Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Myšlenky o probuzení

Napsal(a)   pondělí, 25. květen 2015 10.48

Pastorální konference Apoštolské církve

Březnové pastorálky, tradičně pořádané v Kutné Hoře, nazýváme „pracovní“. Na rozdíl od květnových, jejichž posláním je spíše inspirativní a povzbuzující slovo, nebo zářijových, které jsou zaměřeny na misii, v březnu se zabýváme konkrétním tématem, které chceme uchopit prakticky. Bývá zvykem, že kromě hlavního řečníka dáváme prostor kratším vstupům většímu množství našich pastorů a nakonec míváme i panelovou diskuzi se všemi mluvčími.

Letošním tématem bylo probuzení a hlavním hostem byl bratr Francois Carr. Dr. Carr pochází z Jihoafrické republiky, dlouhodobě studuje probuzení, modlí se za probuzení a pracuje na probuzení. V nakladatelství Křesťanský život vyšla jeho kniha Probuzení – Boží sláva.

Myšlenky o probuzení bratr Carr postavil na příběhu o Mojžíšovi a vyvedení Izraele z Egypta – šlo o jedno z největších probuzení v historii. Probuzení musí začít v srdci každého, člověk se symbolicky nachází buď v Egyptě, na poušti, nebo v zaslíbené zemi. Poušť symbolizuje konflikt, porážky, pochybnosti. Boží vůlí je, abychom žili v zaslíbené zemi. Na cestě do zaslíbené země byly dvě krize víry: Přechod přes Rudé moře a přechod přes Jordán.

Probuzení je otázkou vášně. Co představuje největší záliby a vášně našeho života? Záliby a koníčky nejsou špatné, ale představují odpočinek. Děláme je, když máme čas. Ježíšovou největší vášní byla služba Bohu (J 4,34) a Bůh sám (J 2,17). Mojžíš Boha znal, ale čas s ním netrávil, dokud se s ním nesetkal v hořícím keři. Proto potřebujeme mít setkání s Bohem.

Celé poselství bratra Carra se neslo v duchu očekávání na Boha a naslouchání jeho hlasu. Na závěr předal pastorům výzvu: „Jste ochotni předělat svůj diář a 21 dní naslouchat Bohu?“ Počet dní zdůvodnil tím, že je to podle psychologů doba potřebná k vytvoření nového návyku. (Vím o některých pastorech, kteří tento závazek přijali, a Bůh jim požehnal).

Vesměs kladně byly hodnoceny vstupy českých pastorů a služebníků. Radek Smetana uvedl přehled deseti největších novodobých probuzení. Břetislav Šípek (zástupce misijní organizace CfaN pro Evropu) sdílel výsledky rozhovorů se světovými vedoucími na téma probuzení. Ptal se jich, jak by charakterizovali probuzení a všichni, byť různými slovy odpověděli, že podstatou probuzení je, když je kázán Ježíš. (Mezi dotazovanými byli například R. Bonnke a P. Wenz).

Od českých sloužících js me požadovali, aby se pokusili charakterizovat principy typické pro probuzení, s nimiž se ve světě osobně setkali. Výsledky byly zajímavé (uvádím jen některé postřehy):

Bohuslav Sikora (Mali, Čad): vzájemná spolupráce církví, respekt k autoritám, kázání o kříži, strach z války. Probuzení naopak škodí pomluvy, kritika, mluvení proti Duchu, stereotyp.

Vašek Bednář (Ukrajina): Navzdory situaci v této zemi sbory nerostou, spíše se vylidňují. Je to dáno tím, že lidé ze země utíkají. Výjimkou je Kyjev, kde mnohé sbory rostou. Principy napomáhající probuzení Václav shrnul do čtyřech slov: modlitba, nasazení, vyučování, následná péče.

Leoš Cásek (Sibiř, Čína): Na Sibiři církev objevila metodu, která funguje pro jejich podmínky. Evangelium sdílí od srdce k srdci tak, že chodí dům od domu a mluví s lidmi osobně. Celý život církve dýchá evangelizací a misií, zdá se, že lidé o ničem jiném nepřemýšlejí. V každém, i malém sboru mají rehabilitační centrum pro narkomany. Výsledkem je, že 99 % pastorů jsou bývalí narkomané.

Poznatky z Číny zaujaly citátem „Kdyby vše, co děláme, zaniklo, práce s dětmi nesmí ustat. To jsou ti, kdo nás nahradí.“

Martin Penc (Argentina, Austrálie, Čína): Při návštěvě jednoho velkého argentinského sboru jej zaujalo, jak se pracuje s vizí. Pastor byl tím, kdo vizi přinášel, a znali ji všichni, od nejmenších po největší. Vize byla opakována na všech setkáních, celý sbor jí žil. Zajímavým poznatkem z návštěvy Číny byla profesionální záchranná síť pomoci při katastrofách. Když došlo k nějaké pohromě, církev byla na místě vždy jako první a kromě praktické pomoci přinesla i evangelium. Z Austrálie bratr Penc poukázal na spojení vysoké profesionality (být co nejlepší ve všem, co dělám) spolu s působením Ducha svatého. Profesionalita nemusí vytlačovat zázračné Boží jednání.

Tadeusz Gaura (práce mezi Romy): Někdy děláme chybu, že nejvíce energie investujeme do 80 % vlažných lidí. Soustřeďme se na 20 % těch, kteří chtějí opravdu slyšet.

Závěrečné shrnutí. Je těžké shrnout to podstatné z množství myšlenek, které zazněly. Bůh si na každém místě používá trochu jiné metody a pracuje odlišně. Přesto je poučné těmto zprávám naslouchat – Duch svatý si to může použít i pro naší situaci. Můžeme vidět, že Bůh je Bohem rozmanitosti. Neexistuje jedna metoda, jeden přístup. Co na jednom místě odmítají, jinde může probuzení přinést. Moderátor programu se o základní shrnutí přesto pokusil – zdůraznil následující:

• Osobní setkání s Bohem

• Důraz na evangelizaci

• Tvrdá práce a angažovanost všech

• Změny ve společnosti (válka, krize)

Pro nás jako služebníky v Apoštolské církvi je důležité zabývat se otázkou probuzení z praktického hlediska. Věříme, že i to je způsob, jak hledat Boží vůli v otázkách zasažení našeho národa.

Martin Moldan, biskup

Naposledy změněno pondělí, 25 květen 2015 10:57
Martin Moldan

ženatý (šťastně), manželka Olga, tři děti. Podstatnou část života prožil ve Varnsdorfu, kde působil 15 let jako pastor sboru Apoštolské církve. V současnosti je v úřadu biskupa AC. Jeho silným přesvědčením je, že nejlepší evangelizační metodou 21. století je znovuzrozený a duchovně obnovený člověk. Mezi jeho záliby patří četba, příroda, fotografování, horské kolo.

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.