Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Cíl

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží. (Mt 11,29-30)

Číst dál: Cíl

Jdi až za Jordán

„...dokud Hospodin nepřivede do odpočinutí vaše bratry jako vás. Až i oni obsadí zemi, kterou jim dává Hospodin, váš Bůh, vrátíte se do své země a obsadíte ji; tu vám dal Mojžíš, služebník Hospodinův, v Zajordání na východě." (Joz 1,15)

Číst dál: Jdi až za Jordán

Radost v soužení

Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků. Jk 1,2-4

Číst dál: Radost v soužení

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.