Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Zloděj v noci

Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí', tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. 1 Tesalonickým 5,1-11

Číst dál: Zloděj v noci

Vyjít ze stínu

„Vyjít ze stínu" - k tomuto tématu mám zcela osobní vztah. Svým způsobem mám stín ráda. Myslím si, že toto téma je aktuální - mnoho z nás potřebuje povzbuzovat k tomu, abychom dokázaly pracovat na místě, kam nás Pán Bůh postavil a také mnohdy sloužíme lidem, kteří toto povzbuzení potřebují.

Číst dál: Vyjít ze stínu

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.