Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Milan Buban

Milan Buban

S apoštolem Pavlem o teologickém vzdělávání

Napsal(a) čtvrtek, 20. červen 2024 02.00

Bratře Pavle, během svého života jste byl ovlivněn rabínem Gamalielem (Sk 22,3) a farizejskou tradicí (Fp 3,5). Avšak nejvíce vás oslovilo setkání s Ježíšem (Sk 9,3–6). Co se vlastně stalo?

Když jsem slepý seděl v Damašku (Sk 9,9), Hospodin otevřel oči mého srdce. Pochopil jsem, že to, co můj lid po staletí vyhlížel – naději na vzkříšení, věčné dědictví a moc Boží, to všechno se naplnilo v Ježíši Nazaretském. Jeho smrtí a vzkříšením jsou navíc zachráněni nejen Židé, ale i pohané (Ef 3,6).

Rodinné stříbro Apoštolské církve

Napsal(a) čtvrtek, 20. červen 2024 02.00

Co je pro letniční identitu nejdůležitější? Co by neměla Apoštolská církev nikdy ztratit? Jsou to charismatická shromáždění? Je to pokání a posvěcení? Je to mluvení v jazycích, proroctví, zázračná uzdravení, evangelizace a misie?

Zavři za sebou dveře

Napsal(a) čtvrtek, 20. červen 2024 02.00

VOŠMT

Uklízíme průběžně. Myjeme po sobě nádobí, oplachujeme umyvadlo, když jsme si vyčistili zuby, vynášíme odpadky, jakmile je koš plný. Uklízíme však i systematicky. Jednou či dvakrát týdně provedeme úklid, na který v běžném provozu není čas: luxujeme, vytíráme podlahy, měníme ložní prádlo apod.

Podobně je tomu s modlitbou. Modlíme se průběžně. Bůh je na modlitbu od nás a se vším nám pomáhá. Děkujeme mu za jídlo, protože nám je opatřil. Prosíme ho za uzdravení, když nás něco zabolí. Žádáme ho o pomoc se školou, se zaměstnáním, stále a se vším se na něj obracíme.

Gratulace prvním bakalářům

Napsal(a) čtvrtek, 20. červen 2024 02.00

VOŠMT a národní kancelář Global University v Kolíně tímto gratulují Otovi Faldynovi a Michaelu Bubanovi k završení bakalářského studia v programu Biblická a systematická teologie. Jsou prvními, kdo na české pobočce dosáhli tohoto úspěchu. S předáním bakalářského diplomu jsme jim položili několik otázek.

Můžete stručně popsat svou studijní cestu?

Ota: Moje studijní úsilí na Global University (dále jen GU) začalo již při mém předchozím studiu na vysoké škole. Začalo doporučením. Kamarádka z Plzně, toho času studentka VOŠMT, mi řekla, že předmět „Principy výkladu Bible" je dobrý a přínosný. Neváhal jsem a zapsal si ho. Ačkoli jsem ho nedostudoval v řádném termínu, zaujal mě. Po vysoké škole, v roce 2011 jsem nastoupil prezenčně na VOŠMT do Kolína. Protože jsem bakalářský diplom již měl, uplatnil jsem možnost studovat „druhého bakaláře". Místo standardních 96 kreditů jsem tak měl za úkol splnit „jen" 50 v na míru sestaveném studijním plánu.

Michael: V roce 2009 jsem začal studovat dvouletý program VOŠMT. Tento krok následoval po zavržení studia žurnalistiky, filosofie i dalších možností. Po dvou letech jsem obdržel neakademické označení DiS. Studijní program VOŠMT tehdy ještě nebyl plně sjednocen s bakalářským programem, takže jsem si z 96 potřebných kreditů musel 38 dodělat dálkově.

„Zdraví" lékaře nehledají

Napsal(a) čtvrtek, 20. červen 2024 02.00

Křesťanská kultura obsahuje ty nejvznešenější myšlenky. Desatero je vyjádřením toho nejlepšího, co může lidi potkat. Přikázaní jako nezabiješ, nepokradeš či nesesmilníš dala základ nejlepším systémům lidské správy.

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.