Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Tvé slovo - zbraň k životu i ke smrti

I řekl Bůh: „Buď světlo!" A bylo světlo. Gn 1,3

„Potěšte, potěšte můj lid," praví váš Bůh. Iz 40,1

I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi." Gn 1,26

Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. Mt 12,36-37

Číst dál: Tvé slovo - zbraň k životu i ke smrti

Vzpomínat či nevzpomínat?

Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny i vnuky. Deuteronomium 4,9

Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. Filipským 3,13-14

Číst dál: Vzpomínat či nevzpomínat?

Buďme Božím nástrojem

B. H. Clendennen

Když se setkáte se skutečnou církví Boží, vždycky je stejná. A to platí i pro druhou stranu, když se setkáte s rodinou Adama, taky je stejná. Procestoval jsem už více než sto zemí světa, nezáleží na tom, jakým jazykem lidé mluví, jakou mají barvu kůže, pokud byli zrozeni z Boha, tak jsou rodinou Boží a je překrásné, že můžeme být společně s nimi v této rodině. Je to poprvé, co jsem ve vaší zemi, České republice, a jsem tím velmi požehnán.

Číst dál: Buďme Božím nástrojem

Necháme se převálcovat?

Poslední dobou můžeme stále častěji slýchat postesknutí si nad tím, jak se nám svět „tlačí" či „prolamuje" do života církve, sborů i jednotlivců. V praxi to znamená, že přejímáme způsoby jednání sekularizované (bezbožné) společnosti. Dle slov Bible se tak stáváme zesvětštělými nebo lépe vlažnými. Někteří tvrdí, že se jedná o jakýsi přirozený vývoj, který je nutno přežít, jiní hledají způsob, jak se této nemoci zbavit. Soudě dle statistik se nám právě tohle nijak zvlášť nevede.

Číst dál: Necháme se převálcovat?

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.