladým nebo dětem u nás ve sboru. To pak přivezou sem a přizpůsobí programu. Všichni pracují s hudbou, tancem a písněmi. Bylo pak jednoduché je zapojit do workshopů. I pro ně je to bezva, protože jim to přináší výzvy, a tím i další růst. Mají radost, když vidí, že to děcka baví a že se jim něco povedlo: Podívej, co jsme zvládli vytvořit! To je potom může povzbudit se nechat Bohem použít.

Doufám, že přijedeš příště zas!

Mám to na srdci, a když budou otevřené dveře, rád přijedu. Vnímám, že v Božím království se pracuje dlouhodobě. Dlouho zasíváte, dlouho okopáváte... Jasně, mohlo by se něco dělat pět let a pak to zavřít. Ale podle mé zkušenosti je třeba delšího období, takže pokud potrvají úzké vazby a vztahy, určitě rád přijedu. Bůh z nějakého důvodu položil ČR našemu sboru na srdce, a když tu kážu, cítím pomazání, které jinde necítím, a vidím průlomy. Od vás k nám jezdí také týmy, takže se buduje vzájemné partnerství.

Kirku, moc ti děkuji za rozhovor!

–ib–

Naposledy změněno pátek, 25 říjen 2019 14:59
Redakce

Internetová stránka: www.zivotvkristu.cz
Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.