Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

První Sympozium o posledních věcech

Napsal(a)   středa, 29. květen 2019 15.40

Varování: Následující text obsahuje mnohoslabičná slova, která zazněla na Sympoziu o posledních věcech v Olomouci 30. 1. 2019. Prosíme čtenáře, aby se jich nelekali. Nejsou životu ani zdraví nebezpečná.

Zdá se, že jedním z nejoblíbenějších teologických témat je v poslední době eschatologie, tedy otázka, jak bude podle Bible vypadat poslední část dějin. Žádné jiné biblické téma nevzbudilo mezi křesťany tolik zájmu a diskuzí na sociálních sítích i mimo ně než právě toto. A s mnohými diskuzemi přicházejí i mnohé otázky, ale také nesouhlas. Proto jsme se na Vyšší odborné škole misijní a teologické škole v Kolíně (VOŠMT) rozhodli uspořádat sympozium právě na toto populární téma. Smyslem sympozia bylo přenést alespoň část diskuzí na formálnější půdu. Dát prostor k tomu, aby mohly zaznít jak rozmanité názory na výklad biblických pasáží důležitých pro toto téma, ale také dát příležitost k prezentaci výsledků bádání o tom, jak se chápání eschatologie měnilo v dějinách. Účelem akce tedy nebylo dát definitivní odpověď na to, co nás čeká, ale vytvořit prostor pro láskyplnou a věcnou diskuzi a pozvat všechny, kteří by si to rádi poslechli. A přesně takové sympozium se uskutečnilo ve středu 30. ledna 2019 v Olomouci.

Po krátkém přivítání ředitelem VOŠMT Milanem Bubanem a stručném vysvětlení několika důležitých mnohoslabičných slov, u kterých hrozilo, že by je během dne mohl někdo použít, byl dán prostor hlavním řečníkům.

Nejprve se svojí prezentací vystoupil Dr. David Courey z Continental Theological Seminary v Bruselu. Ve své přednášce Trump, soužení a obnova premilenialismu, hovořil o tom, že misijní důraz rané letniční církve ve Spojených státech byl úzce spjat s eschatologií, konkrétně premilenialismem a představou velmi brzkého druhého příchodu Krista. Senzacechtivost a úspěch řady knih na téma druhého příchodu Krista však uvrhla premilenialismus v posměch. Dr. Courey poukazoval na soulad, který existuje mezi letniční teologií a praxí a představou tisíciletého království ustaveného po druhém Kristově příchodu (jinak řečeno: premilenialismem). Proto otázkou pro letniční teology a učitele do budoucna je, jak zachovat víru v tisícileté království po Kristově příchodu, aniž bychom podléhali senzacechtivému spekulování o druhém příchodu podle novinových titulků.

Druhá přednáška, kterou měl učitel z VOŠMT Michael Buban, byla věnována historickému přehledu vývoje smýšlení o posledních věcech ještě před zrodem letničního hnutí a následně v jeho počátcích. Jako výrazný jednotící prvek tohoto historického vývoje přednášející identifikoval velice silný důraz na Krista, což bylo prozrazeno v samotném názvu přednášky: Kristocentrická zkušenost letniční eschatologie.

Třetí příspěvek pojmenovaný Matouš 24: Olivetská rozmluva v zajetí preterismu a futurismu do diskuze přinesl pastor Bohuslav Wojnar. V tomto příspěvku poukazoval na problémy často zastávaného přístupu, tzv. dispenzacionalismu a snažil se vysvětlit své přesvědčení, že existuje přístup k eschatologii, který nepopírá důležitou roli Izraele v posledním čase, přesto však není svázaný s problematicky vnímaným dispenzacionalismem.

Čtvrtou přednášku měl teolog Jiří Bukovský, který hovořil na téma Vzkříšení jako naděje věřících. Na základě textu v 1. Korintským 15 hovořil o vzkříšení, které je v jádru naší naděje, a o jeho rozmanitých aspektech.

Závěrečnou promluvu si připravil ředitel VOŠMT Milan Buban a postavil ji na základním přesvědčení: „Poslední věc, kterou člověk na zemi zažije, je smrt, a možná vytržení.“ A dodal k tomu: „Smrt je jistá, zatímco vytržení možné.“ Ve své prezentaci vyjádřil přesvědčení, že základem pro křesťana je zbožný život a duchovní připravenost na smrt, nikoliv spekulování o věcech, které Bůh nezjevil, což přednášející označil za „překračování hranic eschatologie“. Volal tedy k serióznímu a nespekulativnímu přemýšlení nad posledními věcmi. Pro lepší ilustraci doplnil několik moderních podobenství a jedno moravské přísloví. Nakonec prezentoval užitečnou tabulku, založenou na textu Žalmu 90,10, podle níž si mohl každý účastník, na základě svého data narození, vypočíst i rok své smrti.

Diskuze na téma eschatologie olomouckým sympoziem rozhodně nebyla ani vyčerpána, ani vyřešena. Přesto, zaujatě jako spoluorganizátor věřím, že toto setkání, jehož se zúčastnilo přes osmdesát posluchačů z řad pastorů a služebníků v Apoštolské církvi, ale i dalších zájemců o toto téma, bylo cenným a upřímným příspěvkem do diskuze. Zároveň bych si přál, aby se takováto sympozia mohla dít pravidelně, a to i na témata méně kontroverzní, neméně však důležitá. Tématu eschatologie je věnována také březnová pastorální konference AC v Kutné Hoře, zatímco my na VOŠMT již začínáme chystat sympozium další, tentokráte věnované dílu Ducha svatého.

Martin Fridrich

VOŠMT

Naposledy změněno středa, 29 květen 2019 15:53
Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.