Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Tomáš Süss

Tomáš Süss

Okultismus otevírá dveře démonům

Napsal(a) čtvrtek, 26. listopad 2020 10.55

Počátkem devadesátých let jsem pastoračně sloužil jednomu mladému muži a jeho rodině. Při té příležitosti se mi ten bratr svěřil se svými děsivými sny. Často se mu ve snech zjevovaly agresivní obrazy a situace, kdy ho např. někdo polil benzinem a zapálil, jindy zase cítil, jak ho někdo strká k útesu a on poté padá dolů... Křičel ze spaní, potil se, byl vyčerpaný a psychicky zničený.

Kam kráčíš Evropo?

Napsal(a) čtvrtek, 26. listopad 2020 10.55

27. až 29. ledna t. r. jsem opět navštívil spolu s dalšími zástupci a představiteli českých církví Brusel. Bylo to po několika letech moje druhé setkání se zástupci Evropské unie (EU).

„Vesmírné války" III.

Napsal(a) čtvrtek, 26. listopad 2020 10.55

Vědomé manželské krize

„Vesmírné války" II.

Napsal(a) čtvrtek, 26. listopad 2020 10.55

„Nezaviněné” manželské krize

„Vesmírné války"

Napsal(a) čtvrtek, 26. listopad 2020 10.55

Zamyšlení nad nefungujícími manželskými vztahy

Krize v manželství - příčiny a prevence II.

Napsal(a) čtvrtek, 26. listopad 2020 10.55

Manželské krize jsou tématem v dnešní době více než aktuálním. Žel, pro mnoho párů v církvi je již příliš pozdě. Snad časopis pomůže těm, kteří se v nějaké krizi nalézají a hledají cestu ven. Setkal jsem se vloni velmi osobně a zblízka s rozpadem jednoho křesťanského manželství, u něhož bych se takového hrozného konce nenadál. Ostatně, rozpad toho manželství málem smetl celý sbor. Dlouho jsem analyzoval příčiny a nebylo to úplně jednoduché, protože se na povrch dostávaly stále nové skutečnosti z let dávných, kdy do stavu manželského tito dva teprve vstupovali. Ale něco myšlenek by myslím mohlo být přínosem pro křesťanské páry obecně.

Krize v manželství - příčiny a prevence I.

Napsal(a) čtvrtek, 26. listopad 2020 10.55

Různí lidé nás před svatbou varovali, abychom se připravili na to, že po svatbě přijde vystřízlivění a první velká krize. Někdo tvrdil, že první krize přichází do roka po svatbě, jiní nás varovali před kritickým třetím rokem a další byli přesvědčeni, že první velká krize přichází po pěti letech. Jsme spolu již více než šest let a přestože jsme už řešili nejednu neshodu, či problém, nikdy jsme dosud neprocházeli obdobím, které bychom mohli nazvat manželskou krizí. Myslím, že není třeba dopředu se obávat krizí, nebo problémů. Bůh požehnal manželství a stoprocentně za ním stojí. To znamená, že je připraven dát nám dostatek síly na to, co manželství obnáší.

Rozvod a vstup do nového manželství

Napsal(a) čtvrtek, 26. listopad 2020 10.55

Podle Assemblies of God

Zákaz tělesných trestů dětí?!

Napsal(a) čtvrtek, 26. listopad 2020 10.55

Když jsme byli u rodičů, otevřela jsem noviny, kde na úvodní stránce byl článek s názvem „Pár pohlavků dítěti? Přijde pokuta." Začetla jsem se a dozvěděla se, že jedna paní ministryně chce prosadit zákon, který by zakazoval tělesné tresty dětí. Pokud se zákon podaří prosadit, budou rodičům za fyzické trestání dětí hrozit finanční pokuty. V Dánsku tento zákon platí od 80. let. Když zde matka plácne dítě na ulici, zaplatí pokutu.

Jak je stará naše Země?

Napsal(a) čtvrtek, 26. listopad 2020 10.55

Mnozí vycházejí z toho, že Země je stará miliony či miliardy let. Takové myšlení je základem pro evoluční teorie. Je to v souladu s pravdou? Tento článek se bude snažit odpovědět na tyto mnohé otázky.

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.