Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Reinhard Bonnke (19. 4. 1940 – 7. 12. 2019)

Napsal(a)   středa, 29. leden 2020 16.26

Reinhard Bonnke se narodil v pruském Koenigsbergu (dnes Kaliningrad, Rusko) v rodině pastora. V devíti letech měl vidění, že bude lámat chléb černým lidem. Od té doby měl velikou touhu jít na misii do Afriky. Absolvoval Biblickou školu ve Swansea (Wales) založenou Samuelem Rees Howellsem, mužem modlitby. Bonnke se modlil: „Pane, také chci být mužem víry, chci vidět tvoje zaopatření.“

Po zakončení biblické školy měl na cestě do Německa jednodenní přestávku v Londýně. Při procházce se ocitl přede dveřmi domu evangelisty George Jeffreyse, jednoho z nejvýraznějších misionářů předchozí generace. Osmělil se a zaklepal. Již velmi starý Jeffreys se za něj modlil a žehnal mu. Následujícího dne, po příjezdu domů do Hamburku se Reinhard dověděl, že Jeffreys té noci odešel k Pánu. Bonnke často poukazoval na toto setkání jako na okamžik, kdy přijal plášť uzdravujícího evangelisty.

Misijní práci v Africe zahájil v roce 1967 a v roce 1974 založil organizaci Christ for all Nations (CfaN – Kristus pro všechny národy). Služba CfaN se velmi rychle rozrůstala. Přicházely zástupy, přitahovány nejen Reinhardovým kazatelským zápalem. Jeho službu od počátku provázely jedinečné zázraky a mocné projevy Boží moci. Vzkříšení z mrtvých, otevřené oči slepých, démoni byli vyháněni, chromí vstávali a chodili.

Bonnke byl pokorným mužem, ve své autobiografické knize Život v jednom ohni píše: „Ve skutečnosti jsem nic sám neudělal. Bůh mě povolal a je mým pilotem. Duch svatý je mým Utěšitelem a Průvodcem, zdrojem mé síly… Přivedl mi skvělou manželku. Dal nám krásné děti a širokou rodinu. Zaopatřil tým, který rostl se mnou po desítky let, kdy jsme společně pracovali. A nadto nám přidal tisíce lidí, kteří s námi stojí. Podporovali nás v modlitbách a partnerství. Nebeská odměna pro ně i pro nás bude stejná.“

Reinhard přijal vizi „předat štafetový kolík mladé generaci“. „Moje služba není mé soukromé vlastnictví. Je celá z Boží milosti,“ říkal. V té době začal vyučovat Daniela Kolendu a delegoval mu více a více zodpovědnosti. Daniel Kolenda se stal hlavním evangelistou a prezidentem týmu CfaN v roce 2011. Tak, jako se za něj skoro před padesáti lety modlil George Jeffreys, modlil se R. Bonnke v roce 2017 za D. Kolendu před téměř milionem lidí v nigerijském Lagosu. Bylo to předání služby, které mohl zařídit jedině Duch svatý a které také bylo velkým projevem Bonnkeho poslušnosti Pánu.

Pro Reinhardovu ženu Anni, která s ním věrně a radostně procházela celým životem, i pro jeho tři děti a osm vnoučat, jsou tyto dny velmi bolestné. Loučení s milovaným člověkem je vždy těžké. Neste je, prosím, v modlitbách.

Na závěr si dovolím přidat trochu osobního. Jednou jsem mu v Africe děkoval za kázání. Bylo opravdu skvělé a moc se mne dotklo, stejně jako bezpočtu lidí, kteří ten večer přijali Pána Ježíše jako svého Spasitele. Jeho reakce byla velmi milá. Krásně se usmál, skoro až dětsky. Bylo vidět, že mu to udělalo velikou radost. Viděl jsem, že i po desítkách let služby stále s láskou a radostí káže o Pánu Ježíši a má nefalšovanou radost ze spasení lidí.

Náš tým CfaN chce vzdát Reinhardu Bonnkemu čest tím, že budeme kázat evangelium v Africe a „až na sám konec země“ s ještě větším zápalem a rozhodností. Oslavte spolu s námi Reinhardův návrat domů k Otci tím, že převezmeme jeho štafetu a získáme Afriku, Evropu, Česko pro Krista.

Břetislav Šípek

ředitel mezinárodních kampaní CfaN

Naposledy změněno středa, 29 leden 2020 16:45
Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.